Hopp til innhold

Sara risikerer erstatningskrav fra SAS

Flyselskapet SAS kan komme til å kreve økonomisk erstatning fra bedrageridømte Johan Mikkel Sara.

Johan Mikkel Sara

Den tidligere Sametingsrepresentanten Johan Mikkel Sara kan få erstatningskrav også fra SAS.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Forsvareren til den Tidligere Sametingsrepresentanten Johan Mikkel Sara, som ble dømt for bedrageri 16. januar i år, sa til NRK Sápmi at Sara risikerer dobbelt krav.

– Sara har erkjent at han har vært illojal overfor SAS. Og i prinsippet kan SAS anmelde Sara og fremme et erstatningskrav. Så resultatet kan være et dobbelt krav på Saras hånd her, sa Saras forsvarer Trond Pedersen Biti til NRK Sápmi.

SAS ikke bestemt seg


Informasjonsjef i SAS Knut Morten Johansen sier at det er alvorlig dersom selskapets ansatte misbruker ansattegodene.

– Ved brudd på reglene i SAS så kan det få konsekvenser som for eksempel en avsluttelse av arbeidsforhold, eller at man stilles til erstatningsansvar, forteller Johansen.

Sara ble bedrageridømt for å ha brukt billige ansattbilletter under sine Sametingsreiser, for deretter å ha krevd fullpris for disse billetene i reiseregninger.


SAS har ikke lest dommen av den tidligere Sametings visepresidenten ennå.

– Vi vil i første omgang lese dommen her, før vi tar stilling til om vi skal opprette sak, fortsetter Johansen.

Vanskelig å beregne


Samtidig påpeker informasjonsjefen at det kan være vanskelig å finne hvilke billettpriser SAS opererte med i tiden Sara benyttet seg av billigbillettene. Og dermed være et komplisert regnestykke å finne ut hvor mye de i så tilfelle kan be om erstatning for.

Korte nyheter

 • Suvi West ja Anssi Kömi filbma Greikii ja Dánmárkui

  Suvi West ja Anssi Kömi filbma, «Máhccan – Kotiinpaluu», lea válljejuvvon dokumentárafilbmafestiválaide Thessalonikai, mii lea Greikkas, ja CPH:DOXii, mii lea Dánmárkkus. Dat leat Greikka ja Dánmárkku dehálamos dokumentárafilbmafestiválat.

  Filbma lea dál jo beassan logi stuorra filbmafestiválii olgoriikkas. Dan čállá Yle Sápmi.

  Filbma lea maid evttohuvvon Jussi-bálkkašupmái, Suoma buoremus dokumentárafilbman. Filbma gieđahallá museamáilmmi ja sámedávviriid máhcaheami.

  Anssi Kömi og Suvi West
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Erklært beitekrise i to siidaer

  Loga sámegillii.

  Reindriftas beredskapsutvalg har erklært beitekrise i to siidaer, etter at utvalgets tidligere vedtak ble påklaget til Statsforvalteren. Det skriver avisa Ávvir.

  Det var Cáskinjoga oarjjit siida, tilhørende Skuohtanjárga reinbeitedistrikt, og Skielgán siida, tilhørende Skáiddeduottar reinbeitedistrikt, som klaget på vedtaket da utvalget først ikke innvilget beitekrise til siidaene, til tross for at det ble funnet rein som var sultet i hjel.

  «Siidaen har fôret flokken i sin helhet siden 20. februar, da det ikke er beite til reinen. Hvis de ikke fôrer reinen, vil den slippe nordover. Men det betyr igjen at det blir vanskeligere for de som er på høst- og vinterbeite som kan få flokkene blandet sammen. Siidaen har lagt ved bekreftelse på e-bjeller som viser at flokken beveger seg mye», står det skrevet i vedtaket.

 • Guohtunroassu duođaštuvvon guovtti siiddas

  Les på norsk.

  Boazodoalu gearggusvuođalávdegoddi lea dál cealkán guohtunroasu guovtti siidii, maŋŋá go lávdegotti ovddit mearrádus váidaluvvui Stáhtahálddašeaddjái. Dan čállá Ávvir.

  Cáskinjoga oarjjit siida, mii gullá Skuohtanjárgga orohahkii, ja Skielgán siida, Skáiddaduoddara orohagas, dat váide lávdegotti mearrádusa, go álggus eai mieđihan siiddaide guohtunroasu váikko gávdnojedje bohccot mat ledje jámas nelgon.

  «Siida lea ollásit biebman ealu guovvamánu 20. beaivvi rájes, go ii leat ealát bohccuide. Jus eai biepma, de šaddet luoitit davvelii. Muhto dat fas mearkkaša ahte šaddá váddásit daidda geat leat čakča- ja giđđaeatnamiin ja sáhttet maid masttadit. Siida lea mielddusin bidjan duođaštusa e-bielluin mat čájehit ahte eallu lihkada hirbmadit, čállet mearrádusas», čállet mearrádusas.