Hopp til innhold

Samlet opposisjon mot rådet

Alle opposisjonspartiene i Sametinget står sammen om en sterk kritikk av Sametingsrådet.

Silje Karine Muotka og Aud Helene Martinsen.

Silje Karine Muotka (NSR), Aud Helene Martinsen (Frp), og en samlet opposisjon kritiserer sametingsrådet.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Det er en samlet opposisjon med Norske Samers Riksforbund (NSR), Flyttsamelista, Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) som retter sterk kritikk til Sametingsrådet etter at Sametingets kontrollutvalg dokumenterer lemfeldig praksis med millionbevilgninger.

– Det er sterkt kritikkverdig at Sametingsrådet lar Sametinget vedta et budsjett, som ikke tar høyde for de avtalene Sametingsrådet selv har gjort om millionbevilgninger, sier NSRs Ann-Mari Thomassen.

Behandles på onsdag

Sametinget behandler onsdag Kontrollutvalgets innstilling i sak 44/10 Sametingsrådets disponering av post 507 i revidert budsjett for 2009. Det har blitt stilt tvil om Sametingsrådet har fulgt opp vedtak i Sametingets plenum, om Sametingsrådet har gitt plenum alle nødvendige opplysninger, og om Sametinget har fulgt forvaltningsloven og god forvaltningskikk.

Ann Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen (NSR).

Foto: Norske Samers Riksforbund/Pressebilder

– Skal ikke Sametinget og det samiske folket kunne stole på de opplysningene Sametingsrådet gir? I denne saken har ikke Sametingsrådets arbeid holdt mål, uttaler Thomassen.

Bakgrunnen for opposisjonens kritikk er at Sametingsrådet har forpliktet Sametinget til aksjekjøp hos Senter for Nordlige Folk AS i Kåfjord i Troms, uten at Sametingets plenum visste noe.

– Sametingsrådet kan ikke bevilge millioner uten at det protokollføres, så slurvete kan man ikke være, fortsetter Ann-Mari Thomassen. Sametingsrådets vedtak skal dokumenteres og kunne etterprøves, det er en del av spillereglene i et demokratisk system.

Korte nyheter

 • Gietjav ráde: Dáv viertti dahkat jus rasismav váseda

  Majt galga duodaj dahkat jus gulá nágin javlli juojddá rasistalasj? Ássjediehttij li gietjav ráde.

  Árkkabiejvverasissma l laddjot, ienemusáj mijájs miejnniji. Dav vuoset ådå guoradallam majt Norstat la NRK:a åvdås dahkam.

  Sæmmi båttå vásedi guovtes gålmåt nuorajs ahte aktak e sijáv viehkedit gå ietja rasismav vásedi. Dav vuoset Unicef-rappårttå jages 2022.

  Majt galga duodaj dahkat jus váseda jali gulá rasismav?

  NRK la gatjádam rádijt Redd Barnas, Unicefas ja Amnestyas:

  1. Ale sjávot åro.

  2. Diedojt tjoahkkit.

  3. Gatjáda viehkev.

  4. Gæhttjalit dilev ietjájduhttet.

  5. Vassjás moalggemijt tsuojggit.

  6. Gatjálvisájt buktet.

  7. Ållessjattuk liehket.

 • Karasjok krever stans i vindplanarbeid i Porsanger

  Som ekstrasak gjorde kommunestyret i Karasjok mandag et vedtak med anmodning om stans av planarbeidet i Porsanger for områderegulering av Skarvberget vindkraft.

  Det påpekes flere saksbehandlingsfeil fra Porsangers side, skriver Ságat (betaling kreves).

  Kommunestyret i Karasjok viser til at konsultasjonsplikten er tydeliggjort i ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater – artikkel 6, Grunnloven § 108 og samelovens § 4. Samelovens paragraf fire sier at «fylkeskommuner og kommuner har plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte».

  Leder i konsulentselskapet Gávcci AS, Per Olaf Persen, påpekte allerede i forrige uke overfor NRK at Porsanger kommune kan ha gjort en grov saksbehandlingsfeil.

  – Kommunen har ikke fulgt konsultasjonsloven, som de er forpliktet til. Denne saken er uten tvil en slik sak som krever konsultasjoner med berørte reindriftsinteresser, påpeker Persen.

  Loga sámegillii

  Svein Atle Somby
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé
 • Nytt styre i Nordnorsk Kunstmuseum

  Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til Nordnorsk Kunstmuseums styre for perioden 2024–27. Christin Kristoffersen blir ny styreleder. Det melder museet selv i en pressemelding.

  Statlig oppnevnte styremedlemmer:

  Styreleder Christin Kristoffersen (ny) Oslo, styremedlem Svein Bjørkås (ny) Vestvågøy, styremedlem Ole-Jonny Korsgaard, Harstad, 1. varamedlem André Wallan Larsen (ny) Bodø, 2. varamedlem Marija Griniuk (ny) Karasjok, 3. varamedlem Åsunn Lyngedal (ny) Narvik.

  Nordnorsk bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord Norge:

  Styremedlem og varamedlem oppnevnes innen kort tid. (navn kommer).

  Oppnevnt av ansatte ved NNKM:

  Styremedlem Astrid Rotvold Nilsen, varamedlem Lise Dahl.

  Ny styreleder i Nordnorsk Kunstmusem Christin Kristoffersen.
  Foto: Sonja Balci