Hopp til innhold

Presidenten godtar ikke advokatvurdering

Sametingspresidenten stilte seg tvilende til en juridisk betenkning om at rådet skal ha brutt forvaltningskikk i en budsjett fordelingssak.

Sametingsrådet anno 2009
Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Under den åpne høringen på Sametinget idag om sametingsrådet i 2009 brøt forvaltningskikk og handlet imot sametingsvedtak om fordelingen av midler til to institusjoner, svarte sametingspresident Egil Olli, Arbeiderpartiet (Ap) et klart nei på.

Sviktende grunnlag

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Olli konkluderte på møtet at advokatfirmaet Hjort har gjort en konklusjon på sviktende grunnlag fordi firmaet ikke hadde fått alle dokumenter i denne saken.

– Jeg har idag overlevert kontrollkomiteen dokumenter som advokatfirmaet ikke har gjennomgått og dermed mener jeg at konklusjonen til advokaten er feil.

HØR: Egil Olli

Vi har fulgt alle spillereglene i denne saken og jeg vil ikke kommentere om sametingets kontrollkomité har gjort en tabbe i denne saken, sier Olli.

Dårlig omdømme

Olli sier at denne høringen er med på å skape et dårlig omdømme om Sametinget, og om han som president og resten av rådet.

– En åpen høring hvor rådet blir stilt spørsmål om sine handlinger og blir nesten fremstilt som de har handlet bak ryggen til resten av Sametinget er alvorlig, sier Olli.

Oppsiktsvekkende beskyldninger

Randi Skum

Randi Skum

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Sametingets kontrollkomité leder Randi Skum, Norske Samers Riksforbund (NSR) er overrasket over presidentens svar.

– Dette er veldig oppsiktsvekkende at en president åpent sier at dokumenter ikke er levert til kotmrollkomiteen, det er rådets plikt å gi all informasjon til kontrollkomiteen når de behandler en sak, og nå innrømmer presidenten at de ikke har gjort dette i denne saken, dette er meget oppsiktsvekkende, sier Skum.

Advokatmat til 111.500 kroner

Det er kontrollkomiteen ved leder Randi Skum som engasjerte advokatfirma Hjort til å utarbeide en juridisk betenkning om rådets handling i denne saken. Kontrollkomiteen stilte seg tvilende om rådet hadde fullmakter til å omdisponere midler på budsjettet. Omdisponeringen skjedde ved at rådet bevilget 1,3 millioner kroner til en institusjon for omorganisering, mens kontrollkomiteen mente at dette beløpet skulle tildeles to institusjoner.

HØR: Randi Skum

Advokatfirmaet har sendte 30.06.2010 en faktura på kroner 111.562,- til Sametinget. Firmaets konklusjon var at rådet neppe hadde fullmakter til å gjøre dette og at de også har brutt forvaltningskikk.

Plenumssak

Nå forlanger sametingspresident at kontrollkomiteen fremmer denne saken til plenum og han mener at advokatfirma Hjorts vurderinger ikke er holdbare da de ikke har gjennomgått alle dokumenter.

Kontrollkomiteens leder, Randi Skum lover å ha en innstilling klar til neste plenumsmøte som er den 29.november.

Korte nyheter

 • Karasjok krever stans i vindplanarbeid i Porsanger

  Som ekstrasak gjorde kommunestyret i Karasjok mandag et vedtak med anmodning om stans av planarbeidet i Porsanger for områderegulering av Skarvberget vindkraft.

  Det påpekes flere saksbehandlingsfeil fra Porsangers side, skriver Ságat (betaling kreves).

  Kommunestyret i Karasjok viser til at konsultasjonsplikten er tydeliggjort i ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater – artikkel 6, Grunnloven § 108 og samelovens § 4. Samelovens paragraf fire sier at «fylkeskommuner og kommuner har plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte».

  Loga sámegillii

  Svein Atle Somby
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé
 • Nytt styre i Nordnorsk Kunstmuseum

  Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til Nordnorsk Kunstmuseums styre for perioden 2024–27. Christin Kristoffersen blir ny styreleder. Det melder museet selv i en pressemelding.

  Statlig oppnevnte styremedlemmer:

  Styreleder Christin Kristoffersen (ny) Oslo, styremedlem Svein Bjørkås (ny) Vestvågøy, styremedlem Ole-Jonny Korsgaard, Harstad, 1. varamedlem André Wallan Larsen (ny) Bodø, 2. varamedlem Marija Griniuk (ny) Karasjok, 3. varamedlem Åsunn Lyngedal (ny) Narvik.

  Nordnorsk bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord Norge:

  Styremedlem og varamedlem oppnevnes innen kort tid. (navn kommer).

  Oppnevnt av ansatte ved NNKM:

  Styremedlem Astrid Rotvold Nilsen, varamedlem Lise Dahl.

  Ny styreleder i Nordnorsk Kunstmusem Christin Kristoffersen.
  Foto: Sonja Balci
 • Kárášjohka gáibida bissehit bieggafápmoplánaid Sieiddeduoddaris

  Kárášjoga gielddastivra mearridii sierra áššin vuossárgga ávžžuhit Porsáŋggu gieldda bissehit plánabargguid hukset bieggaindustriija Sieiddeduoddarii.

  Sii cuiggodit, ahte Porsáŋggu gielda lea meaddán go gieđahalle ášši, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo).

  Duorastaga cuiggodii jo Gávcci bagadallanfitnodaga jođiheaddji, Per Olaf Persen, ahte Porsáŋggu gielddastivrra mearrádus soaitá leat lobiheapmi go eai leat ovddalgihtii gulahallan boazodoaluin.

  Maiddái Kárášjoga gielddastivra cuiggoda dán, ja čujuha riikkaidgaskasaš soahpamušaide ja Sámeláhkii.

  Les på norsk

  Svein Atle Somby
  Foto: Dragan Cubrilo / NRK