Hopp til innhold

– Rådet må bedre rutinene

Sametingets kontrollutvalg ber sametingsrådet om å bedre forarbeidet med budsjettforslagene sine.

President Egil Olli og visepresident Marianne Balto

Sametingspresident Egil Olli (Ap) og fungrerende visepresident Marianne Balto (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingets kontrollutvalg har gjennomført en kontroll på bakgrunn av en henvendelse fra Álttá Siida og Álttá Sámi Giellaguovddáš vedrørende post 507 i revidert budsjett 2009.

Sametingsrådet anno 2009

Sametingsrådet under torsdagens åpne høring.

Foto: Thor Werner Thrane

I denne budsjettposten var det satt av en million kroner til to ulike grupperinger i samisk institusjonsutvikling; Senter for nordlige folk i Troms i Kåfjord og Álttá Siida/Alta samiske språksenter. Sametingsrådet valgte å bevilge hele summen til Senter for nordlige folk i Troms i Kåfjord.

Det ble holdt åpen høring i Sametinget om saken torsdag 4. november med en jurdisk utført av Advokatfirmaet Hjort DA som grunnlagsmateriale.

– Brudd på forvaltningsloven

Under høringen var sametingspresident Egil Olli, rådsmedlem Vibeke Larsen, rådsmedlem Marianne Balto og tidligere rådsmedlem Jørn Are Gaski på tiltalebenken. Tidligere rådsmedlem Hilde Anita Nyvold var også innkalt til høringen, men var ikke tilstede da høringen ble holdt.

Randi Skum

Leder i Sametinget kontrollutvalg, Randi A. Skum (NSR).

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

– Kontrollutvalget konstaterer at det har forekommet brudd på forvaltningsloven i håndteringen av saken omhandlende post 507. Kontrollutvalgets leder er klar på at sametingsrådet må bedre rutinene for protokollering av sine vedtak, uttaler lederen i Sametignets kontrollutvalg, Randi A. Skum.

Skum legger til at det imidlertid er utvalgets oppfatning at sametingsrådet nå er kjent med dette og vil forbedre praksisen.

– Kontrollutvalget har en klar oppfatning om at sametingsrådet skal følge opp Sametingets plenumsvedtak. Dette ble ikke gjort av sametingsrådet i det aktuelle vedtaket da ikke begge omorganiseringsprosessene under post 507 ble fulgt opp innenfor budsjettåret 2009, påpeker Randi A. Skum.

Sametingets kontrollutvalg legger fram en orientering om utvalgets konklusjoner for Sametingets plenum siste uken i november i år.

Korte nyheter

 • Karasjok krever stans i vindplanarbeid i Porsanger

  Som ekstrasak gjorde kommunestyret i Karasjok mandag et vedtak med anmodning om stans av planarbeidet i Porsanger for områderegulering av Skarvberget vindkraft.

  Det påpekes flere saksbehandlingsfeil fra Porsangers side, skriver Ságat (betaling kreves).

  Kommunestyret i Karasjok viser til at konsultasjonsplikten er tydeliggjort i ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater – artikkel 6, Grunnloven § 108 og samelovens § 4. Samelovens paragraf fire sier at «fylkeskommuner og kommuner har plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte».

  Loga sámegillii

  Svein Atle Somby
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé
 • Nytt styre i Nordnorsk Kunstmuseum

  Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til Nordnorsk Kunstmuseums styre for perioden 2024–27. Christin Kristoffersen blir ny styreleder. Det melder museet selv i en pressemelding.

  Statlig oppnevnte styremedlemmer:

  Styreleder Christin Kristoffersen (ny) Oslo, styremedlem Svein Bjørkås (ny) Vestvågøy, styremedlem Ole-Jonny Korsgaard, Harstad, 1. varamedlem André Wallan Larsen (ny) Bodø, 2. varamedlem Marija Griniuk (ny) Karasjok, 3. varamedlem Åsunn Lyngedal (ny) Narvik.

  Nordnorsk bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord Norge:

  Styremedlem og varamedlem oppnevnes innen kort tid. (navn kommer).

  Oppnevnt av ansatte ved NNKM:

  Styremedlem Astrid Rotvold Nilsen, varamedlem Lise Dahl.

  Ny styreleder i Nordnorsk Kunstmusem Christin Kristoffersen.
  Foto: Sonja Balci
 • Kárášjohka gáibida bissehit bieggafápmoplánaid Sieiddeduoddaris

  Kárášjoga gielddastivra mearridii sierra áššin vuossárgga ávžžuhit Porsáŋggu gieldda bissehit plánabargguid hukset bieggaindustriija Sieiddeduoddarii.

  Sii cuiggodit, ahte Porsáŋggu gielda lea meaddán go gieđahalle ášši, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo).

  Duorastaga cuiggodii jo Gávcci bagadallanfitnodaga jođiheaddji, Per Olaf Persen, ahte Porsáŋggu gielddastivrra mearrádus soaitá leat lobiheapmi go eai leat ovddalgihtii gulahallan boazodoaluin.

  Maiddái Kárášjoga gielddastivra cuiggoda dán, ja čujuha riikkaidgaskasaš soahpamušaide ja Sámeláhkii.

  Les på norsk

  Svein Atle Somby
  Foto: Dragan Cubrilo / NRK