Hopp til innhold

Hver tredje elev slutter i samiskundervisningen

– Forståelig, sier forelder.

Loga sámegillii.

Luohkkalatnja, klasserom

Ny statistikk fra Samiske tall forteller 14 viser at det er dropout fra samiskundervisningen på grunnskolen.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Ny statistikk viser at hver tredje elev slutter på samiskundervisningen i grunnskolen.

Jeg forstår at barna slutter og at foreldrene gir opp, sier firebarnsmoren, Marie Louise Hætta Lantto.

Marie Louise Lantto
– Hvis samisklæreren var borte, ble det ikke satt inn vikarer.
Samiskundervisningen ble også satt til tider da barna hadde de morsomme timene. Da hadde ikke barna lyst til å forlate klassen, forteller hun.

Familien bor i Alta og barna har gått på en norskspråklig skole, men nå er de flyttet til en samisk klasse.

«Samisk lekkasje» fra grunnskolen

Professor, Øystein A. Vangsnes ved UiT Norges arktiske universitet, har sett på situasjonen for samiskundervisningen i den norske skole.

Tallene fra Samiske tall forteller 14 viser at hver tredje elev slutter med samiskundervisningen i skolen.

Øystein Vangsnes
– Når hver femte samiske førstespråkselev slutter med den sterkeste formen for samiskopplæring i løpet av grunnskolen og dermed får norsk som sitt viktigste læringsspråk, er det helt klart uheldig for det samiske språkstrevet.
Det hjelper ikke at frafallet fra samisk andrespråksundervisning er enda større, sier Øystein A. Vangsnes.

Vangsnes sier at situasjonen er alvorlig.

Han mener også at de samiske elevene har et stort dilemma.

– Den enkelte samiskelev står i en skvis mellom et kollektivt mål om å vitalisere samisk språk og egne behov og ønsker.

Det er viktig å få klarlagt hvorfor elevene slutter, slik at en kan sette inn tiltak, sier Vangnes.

Statistikken er til stor nytte for Sametinget

Norge har over 635 000 elever i grunnskolen, av disse har 2522 elever samiskundervisning i skolen.

De årlige statistikkene forteller de samiske politikerne hvordan situasjonen egentlig er.

Runar Myrnes Balto leder for NSR
– Årets rapport gir verdifull kunnskap om frafallet i samiskopplæring i skolen.
Dette bekrefter tendenser vi kjenner til og viser at vi ennå har en stor jobb å gjøre, sier sametingsråd, Runar Myrnes Balto.

Barna må forlate morsomme timer

Forelder Marie Louise er klar på hva som må gjøres for at elevene ikke dropper samiskundervisningen. Hun sier at skolen må tilrettelegge og prioritere samiskundervisningen.

Barna har fortalt at de måtte forlate det de hadde jobbet med i duodjitimene for å ha samiskundervisning.

Det har også hendt at elevene har måttet forlate musikktimer og engelskundervisningen, sier forelderen som har prøvd å støtte og oppmuntre barna til å fortsette med samisk.

Gi aldri opp

– Barna mine har hatt lyst til å slutte med samiskundervisningen hver gang de har måttet forlate det som var morsomt. Da prøvde jeg å oppmuntre de så godt jeg kunne og trøstet de med at dette kommer til nytte senere i livet, sier Marie Louise.

Situasjonen endret seg da de flyttet til den samiske klassen.

Nå slipper jeg å overvåke samiskundervisningen og kreftene kan brukes på normal oppfølging, sier Marie Louise.

Hennes oppfordring er at en må ikke gi opp.

Se TV-saken her:

Hver tredje elev slutter på samiskundervisningen i grunnskolen, viser Samiske tall forteller 14 statistikken.

Korte nyheter

 • Ruošša hackarat áitet Norgga buohcceviesut

  Ruošša hackarjoavku Killnet áitá buohcceviesut ja dearvvašvuođaguovddážat Norggas ja eará riikkain oarjin.

  – Dat neahtasiiddut masa čuohcá eai váikkut buohcceviesuid doaimmaid, iige pasientajournalaid. Muhto jos manat min neahtasiidduide ohcat dieđuid leasmedávda birra ovdamearkka dihte de ii leat sihkkar ahte neahtasiiddut doibmet.

  Dan čilge Lena Skotland gii lea gulahallanvávtta Vestre Viken dearvvašvuođaossodagas.

  Dán listtus oainnát makkár buohcceviesut galget leat hackejuvvon.

  Loga dárogillii.

  killnet truer norske sykehus
  Foto: TELEGRAM
 • Båtsvatn fápmorusttegis lea alla uđasvárra

  Máŋga sajiin Davvi-Norggas lea leamaš alla uđasvárra dáid beivviid.

  Áigin ja su 19 bargoguoimmi barget doppe gos lea alla uđasvárra. Dál leat ožžon reaiddu man bidjet gitta sin bargobiktasiidda. Reaiddu galgá ohcat ja váruhit uđđasiin.

  – Lea ovtta mis máŋga sihkkarvuođadoaimmain. Bargit leat positiivva dása, go mii háliidat ahte galget leat oadjebasat barggus, dadjá AS Oscar Sundquist beaivválaš jođiheaddji Áigin Bakkehaug.

  Fitnodagas lea stašuvdna Mátta-Várjjagis ja dáid beivviid leat nannemin buođu mii gullá Båtsvatn fápmorusttegii, Nordlándda fylkkas.

  Dálvvet coahkku čáhci ja danin ferte fitnodaga bargat dan barggu dál, vaikko leage stuorra uđasvárra.

  Danin leat sis dál sihke doaibmabijut eastadit muohtauđđasiid fápmorusttegis ja AS Oscar Sundquist bargit leat oahppan maid galget bargat jos uđas manná.

  Les på norsk.

  Daglig leder i Oscar Sundquist AS, Áigin Bakkehaug
  Foto: Stian Hansen
 • Canada-buollaša dáidá bissehit sámi čuigiid Árktalaš dálveriemuin

  Árktalaš dálveriemut, Arctic Winter Games, álget dán sotnabeaivve Albertas, Canadas.

  Dán vahku lea leamaš bivval doppe gos dálveriemut lágiduvvojit, muhto dál dieđihit máŋga buolašgráda doppe. Maŋŋebárga dieđihit 32 buolašceahkki.

  Buollaša dáidá šaddat hástaleaddjin čuigiide.

  – Jos buolašta de eai lágiduvvo čuoigangilvvut. Mii eat sádde iežamet čuigiid gilvvohallat, vaikko maid lágideddjiid mearridit, lohká Team Sápmi jođiheaddji Ron Walter Knutsen.

  Knutsen dattetge sávvá ahte bivalda nu ahte lea vejolaš čađahit gilvvuid.

  Les på norsk.

  Arctic Winter Games 2023, skigutter tester løŧpene
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi 2023