Hopp til innhold

Hver tredje elev slutter i samiskundervisningen

– Forståelig, sier forelder.

Loga sámegillii.

Luohkkalatnja, klasserom

Ny statistikk fra Samiske tall forteller 14 viser at det er dropout fra samiskundervisningen på grunnskolen.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Ny statistikk viser at hver tredje elev slutter på samiskundervisningen i grunnskolen.

Jeg forstår at barna slutter og at foreldrene gir opp, sier firebarnsmoren, Marie Louise Hætta Lantto.

Marie Louise Lantto
– Hvis samisklæreren var borte, ble det ikke satt inn vikarer.
Samiskundervisningen ble også satt til tider da barna hadde de morsomme timene. Da hadde ikke barna lyst til å forlate klassen, forteller hun.

Familien bor i Alta og barna har gått på en norskspråklig skole, men nå er de flyttet til en samisk klasse.

«Samisk lekkasje» fra grunnskolen

Professor, Øystein A. Vangsnes ved UiT Norges arktiske universitet, har sett på situasjonen for samiskundervisningen i den norske skole.

Tallene fra Samiske tall forteller 14 viser at hver tredje elev slutter med samiskundervisningen i skolen.

Øystein Vangsnes
– Når hver femte samiske førstespråkselev slutter med den sterkeste formen for samiskopplæring i løpet av grunnskolen og dermed får norsk som sitt viktigste læringsspråk, er det helt klart uheldig for det samiske språkstrevet.
Det hjelper ikke at frafallet fra samisk andrespråksundervisning er enda større, sier Øystein A. Vangsnes.

Vangsnes sier at situasjonen er alvorlig.

Han mener også at de samiske elevene har et stort dilemma.

– Den enkelte samiskelev står i en skvis mellom et kollektivt mål om å vitalisere samisk språk og egne behov og ønsker.

Det er viktig å få klarlagt hvorfor elevene slutter, slik at en kan sette inn tiltak, sier Vangnes.

Statistikken er til stor nytte for Sametinget

Norge har over 635 000 elever i grunnskolen, av disse har 2522 elever samiskundervisning i skolen.

De årlige statistikkene forteller de samiske politikerne hvordan situasjonen egentlig er.

Runar Myrnes Balto leder for NSR
– Årets rapport gir verdifull kunnskap om frafallet i samiskopplæring i skolen.
Dette bekrefter tendenser vi kjenner til og viser at vi ennå har en stor jobb å gjøre, sier sametingsråd, Runar Myrnes Balto.

Barna må forlate morsomme timer

Forelder Marie Louise er klar på hva som må gjøres for at elevene ikke dropper samiskundervisningen. Hun sier at skolen må tilrettelegge og prioritere samiskundervisningen.

Barna har fortalt at de måtte forlate det de hadde jobbet med i duodjitimene for å ha samiskundervisning.

Det har også hendt at elevene har måttet forlate musikktimer og engelskundervisningen, sier forelderen som har prøvd å støtte og oppmuntre barna til å fortsette med samisk.

Gi aldri opp

– Barna mine har hatt lyst til å slutte med samiskundervisningen hver gang de har måttet forlate det som var morsomt. Da prøvde jeg å oppmuntre de så godt jeg kunne og trøstet de med at dette kommer til nytte senere i livet, sier Marie Louise.

Situasjonen endret seg da de flyttet til den samiske klassen.

Nå slipper jeg å overvåke samiskundervisningen og kreftene kan brukes på normal oppfølging, sier Marie Louise.

Hennes oppfordring er at en må ikke gi opp.

Se TV-saken her:

Hver tredje elev slutter på samiskundervisningen i grunnskolen, viser Samiske tall forteller 14 statistikken.

Korte nyheter

 • – Dat šaddá veadjemeahttun joatkit boazodoaluin

  Skuohtanjárgga siidii lea evttohuvvon guokte bieggafápmoprošeavtta hukset.

  NČE (Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhta) mearridii odne ahte sii vuoruhit dáid prošeavttaid sáddet guorahallamii čakčat. Dat mearkkaša ahte Skuohtanjárggas soaitá šaddat bieggafápmorusttegat boahtteáiggis.

  Skuohtanjárgga siidda jođiheaddji, Johan Isak Eira, dadjá NRKii ahte dát lea hirbmat duođalaš sin siidii.

  – Dat šaddá veadjemeahttun joatkit boazodoaluin Skuohtanjárggas nu mo dat dál lea, dadjá Eira.

  Son lei vuordán buoret ođđasiid odne. Hammerfeasttas NČE hilgo buot fápmoprošeavttaid.

  Dál ferte siida bidjat searaid ákkastallat manin dát prošeavttat eai galgga huksejuvvot sin guovlluide.

  – Dohko ii leat sadji dákkár monsterindustriijaide ja dan mii fertet beassat čilget, dadjá Eira.

  Loga eambbo NČE vuoruhemiid birra dás.

  Johan Isak Eira
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Vurdojuvvo šaddat 25 gráda

  Les på norsk.

  Boahttevaš beivviid galgá arvit Davvi-Norggas. Gaskavahku rievdá dálki ja dalle šaddet alla temperatuvrrat.

  Norlándda riddoguovlluin vurdojuvvo 22-23 gráda dán vahku loahpageahčen, ja Finnmárkkus ges lagabui 20 gráda.

  – Gaskavahkku eahkeda rájes šaddá hirbmat buorre dálki. Bearjadaga lea dieđihuvvon 25 gráda Nordlánddas ja Romssas, muitala meteorologa Iselin Skjervagen Meteorologalaš instituhtas.

  Romssas, Finnmárkkus ja davimus osiin Nordlánddas vurdojuvvo šaddat 25 gráda maiddái lávvardaga.

  (NTB)

  Strandnellik på Mjelle
 • Opp mot 25 grader i nord

  Loga sámegillii.

  Det vil være noen dager med regn fram til onsdag kveld i Nord-Norge. Resten av uken er det derimot meldt høye temperaturer.

  Langs kysten i Nordland er det forventet 22–23 grader mot slutten av uken, mens temperaturene i Finnmark blir nærmere 20 grader.

  – Fra onsdag kveld blir det strålende vær. På fredag er det faktisk meldt 25 grader i Nordland og Troms, forteller meteorolog Iselin Skjervagen i Meteorologisk institutt.

  I Tromsø, Finnmark og nordlige deler av Nordland ventes det temperaturer opp mot 25 grader også på lørdag.

  (NTB)

  Bugøynes
  Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK