Hver tredje elev slutter i samiskundervisningen

– Forståelig, sier forelder.

Loga sámegillii.

Luohkkalatnja, klasserom

Ny statistikk fra Samiske tall forteller 14 viser at det er dropout fra samiskundervisningen på grunnskolen.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Ny statistikk viser at hver tredje elev slutter på samiskundervisningen i grunnskolen.

Jeg forstår at barna slutter og at foreldrene gir opp, sier firebarnsmoren, Marie Louise Hætta Lantto.

Marie Louise Lantto
– Hvis samisklæreren var borte, ble det ikke satt inn vikarer.
Samiskundervisningen ble også satt til tider da barna hadde de morsomme timene. Da hadde ikke barna lyst til å forlate klassen, forteller hun.

Familien bor i Alta og barna har gått på en norskspråklig skole, men nå er de flyttet til en samisk klasse.

«Samisk lekkasje» fra grunnskolen

Professor, Øystein A. Vangsnes ved UiT Norges arktiske universitet, har sett på situasjonen for samiskundervisningen i den norske skole.

Tallene fra Samiske tall forteller 14 viser at hver tredje elev slutter med samiskundervisningen i skolen.

Øystein Vangsnes
– Når hver femte samiske førstespråkselev slutter med den sterkeste formen for samiskopplæring i løpet av grunnskolen og dermed får norsk som sitt viktigste læringsspråk, er det helt klart uheldig for det samiske språkstrevet.
Det hjelper ikke at frafallet fra samisk andrespråksundervisning er enda større, sier Øystein A. Vangsnes.

Vangsnes sier at situasjonen er alvorlig.

Han mener også at de samiske elevene har et stort dilemma.

– Den enkelte samiskelev står i en skvis mellom et kollektivt mål om å vitalisere samisk språk og egne behov og ønsker.

Det er viktig å få klarlagt hvorfor elevene slutter, slik at en kan sette inn tiltak, sier Vangnes.

Statistikken er til stor nytte for Sametinget

Norge har over 635 000 elever i grunnskolen, av disse har 2522 elever samiskundervisning i skolen.

De årlige statistikkene forteller de samiske politikerne hvordan situasjonen egentlig er.

Runar Myrnes Balto leder for NSR
– Årets rapport gir verdifull kunnskap om frafallet i samiskopplæring i skolen.
Dette bekrefter tendenser vi kjenner til og viser at vi ennå har en stor jobb å gjøre, sier sametingsråd, Runar Myrnes Balto.

Barna må forlate morsomme timer

Forelder Marie Louise er klar på hva som må gjøres for at elevene ikke dropper samiskundervisningen. Hun sier at skolen må tilrettelegge og prioritere samiskundervisningen.

Barna har fortalt at de måtte forlate det de hadde jobbet med i duodjitimene for å ha samiskundervisning.

Det har også hendt at elevene har måttet forlate musikktimer og engelskundervisningen, sier forelderen som har prøvd å støtte og oppmuntre barna til å fortsette med samisk.

Gi aldri opp

– Barna mine har hatt lyst til å slutte med samiskundervisningen hver gang de har måttet forlate det som var morsomt. Da prøvde jeg å oppmuntre de så godt jeg kunne og trøstet de med at dette kommer til nytte senere i livet, sier Marie Louise.

Situasjonen endret seg da de flyttet til den samiske klassen.

Nå slipper jeg å overvåke samiskundervisningen og kreftene kan brukes på normal oppfølging, sier Marie Louise.

Hennes oppfordring er at en må ikke gi opp.

Se TV-saken her:

Hver tredje elev slutter på samiskundervisningen i grunnskolen, viser Samiske tall forteller 14 statistikken.

Korte nyheter

 • Sisabahkkemat sámis lassánit

  Norgga olmmošvuoigatvuođaásahus, NIM lea čállán raporta makkár olmmošvuoigatvuođaid leat rihkkun sisabahkkemiin sámiid geavahanguovlluin. Dás boahtá ovdan ahte lea rievdan dan guvlui ahte sámiid beroštumiid guldalit, seammás de NIM-raporta čájeha ahte lassánit dákkár sisabahkkenáššit sámi guovlluin. Dálá rievttálaš suodjaleapmi sisabahkkemiid ja huksemiid vuostá ii leat doarvái buorre, deattuhit dán raporttas, seammás celket gal ahte dat nákce bissehit olu daid ohcamušain maid gohččodit sisabahkkemiid sámi guovlluide. Dás logat olles raporta (Norgga olmmošvuoigatvuođaásahusa siiddut)

  Vindturbiner i Roan Vindpark på Fosen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Dokumentára seksuálalaš veahkaválddis

  Guokte sámi nissona muitaleaba "The Silence in Sápmi" filmmas seksuálalaš veahkaválddi birra maid soai leaba vásihan ja go leat geahččalan jávohuhttit sudno. Dokumentárafilmmas muitaleaba Ida Labba Persson ja Marion Anne Mienna Rimpi vásáhusain, ja filbmadahkki lea Liselotte Wajstedt lea geavahan gávcci jagi filmma gárvvistit, mii dál čájehuvvo TIFF doaluin. Loga eambbo dás

  Regissør Liselotte Waistedt.
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • Eai lágit heargevuodjin-NM

  Dán jagi eai šatta Norggameašttirgilvvut heargevuodjimis ja njoarosteamis Romssas, leat lágideaddjit mearridan. Dát doalut galge lágiduvvot guovvamánu viđát ja guđát beivviid, muhto koronaeastadan-njuolggadusaid dihte ja go vurdet konronjoammuma ain lassánit, de eai šatta gilvvut. Dán dieđihit Midnight Sun Marathon vuođđudusas ja Sámiid Valáštallanlihtus, geat jahkásaččat lágidit gilvvuid.

  NM reinkappkjøring 2019, Tromsø
  Foto: Thomas Sirevåg