Samekvine skal lede 370 millioner urfolk

Anne Nuorgam (55) fra Utsjok i Finland er valgt som leder for FNs permanente forum for urfolk.

Anne Nuorgam

URFOLKSLEDER: Anne Nuorgam har en viktig jobb foran seg. Hun skal lede møtet i FNs permanente forum for urfolk.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Anne Nuorgam ble valgt som leder under det 18. møtet av FNs permanente forum for urfolksspørsmål. Møtet startet i dag i New York og varer i to uker, skriver Sametinget på sin Facebook-side.

Mer enn tusen delegater fra hele verden deltar i møtet, som holdes i FNs hovedkvarter. Nuorgam ble valgt med akklamasjon og skal nå lede verdens 370 millioner urfolk.

Anne Nuorgam er samepolitiker, har mastergrad i juss og er medlem av permanent forum.

– Det er en stor ære for oss at en samisk representant er valgt som leder. Vi gratulerer henne med vervet, uttaler sametingspresident Aili Keskitalo.

Magga var første leder

FNs permanente forum for urfolkssaker er et rådgivende organ for FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC).

Ole Henrik Magga

PIONER: Tidligere leder Ole Henrik Magga var den første samen som ledet FNs permanente forum for urfolk.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Forumet skal gi råd og anbefalinger i saker som angår verdens urfolk innenfor økonomisk og sosial utvikling, kultur, utdanning, helse og menneskerettigheter.

Norge har vært aktivt med i arbeidet for å etablere urfolksforumet.

Den første sesjonen til forumet ble holdt fra 13. til 24. mai 2002 og må karakteriseres som en vellykket start for forumet. Tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga ble valgt til forumets første leder.