Samisk historie under barken

I ett av arrene etter barkflekking i Dividalen/ Dieváidvuovdi finner man navnene til Lars Person og Mard Nils datert 1748.

Lars Person-furua i Dividalen.

Lars Person-furua i Dividalen. Innskrift fra 1700-tallet i arr etter barkflekking: 'LARS PERSON VDS 1748 SEBD 9.DAG MARD NILS'.

Foto: Arve Elvebakk

Konservatør Dikka Storm i samisk kulturhistorie har i Dylan-prosjektet undersøkt hvor langt tilbake i tid man kan spore menneskelig aktivitet i Dividalen og hvordan det påvirket naturen i dalen.

– Lars Person var 30 år i 1743 og var født av svenske foreldre i Torne Lappmark. Han var opplært i kristendom i Sverige, gikk i kirke der og regnet seg selv som svensk, sier Storm.

Lars Person brukte området fra Malangen til Kiruna som sitt bruksområde for reindrift, og han beskriver detaljert flyttveien for rein til Peter Schnitler.

Lars Person ble grundig forhørt i såkalte Eksaminasjonsprotokoller til Peter Schnitler.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Betydning for Lappekodisillen

Disse protokollene skulle senere være av betydning for Lappekodisillen av 1751 og Reinbeitekonvensjon som ble signert 7. oktober 2009.

Begge etablerer rett til beite på tvers av den norsk-svenske grensen. Les mer om Lappekodisillen i faktaboksen nederst i artikkelen.

Eksaminasjonsprotokoller

Eksaminasjonsprotokoller er dagbøker og notater som Schnitler førte mens han på oppdrag fra Christian 6. arbeidet med å fastsette grensen mellom Norge og Sverige i 1742-45. Hans ansvar var området fra Røros til Finnmark.

Dikka Storm bruker han som kilde i forbindelse med en avhandling om bygda Storjorda i Kvæfjord.

– Jeg gikk systematisk til verks og så på undersøkelser Schnitler gjorde fra Ofoten til Malangen. Jeg var interessert i å vite hvem han hadde snakket med og hvor han hadde stoppet.

Vitne nummer 16 på lista for Astafjord prestegjeld var navnet under barken. Lars Person – reindriftssame.