Samisk hemmer undervisning

Samiske skolebarn utenfor de sentralsamiske områdene forstår ikke undervisninga de får på samisk like godt som de ville ha gjort om undervisninga var på norsk.

Dette går fram i en ny doktorgradsavhandling fra Universitetet i Tromsø.

- Jeg fant ut at det var betydelige forskjeller når det gjaldt å forstå innholdet i en tekst om den var på samisk og om den var på norsk, og da i favør av norsk .Det må også sies at dette gjelder tospråklige elever som har fått opplæringen på samisk, forteller forsker Jorunn Høyer.

- Alvorlig for utviklingen

Samiske barn har kunnet velge å ha samisk som undervisningsspråk i alle fag de siste tyve årene. Men i en ny avhandling forsker Jorunn Høier disputerte til doktorgraden i pedagogikk med i forrige uke, går det fram at dette ikke er bare bra.

Mange av barna, som har samisk som undervisningspråk i alle fag i områder der norsk er det dominerende språket, forstår rett og slett ikke alt som blir sagt. Ihvertfall ikke like godt som de ville ha gjort, om undervisninga var på norsk:

- Det er alvorlig at elevene har svak leseforståelse for det som er opplæringsspråket. Det er alvorlig for utviklingen i en utdanningssammenheng, sier Høyer.   

Lettere med norsk

Undersøkelsene til Høier er gjennomført på tre anonymiserte skoler i Norge. Arbeidet kom igang etter bekymringsmeldinger fra lærere, om at elevene er svake i samisk språk.

- Dem bruker oftest norsk i enhver ikke organisert aktivitet, og hvis man bare skulle tenke praktisk sånn kommunikativt, så forteller det vel litt om at det er lettere å bruke norsk fordi at man har bedre kompetanse på det., sier Høyer.  

Foreldrene som er intervjuet i undersøkelsen tar på seg ansvaret for å revitalisere det samiske språket ved å plassere barna i samisk-språklige klasser. Men det virker altså ikke helt.