Hopp til innhold

Samisk helsepark blir snart en realitet

Samiske helsetilbud skal samles og nybygget til rundt 50 millioner kroner skal stå ferdig i 2018.

Aina Irene Olsen

Aina Irene Olsen i Finnmarkssykehuset er prosjektleder for realiseringen av Samisk helsepark i Karasjok.

Foto: Kita Eilertsen / Altaposten

Finnmarkssykehuset HF har startet opp arbeidet med Samisk helsepark.

Representanter for kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana og Nesseby samt Sametinget er invitert til oppstartsmøte i Karasjok 9. september. På møtet deltar også de fra Finnmarkssykehuset HF som skal jobbe med prosjektet.

– Vi vil nakke om hvordan rammene er for prosjektet, hvordan arbeidet skal organiseres og hvordan prosjektet skal foregå helt til bygget står ferdig. Det vil også settes en tidsplan for når de ulike delene i prosessen skal være klar helt til bygget står ferdig en gang i 2018, opplyser prosjektleder Aina Irene Olsen i Finnmarkssykehuset HF.

Byggestart i 2017

På styremøte i Helse Nord 19. mai i år ble det vedtatt å sette igang arbeidet med en utbyggingsplan til Samisk helsepark. Byggestart blir i 2017.

Lars Vorland

Direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Foto: Marte Lindi

– Nå har vi vedtatt at vi skal sette i gang det som kalles for idéfasen, det vil si den delen av arbeidet der vi setter i gang selve planleggingen og innholdet i Samisk helsepark, opplyste Lars Vorland, direktør i Helse Nord, til NRK.

Helse Nord har allerede bevilget 50 millioner kroner til realiseringen av selve bygget.

– Til oppstartsmøtet har vi invitert de som skal jobbe i prosjektet, Sametinget og representanter for de fem kommunene i Indre-Finnmark, som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk. For oss er det viktig å få innspill på prosessen fremover, slik at vi tidligst mulig får med ting som vi ikke har tenkt på, forklarer Olsen.

– Det somatiske først

Finnmarkssykehuset HF skal opprette en referansegruppe for arbeidet med samisk helsepark. Disse er med både i idé- og konseptfasen. Referansegruppen vil bestå av representanter for hver av de før nevnte kommunene.

– I første omgang vil bygget inneholde et tilbud for de somatiske (red. forklaring; det som tilhører kroppen) helsetjenestene. Det er for å komme i gang, forteller Olsen.

Helsearbeider

Illustrasjonsbilde av folk i en helseinstitusjon. Personene på bildet har ikke noe tilknytning til innholdet i artikkelen.

Foto: NRK

To arbeidsgrupper skal jobbe med å foreslå det videre innholdet i bygget, hvordan selve bygget skal se ut og se på forskjellige tomtealternativer.

– De som skal begynne å jobbe med dette snart vil få mye å gjøre, sier Olsen.

– Stort behov for Samisk helsepark

Nasjonale helsemyndigheter har det overordnede ansvaret for likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen og skal sørge for at det samiske perspektivet i helsepolitiske satsinger, nasjonale planer og strategier ivaretas.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF et særlig ansvar for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

– Det er et stort behov for Samisk helsepark. Her skal helsetilbudet for den samiske befolkningen samles. Dette har vært et mål for oss og noe vi har jobbet for i mange år. Hit skal både kompetansen og personer med språk- og kulturforståelse samles. De skal kunne gi et godt tilbud til den samiske befolkningen, sier Olsen.

I 2013 laget en gruppe ledet av Siv Kvernmo en rapport, som det skal bygges videre på i arbeidet fremover. I denne rapporten ses det på både somatisk helse, psykisk helse og rusbehandling.

– Denne rapporten vil ligge til grunn når det skal lages et samlet helsetilbud for den samiske befolkningen, avslutter Aina Irene Olsen.

Korte nyheter

 • - Må effektivisere våre møter

  Det nest største partiet på Sametinget, Nordkalottfolket, mener man må effektivisere møtene på Sametinget og spare penger der. - Vi ser en realnedgang på sametingets budsjett neste år, men vi kan ikke la dette gå utover arbeidet med samisk språk og kultur, men ta dette over vår egen politiske drift, mener Sametingsrepresentant Vibeke Larsen i Nordkalottfolket. Hør Larsen her:

  Det nest største partiet på Sametinget, Nordkalottfolket, mener man må effektivisere møtene på Sametinget og spare penger der.
 • - Vi er kjempefornøyd

  Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget er kjempefornøyd med budsjettforslaget regjeringen har lagt frem. - Her får vi en økning neste år på 22 millioner kroner til Sametinget, som jeg er kjempefornøyd med, sier Wilhelmsen. Hør intervjuet her:

  Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget er kjempefornøyd med budsjettforslaget regjeringen har lagt frem.
 • Stuora váikkuhusat ruoššabealde sámi studeanttaide

  Olgoriikka studenttat gártet máksit go galget studeantan Norggas. Dát ii guoskka studeanttaide geat bohtet EØS-riikkain dahje Sveitsas. Dát boahtá ovdan stádabušeahttaárvalusas maid ráđđehus almmuhii otne. Norga lea okta dain moatti riikkain máilmmis gos olgoriikkastudeanttat eai leat dárbbašan máksit. – Mun in doarjjo dán, ja dás leat stuora váikkuhusat Sámi Allaskuvlla rekrutteremii ruoššabealde Sámis ja riikkain mat eai leat EU/ EØS siskkobealde. Dan dadjá Sámi Allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars.

  Samisk høgskole
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK