Hopp til innhold

Samisk helsepark blir snart en realitet

Samiske helsetilbud skal samles og nybygget til rundt 50 millioner kroner skal stå ferdig i 2018.

Aina Irene Olsen

Aina Irene Olsen i Finnmarkssykehuset er prosjektleder for realiseringen av Samisk helsepark i Karasjok.

Foto: Kita Eilertsen / Altaposten

Finnmarkssykehuset HF har startet opp arbeidet med Samisk helsepark.

Representanter for kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana og Nesseby samt Sametinget er invitert til oppstartsmøte i Karasjok 9. september. På møtet deltar også de fra Finnmarkssykehuset HF som skal jobbe med prosjektet.

– Vi vil nakke om hvordan rammene er for prosjektet, hvordan arbeidet skal organiseres og hvordan prosjektet skal foregå helt til bygget står ferdig. Det vil også settes en tidsplan for når de ulike delene i prosessen skal være klar helt til bygget står ferdig en gang i 2018, opplyser prosjektleder Aina Irene Olsen i Finnmarkssykehuset HF.

Byggestart i 2017

På styremøte i Helse Nord 19. mai i år ble det vedtatt å sette igang arbeidet med en utbyggingsplan til Samisk helsepark. Byggestart blir i 2017.

Lars Vorland

Direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Foto: Marte Lindi

– Nå har vi vedtatt at vi skal sette i gang det som kalles for idéfasen, det vil si den delen av arbeidet der vi setter i gang selve planleggingen og innholdet i Samisk helsepark, opplyste Lars Vorland, direktør i Helse Nord, til NRK.

Helse Nord har allerede bevilget 50 millioner kroner til realiseringen av selve bygget.

– Til oppstartsmøtet har vi invitert de som skal jobbe i prosjektet, Sametinget og representanter for de fem kommunene i Indre-Finnmark, som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk. For oss er det viktig å få innspill på prosessen fremover, slik at vi tidligst mulig får med ting som vi ikke har tenkt på, forklarer Olsen.

– Det somatiske først

Finnmarkssykehuset HF skal opprette en referansegruppe for arbeidet med samisk helsepark. Disse er med både i idé- og konseptfasen. Referansegruppen vil bestå av representanter for hver av de før nevnte kommunene.

– I første omgang vil bygget inneholde et tilbud for de somatiske (red. forklaring; det som tilhører kroppen) helsetjenestene. Det er for å komme i gang, forteller Olsen.

Helsearbeider

Illustrasjonsbilde av folk i en helseinstitusjon. Personene på bildet har ikke noe tilknytning til innholdet i artikkelen.

Foto: NRK

To arbeidsgrupper skal jobbe med å foreslå det videre innholdet i bygget, hvordan selve bygget skal se ut og se på forskjellige tomtealternativer.

– De som skal begynne å jobbe med dette snart vil få mye å gjøre, sier Olsen.

– Stort behov for Samisk helsepark

Nasjonale helsemyndigheter har det overordnede ansvaret for likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen og skal sørge for at det samiske perspektivet i helsepolitiske satsinger, nasjonale planer og strategier ivaretas.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF et særlig ansvar for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

– Det er et stort behov for Samisk helsepark. Her skal helsetilbudet for den samiske befolkningen samles. Dette har vært et mål for oss og noe vi har jobbet for i mange år. Hit skal både kompetansen og personer med språk- og kulturforståelse samles. De skal kunne gi et godt tilbud til den samiske befolkningen, sier Olsen.

I 2013 laget en gruppe ledet av Siv Kvernmo en rapport, som det skal bygges videre på i arbeidet fremover. I denne rapporten ses det på både somatisk helse, psykisk helse og rusbehandling.

– Denne rapporten vil ligge til grunn når det skal lages et samlet helsetilbud for den samiske befolkningen, avslutter Aina Irene Olsen.

Korte nyheter

 • Fertejedje sirdit Bæskadesrennet moala

  Les på norsk.

  Bæskadesrennet gilvočuoigit galge rievtti mielde čuoigat 28 kilomehtera Suolovuomis gitta Ruonávuovdái.

  Heajos muohtadilálašvuođaid geažil leat šaddan moala sirdit moadde kilomehtera lagabui. Čuoigamat lea dál 25 kilomehtera guhkku.

  17:s leat dieđihan gilvoluohkái. Oassálastit čuigegohte dii. 11 ja vurdojuvvojit mollii ollet dii. 12:s.

 • Listhaug ođđasit válljejuvvon Ovddádusbellodaga jođiheaddjin

  Les på norsk.

  Ovddádusbellodaga riikkačoahkkimis lea Sylvi Listhaug fas válljejuvvon Ovddádusbellodaga bellodatjođiheaddjin

  Listhaug lea bellodatjođiheaddji leamaš miessemánu 2021:i rájes.

  Liv Gustavsen, Kristoffer Sivertsen ja Marte Joan Monstad ges válljejuvvojedje fásta lahttun Ovddádusbellodaga guovddášstivrii.

  Gustavsen lea ođđasit válljejuvvon, muhto Monstad lea ođđa lahttu. Rørvik ges lea ovdal leamaš 4. várrelahttu.

  Sylvi Listhaug
  Foto: William Jobling / NRK
 • Listhaug gjenvalgt som partileder for Frp

  Sylvi Listhaug ble gjenvalgt som Frps partileder på landsmøtet søndag formiddag.

  Det var ingen motkandidater, og Listhaug ble valgt ved akklamasjon.

  Listhaug har vært partiets leder siden mai 2021.

  Sylvi Listhaug
  Foto: William Jobling / NRK