Nå starter planleggingen av Samisk helsepark

I går besluttet styret i Finnmarkssykehuset HS å iverksette planleggingen av Samisk helsepark.

SANKS Karasjok

Målet med etablering av Samisk helsepark er å samle de samiske helseinstitusjonene i Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I følge en pressemelding fra Finnmarkssykehuset HF skal planen legges frem før sommeren 2016, for så å beslutte om investeringen i parken.

Planlegging og bygging har en investeringsramme på 40 millioner kroner.

I meldingen skriver Finnmarkssykehuset blant annet dette:

«Styret besluttet i desember 2013 at spesialistlegesenteret i Karasjok skal samlokaliseres med SANKS. Samisk helsepark ble et eget prosjekt i mars 2014. Finnmarkssykehusets strategiske utviklingsplan ble vedtatt av styret i mai 2015, inkludert Samisk helsepark.»

Ole Mathis Hetta i Samisk legeforening har tidligere uttrykt sin fortvilelse over at de har opplevd trenering av prosjektet. Han mener at det har tatt for lang tid med utredning av parken

– Vi som har jobbet med dette prosjektet i 4-5 år ser at det hele tiden utsettes, og derfor blir vi hele tiden forbigått av de andre prosjektene.

Men nå ser det ut til at vinden snur.

Samisk Helsepark er et prosjekt som skal samle samisk helsetilbud i et og samme sted. Dette skal styrke fagkompetansen til samiske helsearbeidere. Samt styrke samisk språk- og kulturkunnskap. Og har styret lagt inn vedtak på at øyelegetilbud skal inngå.

Leder i SANKS, Gunn Heatta har tidligere sagt at en samisk helsepark er nødvendig.

– Det er ingen som vil være gladere enn meg hvis helseparken blir realisert. Jeg tror virkelig på dette prosjektet, jeg tror det vil være et veldig godt tilbud til pasientene, ikke bare de samiske, men alle som har et behov for oss.