Hopp til innhold

Utbyggingsplan for Samisk helsepark er vedtatt

På styremøte i Helse Nord ble det i går vedtatt å sette igang arbeidet med en utbyggingsplan til Samisk helsepark. Byggestart blir i 2017.

Lars Vorland

Direktør Lars Vorland i Helse Nord opplyser at det blir byggestart i 2017.

Foto: Marte Lindi

– Nå har vi vedtatt at vi skal sette igang det som kalles for idefasen, det vil si den delen av arbeidet der vi setter igang selve planleggingen og innholdet i Samisk helsepark, opplyser Lars Vorland, direktør i Helse Nord, til NRK.

Helse Nord har allerede bevilget rundt 50 millioner kroner til å bygge selve bygget.

– Og så er det forskjellige faser som vi må igjennom. Den første er det vi kaller for ide – og konseptfase. Det betyr altså - hva skal dette bygget inneholde, og hvor stort skal det bli. Og så setter vi i gang det vi kaller for forprosjekt, slik at vi kan starte å bygge dette i neste år, altså 2017, forklarer Vorland.

Bygget skal stå ferdig i 2018.

Her er vedtaket

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet for idé- og konseptfasen for Samisk helsepark - bygg for somatiske spesialisthelsetjenester slik det fremgår av styringsdokumentet.

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samisk medbestemmelse og medvirkning ivaretas ved utviklingen av tilbudet og organiseringen av Samisk helsepark.

3. Styret forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF.

4. Styret ber om at idé- og konseptrapporten med plan for oppstart av forprosjektet legges frem for styret i Helse Nord RHF, når den er behandlet av styret i Finnmarkssykehuset HF.

5. Styret ber adm. direktør om å søke en snarlig avklaring med Helse- og omsorgsdepartementet i hva som legges i Oppdragsdokumentets krav om det strategiske ansvaret for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i hele landet.

Korte nyheter

 • Bures ráhkkanan dáistalit gáhttet Åajvaerie

  Tor Lasse Evensen ja Betty Kappfjell (govas) leaba bures ráhkkanan dáistaleapmái gáhttet Åajvaerie.

  Motvind Norge, Motvind Bevar Øyfjellet ja Maadtoej Sijte dollet doarkkaákšuvnnaid Jillen-Njaarke orohahkii go diggeášši boazoorohaga ja Øyfjellet Wind gaskkas álgá Musseres miessemánu 27. beaivve.

  Vuossárga lea dat stuorra beaivi. Dalle šaddet doarjjaákšuvnnat justisdálu olggobealde, Elsa Laula muitobácci lahka ja Jacobsenbryggas.

  Duorastat eahkeda čájehuvvo rámiduvvon teáhterčájálmas «Gïedtine - hvem eier vinden?»

  Eahkedis vuossárgga geassemánu 3. beaivve šaddá ságastallan Fovse-miellačájeheaddjiiguin, geat oassálaste ákšuvnnain Oslos.

  Diggi dollo Helgelándda diggegottis Musseres miessemánu 27. beaivvis gitta geassemánu 13. beaivái.

  Les på norsk

  Betty Kappfjell
  Foto: Pressebilde / Motvind Bevar Øyfjellet
 • Godt forberedt til kamp for å bevare Øyfjellet

  Tor Lasse Evensen og Betty Kappfjell har forberedt seg godt. Nå er de klare til kamp for å bevare Øyfjellet.

  Sammen med Motvind Norge, Motvind Bevar Øyfjellet og Maadtoej Sijte arrangerer de støtteaksjoner i Mosjøen for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt når skjønnrettssaken mellom reinbeitedistriktet og Øyfjellet Wind starter 27. mai.

  Mandagen er den store dagen. Da blir det støttemarkeringer utenfor justisbygget, Elsa Laula statuen og Jacobsenbrygga.

  Torsdag kveld blir det visning av den kritikerroste teaterforestilliingen «Gïedtine - hvem eier vinden?»

  På kvelden mandag 3. juni blir det samtale med flere av de unge som deltok i Fosen-demonstrasjonene i Oslo.

  Skjønnsrettssaken holdes i Helgeland tingrett i Mosjøen 27. mai. til 13. juni.

  Tor Lasse Evensen og Betty Kappfjell
  Foto: Pressebilde / Motvind Bevar Øyfjellet
 • Ni reinkadavre funnet på Laksefjordvidda - kan være gaupe

  I dag er det funnet ni reinkadavre på Laksefjordvidda.

  – Først trodde de at det var ulv som hadde drept reinen. Nå er det mer trolig at det er gaupa som har vært på ferde.

  Det forklarer leder i reinbeitedistrikt 13, Máret Láilá Anti.

  De hadde stor frykt da de trodde at reinen var drept av ulv.

  – Ulven er nemlig et slikt rovdyr som dreper for fote. Den kan drepe veldig mange rein, slik det skjedde i Sør-Varanger i vinter, forklarer Anti.

  Loga sámegillii

  Gaupe på Langedrag.
  Foto: Heiko Junge / NTB