NRK Meny
Normal

Utbyggingsplan for Samisk helsepark er vedtatt

På styremøte i Helse Nord ble det i går vedtatt å sette igang arbeidet med en utbyggingsplan til Samisk helsepark. Byggestart blir i 2017.

Lars Vorland

Direktør Lars Vorland i Helse Nord opplyser at det blir byggestart i 2017.

Foto: Marte Lindi

– Nå har vi vedtatt at vi skal sette igang det som kalles for idefasen, det vil si den delen av arbeidet der vi setter igang selve planleggingen og innholdet i Samisk helsepark, opplyser Lars Vorland, direktør i Helse Nord, til NRK.

Helse Nord har allerede bevilget rundt 50 millioner kroner til å bygge selve bygget.

– Og så er det forskjellige faser som vi må igjennom. Den første er det vi kaller for ide – og konseptfase. Det betyr altså - hva skal dette bygget inneholde, og hvor stort skal det bli. Og så setter vi i gang det vi kaller for forprosjekt, slik at vi kan starte å bygge dette i neste år, altså 2017, forklarer Vorland.

Bygget skal stå ferdig i 2018.

Her er vedtaket

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet for idé- og konseptfasen for Samisk helsepark - bygg for somatiske spesialisthelsetjenester slik det fremgår av styringsdokumentet.

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samisk medbestemmelse og medvirkning ivaretas ved utviklingen av tilbudet og organiseringen av Samisk helsepark.

3. Styret forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF.

4. Styret ber om at idé- og konseptrapporten med plan for oppstart av forprosjektet legges frem for styret i Helse Nord RHF, når den er behandlet av styret i Finnmarkssykehuset HF.

5. Styret ber adm. direktør om å søke en snarlig avklaring med Helse- og omsorgsdepartementet i hva som legges i Oppdragsdokumentets krav om det strategiske ansvaret for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i hele landet.