Samisk er populært i Sør-Varanger

Mange vil lære seg samisk i kommunen som grenser til Russland.

Kirkenes

I kommunesenteret Kirkenes bor det en del samer og byen ligger bare «et steinkast» fra Russland.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Interessen for å lære seg språk er stor i Sør-Varanger. Det er hele hele 17 påmeldte til samiskkurs, og 28 deltakere på russiskkurs, begge deler på begynnernivå, melder Sør-Varanger kommune på sin hjemmeside .

Sterkt belastet lærerkapasitet

Det er gledelig å konstatere at interessen for å lære seg språk er større enn noen gang.

Påmeldingen til russisk trinn 1 ble så stor at Kirkenes kompetansesenter kunne gi tilbud til to grupper. På alle nivå er totalt 45 entusiastiastiske deltakere i gang med å utvikle sine russiskkunnskaper.

Samiskkurset finansieres av Sametinget, gjennomføres av Tana samiske språksenter, og gis som et tilbud over lyd-bilde gjennom nettverket av studiesentra i Øst-Finnmark. En spennende måte å få opp samiskkompetansen i et område hvor lærerkapasiteten allerede er sterkt belastet.

Klarer ikke å skaffe samisklærere

Nylig ble det kjent at Sør-Varanger kommune får stryk i samisk opplæring. Kommunen klarer ikke å sikre seg lærere i faget, og kan ikke svar på om det blir gitt undervisning i henhold til lovpålagte.

Fylkesmannen har i sommer vært på tilsyn i Sør-Varanger kommune for å sjekke opplæringen i samisk. Konklusjonen er entydig: Sør-Varanger kommune har ikke et forsvarlig system for å vurdere og å følge opp om opplæringslovens krav til samisk opplæring ivaretas, heter det i tilsynsrapporten.

– Vi har en jobb å gjøre, sier rådmann Bente Larssen i en kommentar til Finnmarken .

Hun opplyser at kommunen vil samarbeide med fagavdelingen hos Fylkesmannen både for å finne alternative opplæringsformer når man mangler lærerkrefter, og for å få på plass systemer.