NRK Meny
Normal

Samisk barnehageavdeling på Røros endelig vedtatt

Røros kommunestyre har enstemmig vedtatt oppstart av en egen samisk barnehageavdeling med sørsamisk som førstespråk, med oppstart 15. august i år.

Røros

Røros

Foto: FRODE SØREIDE / NRK

Det melder Nea Radio .

Barnehageavdelingen lokaliseres til Ysterhagaen barnehage.

I vedtaket heter det at økonomiske merkostnader ved oppstart på nærmere en halv million kroner forutsettes dekkes gjennom ekstern finansiering fra Sametinget og Fylkesmannen.

Røros kommune fortsetter prosessen med å tilsette tilstrekkelig faglig kvalifisert personell til denne avdelingen.

Kommunen har allerede mottatt søknad for ni samiske barn . Svært mange av disse barna er under 3 år, og det første barnet til foreldrene. Det samiske foreldrenettverket er derfor optimistisk med tanke på at det vil være søkere og derved grunnlag for drift også kommende og senere barnehageår. Det er også utsikter for at det kan komme enda noen søkere til i løpet av høsten dersom avdelingen blir vedtatt.