NRK Meny
Normal

Ni barn har søkt om plass i samisk barnehage i Røros

Formannskapet i Røros har enstemmig foreslått å opprette en sørsamisk barnehageavdeling med sørsamisk som førstepråk i Røros fra høsten. Kommunen har allerede mottatt søknad for ni samiske barn, og neste uke skal kommunestyret behandle saken.

Røros
Foto: FRODE SØREIDE / NRK

Barnehageavdelingen skal lokaliseres til Ysterhagaen barnehage. Det melder Nea Radio.

Aino Danielsen er en av initiativtakerne til opprettelsen av en samisk barnehageavdeling og er glad over vedtaket fra formannskapsmøtet.

Aino Danielsen

Aino Danielsen

Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Det føles veldig bra at kommunen går med på dette. I hvertfall etter at jeg har jobbet så lenge med det, og det har vært mye jobb, så da føles det ekstra bra at det blir noe av dette, sier Danielsen til NRK Sápmi. Hun startet å jobbe med dette i januar 2013. Etterhvert fikk hun en samarbeidspartner, Ida Ljungberg med i arbeidet.

Kommunestyret i Røros skal behandle saken om samisk barnehage i Røros på møte 31. mars.

Søkt om penger og personell

I vedtaket til formannskapet heter det at økonomiske merkostnader ved oppstart på nærmere en halv million kroner forutsettes dekkes gjennom ekstern finansiering fra Sametinget og Fylkesmannen.

– Jeg vet ikke ennå hvordan det går med søknaden, fordi den ikke er behandlet ennå, men jeg tror og håper at det går i orden. Vi har fått signaler om at det går i orden, så det håper jeg at det gjør, sier Danielsen.

Røros kommune har nå en prosess i gang med å tilsette tilstrekkelig faglig kvalifisert personell til denne avdelingen.

– Vi lyste ut stillinger til avdelingen og vi har fått flere søkere til stillingene, både pedagoger og assistenter, forteller Danielsen.

Kan komme flere søkere

Ved hovedopptaket til nytt barnehageår (2016/17) med søknadsfrist 1. mars, har kommunen mottatt søknad for ni samiske barn med ønske om tilbud i den nye avdelingen.

Svært mange av disse barna er under 3 år, og det første barnet til foreldrene. Det samiske foreldrenettverket er derfor optimistisk med tanke på at det vil være søkere og derved grunnlag for drift også kommende og senere barnehageår. Det er også utsikter for at det kan komme enda noen søkere til i løpet av høsten dersom avdelingen blir vedtatt.

Har utredet saken

Det var i oktober i fjor at kommunen mottok søknad om driftsstøtte til etablering av egen samisk barnehage. Initiativtakere for søknaden var en samisk foreldregruppe på Røros og Aajege sørsamisk språk- og kompetansesenter på Røros.

Saken ble behandlet i formannskapet og i kommunestyret i november. Kommunestyret vedtok ikke å gi årlig driftsstilskudd til oppstart av en egen samisk barnehage, men vedtok å starte utredning av en egen samisk avdeling i en av kommunens barnehager .

Administrasjonen oppnevnte en arbeidsgruppe for å jobbe videre med utredningen.

– Viktig å etablere et tilbud

Aino Danielsen har vært med i arbeidsgruppa, som representant for Aajege. Hun mener det er veldig viktig å etablere et barnehagetilbud i sørsamisk område.

– Jeg tror at det er veldig viktig med tanke på språkopplæringen her i Sør-Sápmi, fordi vi har ikke slik god språkopplæring og styrking av språket som det er i nordsamisk område, hvor det er flere som prater språket. Dette er viktig både for oss i Røros og andre småplasser i nærheten.