Hopp til innhold

Viktige datoer

Både velgere og politikere må forholde seg til flere viktige datoer i forbindelse med sametingsvalget.

Sametingsbygget

Fristen for innlevering av lister til sametingsvalget 2009 er 31. mars.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Her er en oversikt over de viktigste datoene:

15. oktober 2008:

Innen 15. oktober i året før valgåret skal Sametinget sende melding til organisasjonene og informere om hvilke opplysninger som er registrert om organisasjonen.

26. oktober 2008:

Norske Samers Riksforbund (NSR) velger presidentkandidat. Dette skjer på landsmøtet i Kautokeino.

NSRs landsstyre har enstemmig foreslått Aili Keskitalo. Etter noen dagers betenkningstid, svarte den tidligere presidenten ja.

Egil Olli og Aili Keskitalo på Sametinget

Om Egil Olli er Aps presidentkandidat i 2009 blir avgjort i løpet av vinteren. Aili Keskitalo har allerede varslet at hun er NSRs kandidat.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

28. februar 2009:

Sametingets valgnemnd skal senest den 28. februar i valgåret kunngjøre en oppfordring til de stemmeberettigede om å sende inn forslag til valgliste.

1. mars 2009:

Arbeiderpartiet velger sin presidentkandidat.

Dette skjer på partiets samepolitiske konferanse i Tromsø.

31. mars 2009:

Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til Sametinget.

20. april 2009:

Et innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest 20. april i valgåret.

30. april 2009:

Sametinget skal kunngjøre opplysning om at de som anser seg som stemmeberettigede, kan innen 31. mai sende melding til Sametinget med begjæring om å bli innført i samemanntallet.

1. juni 2009:

Sametingets valgnemnd avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

Valurne

Forhåndsstemmer avgis fra og med 10. august og fram til 11. september 2009.

Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

30. juni 2009:

Stemmeberettigede samer som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i sametingets valgmanntall i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret.

I praksis betyr det at alle som vil stemme ved sametingsvalget, må være oppført i valgmanntallet 30. juni 2009.

10. august 2009:

Velgere som ønsker det, kan avgi forhåndsstemme fra 10. august i valgåret innenriks og fra 1. juli i valgåret utenriks og på Svalbard og Jan Mayen.

I valgkretser hvor det er færre enn 30 manntallsførte personer, skal det avgis forhåndsstemme.

11. september 2009:

Forhåndstemmingen avsluttes.

13. september 2009:

I mange valgkretser er det mulig å avgi stemme også søndag 13. september.

14. september 2009:

Valgdagen.

Valgresultater og prognoser som er laget på grunnlag av undersøkelser foretatt den dag eller de dager valget foregår, kan ikke offentliggjøres før tidligst kl. 20 på valgdagen mandag.

Korte nyheter

 • Flere fly innstilles grunnet dårlig vær

  Uværet i nord fører til flere innstilte fly.

  Det gjelder Widerøes avganger fra Tromsø lufthavn til Hasvik, Hammerfest, Andenes, Bodø og Harstad/Narvik, ifølge en oversikt fra Avinor.

  Fra Harstad/Narvik lufthavn innstilles også Widerøes avganger til Trondheim, Andenes, Tromsø og Bodø.

  Fra Andøya lufthavn innstilles avgangene til Tromsø, Bodø og Harstad/Narvik.

 • Britisk oljegigant håver inn penger og bremser satsing på fornybar energi

  Den britiske oljegiganten BP tjente rekordmye penger i fjor, etter at Russlands invasjon av Ukraina sendte olje- og gassprisene til værs.

  Selskapet meldte tirsdag om et justert resultat, ekskludert engangsutgifter, på 27,7 milliarder dollar i 2022.

  Dette var ny rekord. Selskapet fikk imidlertid en svært stor engangskostnad da det trakk seg ut av Russland – over 24 milliarder dollar.

  Etter skatt endte derfor BP med et underskudd på 2,5 milliarder dollar.

  Tidligere har selskapet hatt en målsetting om et 40 prosents kutt i oljeproduksjonen – kombinert med kraftig satsing på fornybar energi – innen 2030. Nå sikter i stedet BP mot en 25 prosents reduksjon sammenlignet med nivået i 2019. (NTB)

 • Statped almmuha bargoneavvuid sámegillii

  Dál leat ráhkaduvvon erenoamášpedagogalaš kártenneavvut sihke davvi-, lulli- ja julevsámegillii. Ja 12 ođđa filmma leat ráhkaduvvon ja dain oidno mo kártenneavvuid geavahit, ja Guovdageainnu, Ájluovtta, Romssa ja Plaassje oahpaheaddjit ja oahppit leat ovdamearkan dasa mo daid sáhttá geavahit.

  – Min mielas lea buorre go viimmat leat ilbman dákkár bargoneavvut. Dát nanne sámi oahpaheaddjiid ja oahppiid oahppodilálašvuođa ja leat dehálaš reaiddut giellaoahpaheamis, nu lohká Statpeda sámi ossodaga, SEAD-ossodatjođiheaddji Ellen-Marit Oskal Gaup.