Hopp til innhold

Viktige datoer

Både velgere og politikere må forholde seg til flere viktige datoer i forbindelse med sametingsvalget.

Sametingsbygget

Fristen for innlevering av lister til sametingsvalget 2009 er 31. mars.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Her er en oversikt over de viktigste datoene:

15. oktober 2008:

Innen 15. oktober i året før valgåret skal Sametinget sende melding til organisasjonene og informere om hvilke opplysninger som er registrert om organisasjonen.

26. oktober 2008:

Norske Samers Riksforbund (NSR) velger presidentkandidat. Dette skjer på landsmøtet i Kautokeino.

NSRs landsstyre har enstemmig foreslått Aili Keskitalo. Etter noen dagers betenkningstid, svarte den tidligere presidenten ja.

Egil Olli og Aili Keskitalo på Sametinget

Om Egil Olli er Aps presidentkandidat i 2009 blir avgjort i løpet av vinteren. Aili Keskitalo har allerede varslet at hun er NSRs kandidat.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

28. februar 2009:

Sametingets valgnemnd skal senest den 28. februar i valgåret kunngjøre en oppfordring til de stemmeberettigede om å sende inn forslag til valgliste.

1. mars 2009:

Arbeiderpartiet velger sin presidentkandidat.

Dette skjer på partiets samepolitiske konferanse i Tromsø.

31. mars 2009:

Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til Sametinget.

20. april 2009:

Et innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest 20. april i valgåret.

30. april 2009:

Sametinget skal kunngjøre opplysning om at de som anser seg som stemmeberettigede, kan innen 31. mai sende melding til Sametinget med begjæring om å bli innført i samemanntallet.

1. juni 2009:

Sametingets valgnemnd avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

Valurne

Forhåndsstemmer avgis fra og med 10. august og fram til 11. september 2009.

Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

30. juni 2009:

Stemmeberettigede samer som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i sametingets valgmanntall i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret.

I praksis betyr det at alle som vil stemme ved sametingsvalget, må være oppført i valgmanntallet 30. juni 2009.

10. august 2009:

Velgere som ønsker det, kan avgi forhåndsstemme fra 10. august i valgåret innenriks og fra 1. juli i valgåret utenriks og på Svalbard og Jan Mayen.

I valgkretser hvor det er færre enn 30 manntallsførte personer, skal det avgis forhåndsstemme.

11. september 2009:

Forhåndstemmingen avsluttes.

13. september 2009:

I mange valgkretser er det mulig å avgi stemme også søndag 13. september.

14. september 2009:

Valgdagen.

Valgresultater og prognoser som er laget på grunnlag av undersøkelser foretatt den dag eller de dager valget foregår, kan ikke offentliggjøres før tidligst kl. 20 på valgdagen mandag.

Korte nyheter

 • Gonagas biddjui buohccivissui Malaysias

  Gonagas Harald (87) lea buohccán luomus Malaysias ja lea doppe biddjon buohccivissui, čállá gonagasviessu preassadieđáhusas.

  Sus lea infekšuvdna, muhto oažžu buori divššu sihke malaysialaš ja norgga dearvvasvuođabargiin.

  Gonagas lea priváhta máŧkis Malaysias.

  Su almmolaš kalenddara mielde su boahtte bargobeaivi lea njukčamánu gávccát beaivve. Dalle galggašii jođihit stáhtaráđi šloahtas.

 • Boazodoallofierpmádat elfápmoloktema vuostá

  Finnmárkku ja Davve-Romssa boazodoallit leat ásahan boazodoallofierpmádaga elfápmoloktema vuostá.

  – Dát lea fierpmádat daidda geat šaddet gillát ređđehusa elfápmo- ja industriijaloktema geažil, čuvge Per John Anti. Son lea okta dain gii lea fierpmádaga duogábealde.

  Borgemánu 8. beaivve jagis 2023 almmuhii ráđđehus áigomušaid lasihit elfápmo- ja industriijadoaimmaid Finnmárkkus. Muolkkuid elektrifiserema oktavuođas dárbbašuvvo eambbo elrávdnji guovllus.

  Samepolitihkkáriid bealis ledje garra reakšuvnnat áigomušaide. – Suorggahahtti, dajai sámediggeráđđelahttu Maja Kristine Jåma.

  – Dál leat 24 bieggaindustriijaprošeavtta boazodoalloguovlluin, maid mii dovdat. Šaddá roassun boazodollui jus oktage dáin čađahuvvo, váruha Anti.

  Duorastaga ja bearjadaga lágida Sámediggi boazodoalloseminára Álttás. Fáddán lea sisabahkkemat boazodoalloeatnamiin, ja mo dáid eastadit vai buoremusat gáhttešii boazoguohtumiid.

  Les på norsk

  Per John Anti
  Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK
 • Samler inn penger til mannen som skøyt tre bjørner

  Det er nå opprettet en spleis for reineieren som skøyt ei binne og to bjørneunger i mai i fjor. De ble skutt i Lierne i Trøndelag.

  Reineier Odd Bjørnar Bjørkås ble dømt til seks måneders fengsel i lagmannsretten, og Bjørkås ønsker nå å prøve saken for den internasjonale domstolen.

  Pengene som samles inn skal brukes til å dekke advokatkostnader og for at han skal kunne dekke nødvendig kostnader med oppsyn og fôring av reinsdyrflokken, mens han soner fengselsstraffen.

  Forsvarer Brynjar Meling, reineier Odd Bjørnar Bjørkås og politiadvokat Amund Sand fotografert i Trøndelag tingrett i februar i år.
  Foto: Svein Egil Hatlevik