Hopp til innhold

Sametingets plenum behandler Fosen-saken som tilleggssak

– Fosen-saken saken er så alvorlig, og omtales av flere som vår tids Alta-utbygging. Åarjel-saemiej Gïelh synes saken er så viktig og ber derfor plenum om å godkjenne denne som en ny sak, og at sametingsrådet forbereder saken for plenum, sa Ellinor Marita Jåma i Åarjel-saemiej Gïelh på Sametingets plenum i dag.

Ellinor Marita Jåma i Åarjel-saemiej Gïelh

Ellinor Marita Jåma i Åarjel-saemiej Gïelh

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Ellinor Marita Jåma i Åarjel-saemiej Gïelh var den første som tok ordet på Sametingets plenumsmøte som startet i dag og la frem en ny sak for plenum angående vindkraftutbyggingen på Fosen. Samtlige parlamentariske ledere støttet dette.

– Det er så viktig nå at regjeringen nå tar innover seg de forpliktelsene de har overfor reindrifta. Med dette prosjektet vil det få fatale konsekvenser og det vil også ha stor betydning for den framtidige reindrifta på Fosen, sier Jåma til NRK Sápmi.

– Håper de jubler litt for tidlig

23. februar 2016 ble det kjent at Europas største landbaserte vindkraftanlegg skal bygges i Trøndelag ​. Prosjektet eies av Statkraft, Trønderenergi og Nordic wind power DA. 278 vindturbiner skal stå ferdig i 2020, og den første turbinen skal stå ferdig allerede i løpet av neste år.

Statsministeren uttalte at det var en gledens dag .

Reineierne på Fosen omtalte vedtaket som bestialsk og et svik, og at de har blitt holdt på pinebenken i mange år . Reineierne mener at en tredjedel av reinbeitet på Sør-Fosen vil forsvinne, noe som vil bety kroken på døra for mange mennesker og radere bort sørsamisk reindrift i området for all framtid.

Har reindrifta tapt saken på Fosenhalvøya?

–​ Det kan føles sånn, men jeg mener at siste ord i denne saken er ikke sagt. Jeg ønsker ikke å si at de har tapt, selv om statministeren og alle trønderske stortingspolitkere jubler. Jeg håper de jubler litt for tidlig, fordi det er mye som skal på plass. Man skal legge tilrette for at det fortsatt skal kunne drives reindrift på Fosen. Det kan de ikke glemme.

«Enorme negative konsekvenser»

Ellinor Marita Jåma sa under fremleggelsen av saken at utbyggingen vil skade både reindrifta og den sørsamiske kulturen. Hun mener at det sier seg selv at vindkraftanlegget får enorme negative konsekvenser for den sørsamiske reindrifta i området.

«Reindrifta i sørsamisk område er selve bærebjelken til sørsamisk språk og kultur. Derfor er det et paradoks at Statsministeren, og ikke minst de trønderske stortingsrepresentantene jubler for at den sørsamiske reindrifta nå blir radert ut på Fosen. Europas største vindkraftanlegg på land vil ha katastrofale følger for den sørsamisk reindriften på Fosen og virke svært negativt for sørsamisk språk og kultur.»

Mener prosjektet må stanses

Jåma mener at med hensyn til den sørsamiske reindrifta i området må dette prosjektet stanses.

«Men dersom prosjektet ikke kan stoppes må reindriften tildeles erstatningsland. I henhold til ILO 169 artikkel 16 pålegger stater å sørge for erstatningsland der utbyggingen fører til at reindriften må legge ned.»

– Må se på hvilke muligheter Sametinget har

Fosen-saken behandles av Sametingets plenum på fredag.

– Til da skal sametingsrådet forberede saken. De politiske dørene er nok lukket nå, men vi må se på hvilke andre muligheter vi har til å påvirke, og om det er slik at de berørte reinbeitedistriktene vil prøve saken i rettssystemet. Vi vet jo også at i forbindelse med utbyggingen vil reinbeitedistriktene trolig trenge støtte, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Anne Karin Olli

Statssekretær i kommunal- og moderniseringdepartementet Anne Karin Olli

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Statssekretær i kommunal- og moderniseringdepartementet Anne Karin Olli følger også sametingsplenum. Hun vil ikke kommentere saken fordi den hører til Olje- og energidepartementet.

Her er en stor uenighet, statsministeren gleder seg, mens reindriftsutøvere mener at vedtaket er et svik. Hva tenker du om det?

– Sånn er det i nærings- og arealkonfliktsaker, det er noen som gleder seg og andre som på en måte synes det er synd. Det er ikke noe uvanlig i slike saker, sier Olli.

Sametingets plenumsmøte startet i dag og avsluttes fredag.

Plenum skal også behandle disse sakene: gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni, framtidige prosesser for tilpasning av reintall, sametingsmelding om høyere utdanning og forskning, samarbeidserklæring mellom Sametinget og Oslo kommune, Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2016 og verdiskapning i verneområder i det tradisjonelle samiske området.

Korte nyheter

 • Kan ikke ta demokratiet for gitt

  Torsdag under Arendalsuka møttes stortingspresident Masud Gharahkhani og sametingspresident Silje Karine Muotka til lávvudialog.

  Temaene var: inkludering, demokrati og hatytringer.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka forteller at det var en god og meningsfylt samtale.

  – Vi kom frem til at vi ikke må ta demokratiet for gitt, og at det fortsatt er en jobb å gjøre for å sikre at alle har tilgang til demokratiske kanaler, forteller hun.

  Gharahkhani opplyser at de begge var opptatt av hvordan man kan ta vare på demokratiet, og sørge for at folk deltar og føler seg inkludert.

  – Det er dessverre sånn at mange steder i verden ser man at demokratiet har hatt en tilbakegang, mens i norden og i Norge holder vi stand.

  Men begge er enige om at tillit ikke er noe man kan ta for gitt, og at det stadig må jobbes med.

  – Alle politiske folkevalgte organer må jobbe med tilliten hos de som deltar og stemmer ved valg. Vi må jobbe for å sikre at folk benytter seg av stemmeretten sin, og at man har en god ytringskultur, understreker Muotka.

  Gharahkhani forteller at man sier at ytringsfrihetens kår i Norge er bra, men han understreker at det også finnes en del utfordringer med ytringskulturen.

  – Spesielt for minoriteter og samer, informerer han.

  Det å sørge for en god ytringskultur hvor alle kan føle seg trygg er noe både Muotka og Gharahkhani er opptatt av å jobbe videre med.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget
 • Samisk høgskole har løst saken om opptak av to russisksamiske studenter

  Opptakskomitèen ved Samisk høgskole har gjort vedtak om å tilby studieplass til de to russisksamiske studentene Aleksandra Artieva ja Arina Shaborshina som ikke fikk studieplass på grunn av at de mangler formell engelskkompetans, bekrefter Samisk høgskole til NRK.

  Studentene fikk beskjed etter hovedopptaket om at de ikke er tildelt studieplass på samiskstudiet på grunn av mangelende formelle kunnskaper i engelsk, og at de dermed ikke oppfylte kravet om generell studiekompetanse.

  Det kommer nå fram at det ble gjort feil fra Samisk høgskole sin side, som anbefalte studentene om å søke om dispensasjon fra gjeldende forskrift om opptak, noe som ikke kunne gis da de ikke oppfylte de kravene som ville gitt mulighet for dispensasjon fra opptakskravene. Høgskolens opprinnelige vedtak om realkompetansevurderingen ble også gjort med feiltolkning av lovverket.

  Studentene har etter det søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse som er blitt vurdert og godkjent av lokalt opptakskomitè.

  – På vegne av høgskolen er jeg glad for at vi klarte å lande på en god løsning, selv om det har vært en kronglete vei frem til vedtaket. Jeg beklager sterkt at vi har hatt mangelfull informasjon og veiledning om hvilke opptakskrav som er gjeldende og på den måten har skapt usikkerhet for studentenes studiefremtid her, sier direktør Anne-Marie Gaino.

 • Boares lávlagat – Jođáneabbot

  Keiino lea almmuhan ođđa skearru otne, vaikko lávlagat eai leat áibbas ođas.

  «SPED UP» skearrus gávnnat guhtta remiksejuvvon šuoŋa, main lea vehá eambbo leaktu go ovdal.

  – Soaitá ahte dát addá liige movtta go leat bassaladdamen, čállet iežaset sosiála mediain.

  Guldal skearru Spotifyas.

  Melodi Grand Prix 2019
  Foto: Julia Marie Naglestad / NRK