Hopp til innhold

Sametingets plenum behandler Fosen-saken som tilleggssak

– Fosen-saken saken er så alvorlig, og omtales av flere som vår tids Alta-utbygging. Åarjel-saemiej Gïelh synes saken er så viktig og ber derfor plenum om å godkjenne denne som en ny sak, og at sametingsrådet forbereder saken for plenum, sa Ellinor Marita Jåma i Åarjel-saemiej Gïelh på Sametingets plenum i dag.

Ellinor Marita Jåma i Åarjel-saemiej Gïelh

Ellinor Marita Jåma i Åarjel-saemiej Gïelh

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Ellinor Marita Jåma i Åarjel-saemiej Gïelh var den første som tok ordet på Sametingets plenumsmøte som startet i dag og la frem en ny sak for plenum angående vindkraftutbyggingen på Fosen. Samtlige parlamentariske ledere støttet dette.

– Det er så viktig nå at regjeringen nå tar innover seg de forpliktelsene de har overfor reindrifta. Med dette prosjektet vil det få fatale konsekvenser og det vil også ha stor betydning for den framtidige reindrifta på Fosen, sier Jåma til NRK Sápmi.

– Håper de jubler litt for tidlig

23. februar 2016 ble det kjent at Europas største landbaserte vindkraftanlegg skal bygges i Trøndelag ​. Prosjektet eies av Statkraft, Trønderenergi og Nordic wind power DA. 278 vindturbiner skal stå ferdig i 2020, og den første turbinen skal stå ferdig allerede i løpet av neste år.

Statsministeren uttalte at det var en gledens dag .

Reineierne på Fosen omtalte vedtaket som bestialsk og et svik, og at de har blitt holdt på pinebenken i mange år . Reineierne mener at en tredjedel av reinbeitet på Sør-Fosen vil forsvinne, noe som vil bety kroken på døra for mange mennesker og radere bort sørsamisk reindrift i området for all framtid.

Har reindrifta tapt saken på Fosenhalvøya?

–​ Det kan føles sånn, men jeg mener at siste ord i denne saken er ikke sagt. Jeg ønsker ikke å si at de har tapt, selv om statministeren og alle trønderske stortingspolitkere jubler. Jeg håper de jubler litt for tidlig, fordi det er mye som skal på plass. Man skal legge tilrette for at det fortsatt skal kunne drives reindrift på Fosen. Det kan de ikke glemme.

«Enorme negative konsekvenser»

Ellinor Marita Jåma sa under fremleggelsen av saken at utbyggingen vil skade både reindrifta og den sørsamiske kulturen. Hun mener at det sier seg selv at vindkraftanlegget får enorme negative konsekvenser for den sørsamiske reindrifta i området.

«Reindrifta i sørsamisk område er selve bærebjelken til sørsamisk språk og kultur. Derfor er det et paradoks at Statsministeren, og ikke minst de trønderske stortingsrepresentantene jubler for at den sørsamiske reindrifta nå blir radert ut på Fosen. Europas største vindkraftanlegg på land vil ha katastrofale følger for den sørsamisk reindriften på Fosen og virke svært negativt for sørsamisk språk og kultur.»

Mener prosjektet må stanses

Jåma mener at med hensyn til den sørsamiske reindrifta i området må dette prosjektet stanses.

«Men dersom prosjektet ikke kan stoppes må reindriften tildeles erstatningsland. I henhold til ILO 169 artikkel 16 pålegger stater å sørge for erstatningsland der utbyggingen fører til at reindriften må legge ned.»

– Må se på hvilke muligheter Sametinget har

Fosen-saken behandles av Sametingets plenum på fredag.

– Til da skal sametingsrådet forberede saken. De politiske dørene er nok lukket nå, men vi må se på hvilke andre muligheter vi har til å påvirke, og om det er slik at de berørte reinbeitedistriktene vil prøve saken i rettssystemet. Vi vet jo også at i forbindelse med utbyggingen vil reinbeitedistriktene trolig trenge støtte, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Anne Karin Olli

Statssekretær i kommunal- og moderniseringdepartementet Anne Karin Olli

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Statssekretær i kommunal- og moderniseringdepartementet Anne Karin Olli følger også sametingsplenum. Hun vil ikke kommentere saken fordi den hører til Olje- og energidepartementet.

Her er en stor uenighet, statsministeren gleder seg, mens reindriftsutøvere mener at vedtaket er et svik. Hva tenker du om det?

– Sånn er det i nærings- og arealkonfliktsaker, det er noen som gleder seg og andre som på en måte synes det er synd. Det er ikke noe uvanlig i slike saker, sier Olli.

Sametingets plenumsmøte startet i dag og avsluttes fredag.

Plenum skal også behandle disse sakene: gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni, framtidige prosesser for tilpasning av reintall, sametingsmelding om høyere utdanning og forskning, samarbeidserklæring mellom Sametinget og Oslo kommune, Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2016 og verdiskapning i verneområder i det tradisjonelle samiske området.

Korte nyheter

 • Nominert til Edvard-prisen

  Loga sámegillii.

  Den samiske artisten Elina Waage Mikalsen er nominert til årets Edvard-pris.

  – Så stas, skriver hun på Facebook.

  Mikalsen er nominert i kategorien Utfordrer med plata si Geardu gierdu - Bone Pieces.

  Det er TONO som deler ut prisen og vinnerne får trofé, diplom og 70.000 kroner.

  Viktor Bomstad og Elina Waage Mikalsen
  Foto: Dan Robert Larsen
 • Nammaduvvon Edvard-bálkkašupmái

  Les på norsk.

  Sámi artista Elina Waage Mikalsen lea nammaduvvon dán jagáš Edvard-bálkkašupmái.

  – Nu givvolas, čállá Mikalsen iežas facebooksiiddui.

  Son lea nammaduvvon hástaleaddji nammasaš kategoriijas iežas skearruin Geardu gierdu – Bone Pieces.

  Dat lea TONO gii juohká bálkkašumi ja vuoitit ožžot earret eará diploma ja 70.000 ruvnnu.

  Elina Waage Mikalsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK