Ap klar til presidentduell

Fastholder NSR at Jarle Jonassen må bli sametingspresident, stiller Arbeiderpartiet med motkandidat dersom det blir nødvendig, varsler partiet.

 

Ap frykter kaos på Sametinget

Marianne Balto
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Vårt håp er imidlertid at flertallsgrupperinger ikke leder Sametinget inn i et parlamentarisk kaos, sier Marianne Balto, nestleder i Aps sametingsgruppe.

Hun håper "regjeringspartiene" ikke utfordrer Sametinget til en ny konstituering: Det vil si et helt nytt valg av både president og sametingsråd.

- Blir det snakk om ny konstituering, vil naturligvis Arbeiderpartiet også ha en kandidat, sier Marianne Balto. 

Presidenten ut i permisjon

Sametingets møtelederskap mener president Aili Keskitalo må få permisjon. Hun skal ha barn i januar.

Norske Samers Riksforbund (NSR) mener partiet skal ha presidentvervet i permisjonsperioden, og har bestemt at Jarle Jonassen overtar vervet.

- Sametingets grunnregler er klar på at det skal velges ny president i tilfelle ”lengre fravær” i Sametingets plenum, skriver  NSR på sin hjemmeside.

- Forholder oss til reglene

Balto mener Norske Samers Riksforbund (NSR) har en annen tolkning av Sametingets regler enn de mange andre har.

- Vi har registrert at NSR ønsker Jarle Jonassen som president i Keskitalos fravær. Sametinget har imidlertid helt klare regler for dette, og vi håper at disse ikke settes til side og brytes.

Marianne Balto sier det er først når både presidenten og visepresidenten er fraværende at Sametinget må velge en ny president.

- Det er dette vi forholder oss til, og vi har ikke registrert at også visepresidenten er borte, sier hun.

Førsteamanuensis Ánde Somby ved Universitetet i Tromsø mener NSR fanges av Sametingets regler.

- NSR bør finne seg i at visepresident Johan Mikkel Sara blir sametingspresident mens Aili Keskitalo er borte, sier han.