Hopp til innhold

Råd fra topp-jurist: - Godta at visepresidenten blir president

Førsteamanuensis Ánde Somby er ikke i tvil: - NSR bør finne seg i at visepresident Johan Mikkel Sara blir sametingspresident mens Aili Keskitalo er borte.

Ánde Somby
Foto: NRK

HØR: Ánde Somby om reglementet

Helt siden det ble klart at Aili Keskitalo går ut i svangerskapspermisjon, har det rast en debatt om hvem som skal bli hennes stedfortreder.

Førsteamanuensis ved Universitet i Tromsø, Ánde Somby, synes det er rart at politikerne er i tvil.

Tydelig reglement

- Jeg synes reglemenetet regulerer dette ganske tydelig. Det uttales at ved presidentens fravær så rykker visepresidenten opp. Siste ledd i denne bestemmelsen, regulerer den situasjonen hvis Sametinget blir uten visepresident; da skal den nye vispresidenten velges blant Sametingets representanter, sier Somby.

Han mener at det nettopp er det som er poenget med å ha en visepresident, at man skal ha en som skal fylle presidentens rolle når presidenten har fravær.

- Jeg tror det ville vært en uheldig løsning å la plenum velge en ny president, fordi det her er snakk om hvilket forhold man skal ha til sitt egnt reglement. Hvorfor skulle man ellers ha visepresident? Så her tror jeg nok at reglementets bord fanger NSR, sier Somby.

- Finn dere i det

Somby sier at NSR får finne seg i det som er de gjeldende regler. Han synes ikke det hadde vært heldig å skreddersy regler underveis fordi det ville jo rokke ved hele regelsystemet til sametinget.

- Da må man jo hele tiden spørre seg om hvilke regler man vil skreddersy en situasjon etter. Det er jo den omvendte logikken som må gjelde; at når situasjonen oppstår, så må man bruke de reglene for å løse den. Det må ikke være sånn at man skreddersyr regler fordi man enten liker den ene løsningen eller den andre.

- Hva slags signal gir Sametinget hvis de velger en annen stedfortreder enn visepresidenten?

- Jeg tror at det er kjempeviktig at signalet de gir ut er at man følger sine egne regler, selv om NSR-konstellasjonen ikke er tilfreds.

- Men er ikke det livets lodd, at noen ganger så vil det at vi må følge regler føre oss til situasjoner som vi ikke liker. Men det er jo noe som skjer med oss alle hele tiden. Og det tror jeg at NSR bare gjør klokt i å finne seg i, sier Ánde Somby til NRK Sámi Radio.

Korte nyheter

 • Gjennomførte aksjon på Storgata i Tromsø

  Under lørdagsformiddagen gjenomførte projektet RomsaDál en aksjon mot samehets på gågata i Tromsø.

  De skriver på sin Facebook:
  «Vi har skrevet ned opplevelser samer i Tromsø har opplevd i gågata her i byen. Alle disse opplevelsene har skjedd iløpet av de siste 5 årene, noen av disse opplevelsene har til og med skjedd I ÅR, i 2022.»

  RomsaDál sier at de gjennomførte aksjonen for å opplyse folk om at samehets fortsatt sjer i Tromsøs gater. De meddeles også at de skal produsere en film i samenheng med akjsonen som blir publisert på mandag.

  romsadal gateaksjon
  Foto: RomsaDál / NRK
 • Sendes til obduksjon

  Politiet er i gang med etterforskningen av dødsfallet i Alta i går, hvor en kvinne i 20-årene ble funnet død. Nå håper politiet å få personen obdusert, og at dette vil gi nærmere svar på hva som var dødsårsaken.

  – Før vi får obduksjonsrapporten kan vi ikke gi noen opplysninger utover at saken er til etterforskning. Og at politiet fortsatt jobber med tekniske og taktiske undersøkelser. Det skriver leder for fellesstraffesaksinntak (FSI) hos politiet i Finnmark, Anette H. Sætrang, i en e-post til NRK.

 • Lea meannudan dieđihanášši

  Guovdageainnu dárkkistanlávdegoddi lea otne meannudan suohkandirektevra dieđihanášši, čállá Ávvir.

  Dárkkistanlávdegoddi čuovvulii čállingotti árvalusaid ja nu ávžžuha lávdegotti suohkanstivrra earret eará váidit vejolaš láhkarihkkumiid ja vuoruhit dárkilis guorahallama dieđihanáššis. Dárkkistanlávdegoddi lasihii vel ovtta čuoggá mas árvalit ahte suohkanstivra mearrida ahte suohkana ehtalaš njuolggadusat ođasmahttojuvvojit.

  Ášši duogáš lea dieđihanášši mas suohkandirektevra Kent Valio balaha ahte máŋga suohkanpolitihkkarat leat seaguhan rollaid ja geahččalan fidnet alcceseaset persovnnalaš buriid.

  Kautokeino kommune-skilt
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK