Hopp til innhold

Regjeringen åpner for elektrifisering av Melkøya

Regjeringen åpner for elektrifisering av gassanlegget på Melkøya og en storstilt kraftutbygging i Finnmark. De beskriver dette som «det største enkeltstående klimatiltaket besluttet av en norsk regjering».

Melkøya

ELEKTRIFISERES: Regjeringen har besluttet at gassanlegget på Melkøya skal elektrifiseres.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

På en pressekonferanse i Hammerfest i dag, la regjeringen fram planene sine for elektrifiseringen av Melkøya.

Ett av hovedbudskapene til regjeringen er at elektrifiseringen vil legge til rette for at driften av anlegget på Melkøya kan opprettholdes fram til 2040. De beskriver elektrifiseringen som «det største, enkeltstående klimatiltaket noensinne besluttet av en norsk regjering, og et historisk kraft- og industriløft for den nordligste delen av landet vårt – hvor vi er helt avhengig av en sterk, sivil tilstedeværelse».

Støre, Vedum og Aasland på Melkøya

MELKØYA: Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland holder pressekonferanse.

Foto: Mads Rønning / nrk

– Dette blir det største klimagasskuttet vedtatt av en norsk regjering. Dette vil kutte utslippene av klimagasser med 850.000 tonn. I tillegg har vi besluttet et løft i utbyggingen av fornybar energi i Nord-Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Sikkerhetspolitisk beslutning

Støre sier at elektrifiseringen og kraftutbyggingen også er en sikkerhetspolitisk beslutning.

– Jeg har vektlagt at det har en sikkerhetspolitisk betydning. Det er viktig at folk bor i Finnmark, at vi har bosetting og aktivitet her, og denne planen er helt avgjørende for å lykkes med det. Den skal føre til at næringslivet satser i nord, og at unge blir værende, sier Støre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at det har vært viktig å få på plass utbygging av strømnettet fordi det har vært for dårlig.

 Finansminister Trygve Slagsvold Vedum

– Dette skal være en helhetlig satsing på Finnmark og Nord-Norge, sier finansministeren.

Foto: NTB

– Nettkapasiteten har gjort det vanskelig med næringsutvikling i Nord- Norge. I tillegg er det viktig å få på plass fornybar energi, sier Vedum.

– Det å få bygd ut strømkapasiteten er også viktig for at prisen på strøm ikke skal øke for privatpersoner og næringsliv, sier Vedum.

– Vil skje i 2030

Regjeringen vil legge til grunn at elektrifiseringen vil skje i 2030. Dersom det ikke er bygd ut nok kraftproduksjon innen den tid, vil gasskraftverket kunne fortsette som i dag fram til 2033. Men Støre tror at kraftlinjen vil være på plass i tide.

– NVE skal prioritere disse konsesjonene. Vi har styrket apparatet som skal behandle disse søknadene vesentlig, så det skal gå mye raskere.

 Statsminister Jonas Gahr Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre

Foto: NTB

Støre sier at dersom det skulle skje at ikke alt er klart innen 2030, vil omkoblingen, der det fyres med gasskraftverk for å holde energien i gang, videreføres noen år til.

– Det håper jeg ikke skjer, og jeg håper som mye annen teknologiutvikling at dette kan skyves i vår retning, slik at det kan komme før snarere enn senere.

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at regjeringen gir konsesjonsbehandlingen prioritet.

– Dette kan stå klart i 2030. Det forutsetter at konsesjonsbehandlingen gis prioritet, og det er det vi gjør.

Konflikt med reindriften

Regjeringen er også forberedt på at det vil kunne oppstå konflikter med reindriften, og at de i løpet av høsten legger fram nye tiltak for å avbøte arealkonfliktene med reindriften i forbindelse med utbygging av strømnett og ny kraftproduksjon.

 Olje- og energiminister Terje Aasland

Olje- og energiminister Terje Aasland

Foto: NTB

– Utviklingen av kraftindustrien i Finnmark skal skje i sameksistens med de som bruker arealene. Her tenker jeg blant annet på reindrifta, som har særlige rettigheter. sier Terje Aasland.

– Derfor er det særlig viktig for meg å understreke at konsesjonsbehandlingen skal være grundig og at utfallet ikke kan forskutteres. Og skal vi sette i gang med havvind, er det en forutsetning at det skjer i sameksistens med fiskeriinteressene våre.

Les også Kilder til NRK: Melkøya skal elektrifiseres

OMVISNING: Samfunnskontakt Silje Grytebakk med statsminister Jonas Gahr Støre under omvisningen på Melkøya.

Stor uenighet blant lokalpolitikerne

Elektrifiseringen vil føre til en kraftig økning i strømforbruket i området. Regjeringen skriver at omlegging fra gass til full drift med kraft fra nettet, innebærer en økning i kraftforbruket på Melkøya på 360 MW.

Dette har ført til kraftig uenighet blant lokalpolitikerne i regionen. Senterungdommen kaller vedtaket brudd på Hurdalsplattformen.

– Regjeringen må snu i vedtaket om å elektrifisere Melkøya-anlegget, ellers må Senterpartiet vurdere regjeringssamarbeidet, mener de.

Les også Finnmarkingene sier nei til elektrifisering: – Må utrede flere alternativ

Melkøya i Hammerfest

– De lave prisene vil ikke vare

Om all kritikken regjeringen møter når det gjelder dette prosjektet, sier Støre blant annet:

– Jeg mener veldig sterkt at dersom vi ikke hadde handlet, satt i gang prosjekter for å få fram fornybar energi i Finnmark, styrke nettet, ville Finnmark fått et prisproblem og et enda større kapasitetsproblem. De lave prisene vi har hatt det siste året, vil ikke komme til å vare når du ser på hva det er av aktivitet her. Derfor er det ansvarlig å ta tak i det.

Støre sier at elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya vil utløse mye annen kraft i Finnmark.

– Dette er Nord-Norges største industrianlegg. Å ha det som aktør i denne regionen i årene framover når vi skal styrke nettet, bygge ut ledningene, og på en riktig og skånsom måte ta i bruk vindressursene i Finnmark, tror vi det er den beste løsningen, og for samfunnet den klokeste, sier statsministeren.

AKTUELT NÅ