Har ikke kontroll over 200 millioner

Da Sametinget i 2001 overtok tildelingen av  språkmidler, mistet de også kontroll over hva pengene ble brukt til. Over 200 millioner korner er bevilget uten at det er krevd noe regnskap.

Sametingets plenumssal
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

I perioden 1993-2001 sto Samisk Språkråd for tildelings-ansvaret. Da ble kommunene som mottok språkmidler krevd for regnskap.

GULDAL: Juolludii 200 miljovnna ruvnnu - Ii gáibiduvvon rehketdoallu

- Dette var for å sikre at pengene ikke ble brukt til andre formål enn å fremme det samiske språk, sier daværende språkråd medlem Nils Øyvind Helander. 

 

 

 

Krevde ikke regnskap

I år 2001 overtok Sametinget pengetildelingen.

Da Sametinget overtok ansvaret ble det ikke krevd regnskap av kommunene, selv om statens regelverk krever det motsatte.

- Om Sametinget hadde krevd regnskap slik vi gjorde, ville Sametingets jobb blitt enklere. Man hadde hatt kontroll hele tiden. Sametinget har vel hatt en såpass tillit til kommunene og derfor ikke krevd regnskap, sier Helander.

 

208 millioner bevilget av Sametinget

Årlig bevilges det nærmere 40 millioner kroner i språkmidler. Siden 2001 har kommuner med tilhørighet til samisk Kommuner i språkforvaltningsområde fått tilsammen 208 millioner kroner av Sametinget.    

 

 

Johan Mikkel Sara
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

 - Jeg vet ikke hvorfor man sluttet å kreve regnskap. Men det er klart, det skulle vært slik at man krevde regnskap fra begynnelsen av. Nå gjeniffnører vi det kravet, sier Sametingets visepresident Johan Mikkel Sara.

Flere ganger er kommunene blitt klaget på. Et år avdekket Sametinget at Kautokeino kommune brukte øremerkede språkmidler til nye møbler.

Rydder opp

Først nå - 6 år senere - rydder Sametinget opp i dette og krever regnskap. Sametingets visepresident legger ikke skjul på at Sametinget ikke er helt trygg på hva språkmidlene brukes til.

- Enkelte kommuner leverer rapporter som ligner rapporter de tidligere har levert, forklarer Sametingets visepresident Johan Mikkel Sara.