En av tre samer føler seg diskriminert

Samer opplever ti ganger mer diskriminering enn etniske nordmenn, ifølge en ny studie. Mobbingen kan føre til økt psykisk stress, mener forsker.

Kautokeino mannskofte
Foto: Ellen Oddveig Hætta / NRK

– Mens 3,5 prosent av den norske majoritetsbefolkningen føler seg utsatt for diskriminering, er tallet for samisktalende samer på hele 35 prosent, sier forsker Ketil Lenert Hansen til Forskning.no.

Relateres til helseproblemer

I forbindelse med sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Tromsø har Hansen undersøkt hvordan etnisk diskriminering er forbundet med helserelaterte problemer i den nordnorske befolkningen.


Flere enn 12.000 samer, kvener og etniske nordmenn fra Sør-Trøndelag til Finnmark deltok i spørreundersøkelsen. Hansen, som jobber ved Senter for samisk helseforskning, mener tallene er dramatiske.Konsekvensene av diskrimineringen gir ifølge ham utslag i blant annet økt psykisk stressnivå i form av depresjoner og angstsymptomer.

Verst utenfor kjernesamisk område

– Undersøkelsen viser at samer melder om litt dårligere
helsestatus enn etniske nordmenn. Videre viser funnene at etnisk
diskriminering er assosiert med dårlig selvvurdert helse, sier
forskeren.


Utenfor de definerte samiske språkområdene har samene det verst,
ifølge studien. Her sier halvparten av de spurte at de opplever
diskriminering. Samer oppgir å ha blitt mobbet dobbelt så ofte
som majoritetsnordmenn i løpet av det siste året.