Mer samisk kven-støtte

NSR-leder Silje Muotka mener idéen om et eget kvenfond er god.

NSR-leder Silje Muotka
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– NSR vil peke på viktigheten at kvenene får gjenreist sitt språk og forbedret mulighetene for å utvikle kvenkulturen fremover, skriver hun i en pressemelding.

Det er styret i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto som har foreslått et eget kvenfond. Tidligere har sametingspresident Egil Olli også gitt sin støtte til forslaget.

– Berikelse

Lederen i Norske Samers Riksforbund (NSR) viser til at de i 2006 vedtok en resolusjon hvor støtte til kvenene var tema.

– I denne sammenheng uttalte landsmøtet at det vil være en berikelse for hele samfunnet at også kvenene får de rettigheter de har krav på. Keskitalo-rådet arbeidet også for å få styrket arbeidet med trespråklige kommuner gjennom samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Troms fylke i juni 2006, skriver Muotka.

Dagsavis

NSR vil også peke på behovet for å styrke Ruijan Kaiku som nyhetsformidler i kvenske spørsmål.

– Viktigheten av å ha en avis med daglig utgivelsesfrekvens er stor, både når det gjelder samfunnsutvikling og språkutviklingen, sier Muotka.

Kvenene har status som nasjonal minoritet, og det forplikter norske myndigheter i å sikre det kulturelle mangfoldet og sikre reelle muligheter for å styrke både språk og kultur for minoritetene. I mangfoldsåret 2008 vil være passende å etablere et tilsvarende fond for kvenene slik norske myndigheter har etablert både for samene og romfolket.