Hopp til innhold

Mer samisk kven-støtte

NSR-leder Silje Muotka mener idéen om et eget kvenfond er god.

NSR-leder Silje Muotka
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– NSR vil peke på viktigheten at kvenene får gjenreist sitt språk og forbedret mulighetene for å utvikle kvenkulturen fremover, skriver hun i en pressemelding.

Det er styret i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto som har foreslått et eget kvenfond. Tidligere har sametingspresident Egil Olli også gitt sin støtte til forslaget.

– Berikelse

Lederen i Norske Samers Riksforbund (NSR) viser til at de i 2006 vedtok en resolusjon hvor støtte til kvenene var tema.

– I denne sammenheng uttalte landsmøtet at det vil være en berikelse for hele samfunnet at også kvenene får de rettigheter de har krav på. Keskitalo-rådet arbeidet også for å få styrket arbeidet med trespråklige kommuner gjennom samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Troms fylke i juni 2006, skriver Muotka.

Dagsavis

NSR vil også peke på behovet for å styrke Ruijan Kaiku som nyhetsformidler i kvenske spørsmål.

– Viktigheten av å ha en avis med daglig utgivelsesfrekvens er stor, både når det gjelder samfunnsutvikling og språkutviklingen, sier Muotka.

Kvenene har status som nasjonal minoritet, og det forplikter norske myndigheter i å sikre det kulturelle mangfoldet og sikre reelle muligheter for å styrke både språk og kultur for minoritetene. I mangfoldsåret 2008 vil være passende å etablere et tilsvarende fond for kvenene slik norske myndigheter har etablert både for samene og romfolket.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB