Olli støtter kravet om kven-fond

Sametingsrådet med Egil Olli i spissen støtter kvenenes krav om å få et eget fond til fremme for kvensk kultur og språk.

Sametingspresident
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Det virker som om det kvenske ikke priorieteres av norske myndigheter. Det er på tide at også deres språk og kultur får politisk prioritering, sier sametingspresident Egil Olli.

Guldal: Dorjot kveanaid

Norske Kveners forbund krever at norske myndigheter etablerer et fond der pengene skal brukes til å fremme-og styrke kvensk språk og kultur.

Det er allerede etablert et tilsvarene samefond.

Styret i Norske Kveners Forbund

Det nye styret i Norske Kveners Forbund, Fra venstre; Egil Borch, Mary Kristiansen, ny leder Rune Sundelin, Verena Schall og avtroppende leder Helge Huru.

Foto: Liisa Koivulehto, Ruijan Kaiku

Like stort som samefondet

Det var tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik som i en nyttårstale sa at regjeringen etablerer et samefond på 75 millioner kroner.

Med fondet ønsket man blant annet å bøte på den urett som er begått mot samene i forbindelse med fornorskninspolitikken.

Kvenene krever nå et fond på 150 millioner kroner.

Til stor hjelp

– Vi mener at et slikt fond er til stor hjelp når man skal styrke og utvikle språk og kultur. Et slikt fond er riktignok ikke tilstrekkelig, og derfor vil man alltid være avhengig av annen støtte i tillegg..

Men Olli understreker viktigheten av et slikt fond, og sier det er årsaken til at Sametingsrådet støtter kvenenes krav.

Romani, samer og kvener

Olli sier at man er avhengig av ressurser for å utvikle språk og kultur, og da er et slikt fond et godt virkemiddel.

– Vi vet også at romanifolket har fått et lignenede fond. Hvorfor skal ikke kvenene også få et slikt kulturfond da, spør Olli.