Ingen politisk krise i Sametinget

Samer bosatt i Sør-Norge velger å satse på samarbeid, som gir nye posisjoner til Marie Therese Nordsletta Aslaksen (31).

Sametingsrepresentant Marie Therese Nordsletta Aslaksen (Ap)

Marie Therese Nordsletta Aslaksen (31), Samer bosatt i Sør-Norge.

Foto: NRK/Ukjent / NRK Sami Radio

Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Sara, Samer bosatt i Sør-Norge.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Aslaksen blir leder i plan- og finanskomiteen, og i tillegg blir hun nestleder i plenumsledelsen. Dette betyr at Toril Bakken Kåven i Nordkalottfolket mister denne posisjonen.

– Vi har nå fått det vi krevde. Det er at Arbeiderpartiet (Ap) tilbyr vår representant å bli leder i plan- og finanskomiteen og nestleder i plenumsledelsen, opplyser Johan Mikkel Sara, som har ledet forhandlingene for Samer bosatt i Sør-Norge.

Sjokkbeskjed til Olli

På ettermiddagen forrige torsdag fikk sametingspresident Egil Olli (Ap) sjokkbeskjeden som betydde at flertallskoallisjonen mellom Ap, Árja, Åarjel-Saemiej Gielh, Nordkalottfolket og Samer bosatt i Sør-Norge hadde brutt sammen.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk, Ap.

Foto: Arbeiderpartiets Sametingsgruppe

– Vi fikk beskjed om at styret i Samer bosatt i sør underkjente avtalen vi inngikk med Marie Therese Aslaksen i begynnelsen av november. Dermed har vi ikke lenger et flertallssamarbeid, forteller Aps gruppeleder Willy Ørnebakk til NRK sent torsdag kveld.

Likevel ble det ingen umiddelbar «regjeringskrise» på Sametinget. Egil Olli skulle fortsette som president og styre i mindretall .

Aslaksen var i den opprinnelige avtalen med de andre koallisjonspartiene leder av tilskuddstyret på Sametinget, men dette styret blir avviklet. Dermed ble hun nylig uten verv.

– Styret i SSB har aldri underkjent en avtale med Ap av den enkle grunn at vi ikke har en avtale med Ap. Det sier seg sjøl at når tilskuddstyret blir nedlagt, har vi ikke lenger avtale. Det er heller motsatt. Det er Ap som bryter avtalen i og med at vi ikke ble informert om at tilskuddsstyret skulle nedlegges da vi inngikk i en avtale i 2009, sa Johan Mikkel Sara på fredag.

Vil ikke kommentere

Toril Bakken Kåven

Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Toril Bakken Kåven i Nordkalottfolket, som nå mister sin posisjon som nestleder i plenumsledelsen, vil ikke kommentere det som nå har skjedd. Til NRK Sámi Radio sier hun også at hun ennå ikke er blitt informert om resultatet av helgas forhandlinger med Samer bosatt i Sør-Norge.

Johan Mikkel Sara sier at hans parti gikk med på den nye samarbeidsavtalen for å unngå kaos i Sametinget.

– Vi inngår en ny samarbeidsavtale med Ap fordi vi mener at noen må ta ansvar for at det ikke oppstår en usikker politisk situasjon på Sametinget, forklarer Sara.

Den tidligere visepresidenten på Sametinget understreker også at når denne avtalen nå blir inngått, så plikter Ap seg til å gjøre plass til en representant fra hans parti i diverse styrer. Sara ønsker selv en slik posisjon.

– Men der er enda mange styrer og utvalg som skal velges i Sametinget, og det er naturlig at samarbeidspartnerne også får noen av disse posisjonene. Disse skal utnevnes til neste år, påpeker Johan Mikkel Sara.


Korte nyheter

 • Diskuterer sameretten

  I dag vil Det juridiske fakultet i Oslo sette fokus på sameretten etter Fosendommen. I oktober slo Høyesterett fast at konsesjonene for utbygging av vindkraft på Storheia og Roan er ulovlige fordi de krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

  På samerettssymposiet blir det innlegg og paneldebatt med jurister med god innsikt i samerettslige spørsmål. Møtet kan følges digitalt og starter 1730.

 • Samisk design i byer

  Loga dán sámegillii. Stadig flere samiske klesdesignere åpner butikker i byene. Leder for Samerådets kulturavdeling Christina Hætta sier det er viktig at folk får pynte seg med samisk design, for det styrker vår selvfølelse. Se hele videoen her.

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea stuorra riikagaskasaš beroštupmi sámi kultuvrii ja designii.
 • Sámi designa gávpogiin

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea mávssolaš go olbmot besset čiŋadit sámi designain, go dat nanne min iešdovddu. Geahča eanet dán videos. Les på norsk.

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea stuorra riikagaskasaš beroštupmi sámi kultuvrii ja designii.