NRK Meny
Normal

Saken hvor ung reineier saksøker staten er berammet

Den unge reineieren som har saksøkt staten fordi han må redusere til 75 rein møter Landbruks- og matdepartementet i Indre-Finnmark tingrett til planleggingsmøte 26. august.

Indre Finnmark tingrett
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Den unge reineieren fra Indre Finnmark mener det vil være den sikre konkurs å redusere reintallet sitt til 75, som staten har pålagt ham.

Planleggingsmøte

Saken skal opp i Indrefinnmark tingrett 26. august. Det er da et planleggingsmøte.

Ifølge domstol.no så skal det i et planleggingsmøte avklares blant annet om partene ønsker rettsmegling, om det skal oppnevnes sakkyndige, om alle bevis er fremlagt, om det er behov for ytterligere saksforberedende rettsmøte og hovedforhandling berammes.

I stevningen til Indre Finnmark tingrett la advokat Trond P. Biti ned påstand om at Landbruks- og matdepartementets vedtak av 10. mars 2014 om å redusere flokken til den unge reineieren i 20-åra, skal erklæres for ugyldig.

I sivile saker er saksgangen slik at straks stevningen er registrert sender retten ut stevningen til saksøkte med pålegg om tilsvar. Når tilsvaret foreligger vil retten i saker etter allmennprosessen ta kontakt med partene/advokatene for avholdelse av planleggingsberammelse. Hovedforhandling skal berammes slik at den kan gjennomføres innen lovens frist på 6 måneder fra stevning er innkommet,

– Danner presedens for alle de andre

Stridens kjerne er hvilke prinsipper som skal gjelde ved den konkrete reduksjonen i forhold til et gitt reintall for et reinbeitedistrikt. Advokat Biti anfører at et forholdsmessighetsprinsippet ikke kan legges fullt ut til grunn.

– Dette er en viktig sak for min klient. Men danner også presedens for alle de andre reineierne som har fått vedtak om forholdsmessig kutt i reintallet. Og de som rammes hardest av dette, er ofte unge reineiere, som har små flokker i utgangspunktet, før statlige kutt, sa Biti til iFinnmark for litt over en måned siden.

Han mener at reduksjonen som er fastsatt er i strid med folkeretten, hvor det fastsettes at man har «retten til dyrke sin kultur.»

– Fastsatt reintall for den unge reineieren gjør at det er helt umulig for ham å dyrke sin kultur. Han vil med aktuelle reintall bli slått konkurs om han fortsetter i næringen, skriver Biti i stevningen.

NRK Sápmi har prøvd å få en kommentar både fra den unge reineieren og advokat Trond P. Biti uten å lykkes.