Hopp til innhold

Bot på 50.000 kroner i uka

Et reindrifts-siida i Vest-Finnmark risikerer å måtte betale en bot på 50.000 kr - i uka. Årsaken er at de ikke vil skille ut rein fra nabosiidaen. Sammenblandingen skjedde i begynnelsen av august.

Reinsbukker Forollhogna

Sammenblanding av rein har skapt konflikt mellom to distrikter.

Foto: Rune Fossøy

Reinflokkene til nabosiidaene i reinbeitedistrikt 23 er nå på Sennalandet. Striden har ikke latt seg løse ved megling, og i forrige uka avsa Indre Finnmark tingrett kjennelse.

Reinbeitedistrikt 23 B, Girenjárga, er dømt til å medvirke til at sammenblandet rein skilles straks. Siidaen skal betale 50.000 kroner i bot for hver uke som går uten at handleplikten blir oppfylt.

4-500 rein

Det er Valgennjárga siidaen i reinbeitedistrikt 23 ved leder Nils Mathisen Gaup som har bedt om umiddelbar skilling av reinflokkene. Ifølge merkekyndige kan distiktet ha mellom 3-400 rein i nabosiidaens (23A) flokk.

Verdien av dyrene til Gaups flokk er på omlag 3,5 millioner kroner.

Distriktsleder i 23 B, Girenjárga, Ole Isak Olesen Hætta, mener skillingen kan skje når flokken har kommet til høstområdet senere. Dette fikk altså ikke siidaen medhold i.

– Våre rein avmagres

Nils Mathisen Gaup

Nils Mathisen Gaup.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I tingretten hevdet Nils Mathisen Gaup at de økonomiske tapene kan bli store dersom han ikke får dyrene sine fra nabodistriktet.

– Siida 23 B har et reintall som er langt over det tillatte. Deres rein har slaktevekt som er svært lav. Deres beiter er nedslitte som følge av høyt beitetrykk. Vi vil bli påført store tap som følge av at deres rein nå befinner seg på et område hvor reinen blir avmagret, hevdet distriktet i retten.

Lederen i distrikt 23 B, Ole Isak Olesen Hætta, hevdet at de skal ta flokken sin inn i reingjerdet på høstområdet om noen få uker.

– Dette tilsier i utgangspunktet at motparten har lite å tape på å vente med skillingen. Motpartens begjæring synes å bygge på en mistillit til at distrikt 23 B vil ta vare på deres rein mens den befinner seg i distrikt 23 B sin flokk. En slik frykt kan ikke tas på på forhånd, hevdet de i retten.

Bot og saksomkostninger

I tillegg til boten på 50.000 kroner for hver uke som går uten at handleplikten blir oppfylt, skal siidaen i reinbeitedistriktet også betale saksomkonstningene på 46.560 kroner.

Bakgrunnen for begjæringen er at det den 5. august 2008 ble observert at reinsdyr tilhørende siida 23 A befant seg inne på siida 23 B sitt beiteområde.

Nektet skilling

Den 7. august 2008 krevde 23 A umiddelbar skilling av flokkene.

Da distrikt 23 B motsatte seg skilling nå, ble det den 14. august 2008 holdt meglingsmøte hvor reinpolitiet medvirket. Forholdet ble også anmeldt til politiet, men politiet opplyser at det ikke ble avdekket noe straffbart.

Korte nyheter