NRK Meny

Ruhtadoarjja kveanagillii

Ráđđehus addá golbma miljon kruvdnosaš ruhtadoarjaga kveanagillii ja kultuvrii. Omasvuona giellaguovddáš ja Halti kveanakulturguovddáš oažžu 1.2 miljon kruvnnu, maid juogadit. Kveana áviisa Ruijan Kaiku oažžu 700.000 kruvdnosaš lassidoaibmadoarjaga. Norgga kvenaid lihtu jođiheaddji Hilja Hur, lohká NRK:i ahte son lea ilus go leat ožžon ruhtadoarjaga, muhto dattetge ii leat ruhtadoarjja doarvái stuoris sáhttit seailluhit giela.