Hopp til innhold

Roser regjeringens avgiftsforslag

– Regjeringen fortjener ros når de vil innføre urfolksavgift. Men dette må ikke bety at Sametinget nektes rett til å si nei til mineralutvinning, sier Randi Skum, parlamentarisk leder i NSR.

Randi Skum
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

–  Regjeringens forslag om urfolksavgift, er nøyaktig det samme som Norske Samers Riksforbund (NSR) har kjempet for i flere år, mener Skum.

Godtar ikke kompromiss

Men hun er overrasket over at støtten kommer allerede før regjeringen har lagt fram sin endelige innstilling til Stortinget.

Skum viser til splittelsen innad i Arbeiderpariet om forslaget. Når regjeringen likevel vil innføre urfolksavgift, så frykter hun at dette er en kompromissløsning.

– Men NSR kan på ingen måte godta at urfolksavgift skal oppfattes som en kompensasjon for at Sametinget ikke får innfridd sitt krav om nektingsrett ved mineralutvinning i samiske områder, sier Skum.

Vil ha "både og"

Hun mener at både urfolksavgift og nektingsrett, er forankret i ILO-konvensjon nr. 169 om urfolksrettigheter.

– Derfor må Sametinget få "både og". Dette er et absolutt krav som vi ikke vil vike en millimeter fra, slår Skum fast.

– Nektingsrett er nødvendig fordi arealinngrepene kan medføre vesentlige skader for det materielle kulturgrunnlaget. Og når Sametinget sier ja, så må det følge med en erstatning i form av urfolksavgift.

Vil ikke dele

Skum vil på nåværende tidspunkt ikke si noe om hva pengene eventuelt skal brukes til.

– Nei, det er altfor tidlig å ha noen mening om det. Men ingen andre enn Sametinget skal kunne få forvalte disse pengene, sier Skum.

Korte nyheter