Regjeringen vil ha urfolksavgift

– Regjeringen er enig i at mineralselskapene kan pålegges å betale et urfolksvederlag, forteller næringsminister Dag Terje Andersen til NRK Sámi Radio.

Dag Terje Andersen
Foto: Morten Harangen / NRK

Forslaget om urfolksavgift - eller urfolksvederlag slik den også kalles - er i tråd med det som Sametinget har krevd gjennom konsultasjoner med Nærings- og handelsdepartementet.

– Forslaget er forankret i ILO-konvensjon nr. 169 om urfolksrettigheter, mener statsråd Andersen (Ap).

Advarer misforståelse

Han understreker at urfolksvederlaget ikke må misforstås og sammenblandes med grunneiervederlaget.

– Grunneiervederlaget skal grunneier forvalte som i Finnmark er Finnmarkseiendommen, sier Andersen.

Næringsministeren sier at regjeringen ikke har tatt stilling til hvem som skal forvalte urfolksavgiften.

– Dette får vi komme tilbake til. Det er mer nærliggende å tro at Sametinget skal forvalte urfolksvederlaget enn grunneiervedelaget. Grunneiervederlaget skal grunneieren forvalte, understreker Andersen.

Den nye mineralloven skal vedtas av Stortinget i løpet av 2008.

Splittelse

Spørsmålet om urfolksvederlag har skapt splittelse i Finnmark Arbeiderparti.  Vest-Finnmark Regionråd har reagert sterkt på at vederlaget kan disponeres av Sametinget alene.

Også  fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap) har tidligere uttrykt misnøye med forslaget, og mener at denne inntekten bør komme hele fylket til gode.

Vil ikke dele med andre

Men sametingspresident Egil Olli (Ap) synes ikke det er naturlig å dele urfolksavgiften med Finnmark fylkeskommune.

– Det er Sametinget som representerer urfolk i Norge. Derfor må Sametinget disponere urfolksvederlaget, sier Egil Olli.