Romssa ja Finnmárkku ovttastahttin

2020:s sáhttá Romsa ja Finnmárku doaibmagoahtit stuora fylkan, vaikko vel eai leatge soabadan gosa váldobáikki ásahit.

Boahtte vahkus deaivvadit Romssa ja Finnmárkku fylkkaid njunnošat suohkan- ja ođasmahttinministariin Monica Mælanddain ja dat sáhttá leat álgun ođđa ráđđádallamiii.