Flere barn angrepet av reinbrems

Fem nye barn antas å ha fått reinparasitt infeksjonsykdom, melder Hammerfest Sykehus.

Hammerfest sykehus

15 barn er lagt inn på Hammerfest sykehus etter å ha fått infeksjonsykdom av hudbrems.

Foto: Allan Klo/NRK

I desember meldte NRK Sápmi om at 10 barn hadde fått reinbrems parasitten på Hammerfest sykehus. Antallet barn med reinbrems antas å ha steget til 15. Det er ikke bekreftet på de fem nye barna ennå.

Avdelingslege Pal Ivan ved Hammerfest sykehus er redd for at flere har fått sykdommen.

– Når vi har fått henvist så mange i løpet av så få måneder, så tror vi at det kommer fler, sier han.

Les også: Smittet av insekt som trenger igjennom menneskehud

Går bra med barna

Barna som har fått sykdommen er i alderen 5-13 år og er i fra stedene: Alta, Hammerfest, Kautokeino og Porsanger.

– Går stort sett veldig bra med alle barna. Ikke alle responderer umiddelbart etter første behandling, og da er det aktuelt å gi en ny kur, beroliger Ivan.

Avdelingslegen det sier det enda er for tidlig å si om barna er kvitt sykdommen.

– Det kreves mer kontroll og oppfølging for å avklare det, sier han.

Det er en spesiell type antibiotika som brukes for å ta knekken på parasitten. Den er giftig for parasitten og tar knekken på den. Men den er skånsom for mennesker, og gir lite bivirkninger i følge avdelingslegen.

Smitter ikke mellom mennesker


– Sykdommen smitter ikke fra menneske til menneske. Eneste kjente måte er smitte via reinbrems flua og egg som fluen legger, som klekkes ut, forteller Ivan.

Ivan vet ikke hvorfor det er kommet så mange. Men mener det henger sammen med at de har klart å kjenne igjen symptomene.

– Det gjør at det er lettere å fange opp de som har denne parasitt infeksjonen, konstaterer han.

Kan føre til blindhet

Dersom man går lenge med reinbrems infeksjonen i kroppen kan det affektere synet.

– Dersom dette går lenge nok, kan både dyr og mennesker få skade på øynene, og i verste fall føre til blindhet, advarer Ivan.

På grunn av dette så undersøkes pasientene også hos øyelege.

– Selvom det er lite sannsynlig og nesten uaktuelt dersom man kommer tidlig nok til behandling, så sender vi likevel også alle pasientene rutinemessig til undersøkelse his øyelege, forteller han videre.

Pal Ivan

Avdelingslege ved Hammerfest sykehus Pal Ivan sier at parasitten ikke er farlig så lenge den oppdages tidlig.

Foto: Torgrim Halvari

Pal Ivan er ikke sikker på bevegelsesmønsteret til reinbremsen. Det er ikke påvist at alle barna har vært i nærkontakt med dyr.

Les også: Farlig reinbrems

Hudbrems

I følge Wikipedia er reinbremsen en hudbrems som lever på reinsdyr. Alle hudbremsene er parasitter som spesialiserer seg på et eller noen få vertsdyr. Reinbrems fluen legger egg i pelsen på reinen, når eggene klekker borer larvene seg inn under huden til reinen. Hudbrems artene som spesialiserer seg på store dyr som rein, overvintrer som oftest under huden på dyret, før de utvikler seg til den voksne fluen.

Les også om en annen kjempeparasitt: Kjempeparasitt oppdaget i Norge