Farlig reinbrems

I fjor høst ble det funnet reinbrems på en 10 år gammel gutt i Sverige. Reinbremsen er et innsekt som legger egg under huden på rein og er farlig for mennesker.

rein
Foto: klimapark2469

I følge Läkartidningen som er en tidsskrift for Sveriges Läkarförbund, ble det funnet reinbrems på en ti år gammel gutt i september 2009. Gutten hadde sammen med familien besøkt en reinfarm i Jukkasjávri i Nord - Sverige. Etter at familien kom tilbake fra ferien, ble det oppdaget innsektegg i håret og svuller i nakken på gutten.

Farlig for mennesker

Klegg

Klegg likner på reinbremsen

Foto: Anders Winlund / NRK

Reinbrems også kalt hudbrems finnes på reinsdyr og den legger egg under huden på reinen. Innsekten er en stor plage for rein og er direkte farlig for mennesker. Hvis reinbremsen legger egg under huden på mennesker og larvene kryper inni øynene, så kan dette føre til blindhet i følge Läkartidningen .

Gutten måtte behandles fem ganger utover høsten i fjor da det ble oppdaget nye bremsegg etter hver behandling. Etter den femte behandlingen ble han erklært frisk og fri for reinbremseegg.

Analysert i Tromsø

Norges Veterinærhøgskole i Tromsø har analysert prøvene som ble tatt av gutten og har fastslått at det er reinbremseegg som er funnet.

Folk bør være varsomme når de om sommeren befinner seg i områder hvor det er rein. Reineierne har alltid vært oppmerksomme på dette og beskytter seg mot innsektene, slik at de ikke kommer på huden.

12 mennesker

I Sverige er det registrert i alt tolv tilfeller hvor mennesker har fått reinbremslarver i huden. Men enda er det lite forskning på hvilken andre skader enn blindhet reinbremsen kan medføre mennesker skriver Läkartidningen.

Reinbrems

Korte nyheter

 • Viesádijt gåhttju ságajda suohkanav hábbmitjit

  – Suohkana viesáda má ietja dán bargguj oassálassti åvddånahttemulmijt biedjat, ja dåjmajt åvddånbuktet dán sebrudakoassepládnaj. Dan diehti li viesáda árvvalusá ájnnasa. Dav tjállá Hábmera suohkan næhttabielen, ja gåhttju viesádijt álmmuktjåhkanibmáj. Dajna li viesáda maŋen sebrudakplánav hábbmimin. Suohkan gåhttju viesádijt rabás mielajn boahtet oassálastátjit. Tjåhkanibme l Ulvsvágen 26. biejve dán máno. Koronadåjma dal tjåhkanimen bærrájgåtseduvvi, valla jus e aktak sidá jalik máhte boahtet, de tjåhkanibme strijmmiduvvá.

  Hábmera suohkan - Hamarøy kommune
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Stor betydning for ekstra penger til samiske barnehager

  Sametingsrådet øker satsene for samiskspråklig kompetanse i tilskuddsordning for samiske barnehager og avdelinger. Sámetingsrådet gir 16 000 kroner ekstra for inntil to samiskespråklige ansatte. I tillegg øker de etableringstilskuddet med 200 000 kroner innen tilskuddsordningen Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid.

  – Vi styrker innsatsen for rekruttering og samisk språk i samiske barnehager, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

  For den samiske barnehagen i Hamarøy, Vuonak mánájåroj, kommer dette godt med for å kunne satse på språkprosjekter de har ønsket. Barnehagen, som oversatt til norsk bærer navnet "Fra fjorden", ønsker å jobbe med et større prosjekt om fiske og havet.

  – Det har en veldig stor betydning og er veldig gledelig, sier barnehagestyrer Charlotte Paulsen om Sametingets ekstrabevilgning.

  Les på lulesamisk her.