Reineiere vil eie hele Nesseby

I morgen offentliggjør Finnmarkskommisjonen sin rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter til land og vann i Nesseby kommune. Bonde Øystein Nilsen mener det er bra å få avklart rettighetene.

Gandvik i Nesseby
Foto: Tore Ingilæ

– Dersom reindrifta får både eiendoms- og bruksrett til store deler av Nesseby, så vil det bli voldsom oppstandelse hos den øvrige befolkningen i kommunen, sier bonde Øystein Nilsen.

Finnmarkskommisjonen skal på grunnlag av gjeldende rett kartlegge innholdet i og omfanget av gruppers og enkeltpersoners rettigheter til grunn og naturressurser i Finnmark.

Finnmarkskommisjonen har fått totalt ni krav fra ulike personer, organisasjoner og næringsutøvere. Det mest iøynefallende kravet er kanskje fra reindriftsutøvere som krever eiendomsrett til nesten all offentlig grunn i Nesseby.

Beiterettigheter i hele kommunen

Slik forklarer reindriftsutøver Odd Erling Smuk hva som ligger bak dette kravet.

– Reindriftas historie er veldig gammel i Nesseby. Vi har dokumentasjoner som viser hvordan reindrifta brukte områdene fra 1720-tallet, slik misjæneren og presten Thomas von Westen har beskrevet veldig detaljert, sier Smuk.

Reinens vandringer og beite er urgammelt i disse trakter og den dag i dag beiter og forflytter reinene etter disse mønstrene.

Han tror at en forvaltning som baserer seg på lokale krefter vil være mye mer bedre enn det byråkratiet som Finnmarkseiendommen (FEFO) er blitt, sier Smuk.

Her er innkomne meldinger:

 1. John Georg Dikkanen Område: Lausklubben, Nesseby kommune. Meldingen gjelder: eiendomsrett, individuell art
 2. Ellen-Marie Store Olsen Område: Vesterelv, gnr. 6, bnr. 1, fnr. 9. Nesseby kommune. Meldingen gjelder: eiendomsrett, individuell art
 3. Reinbeitedistrikt 6 og 5d Område: Nesseby kommune. Meldingen gjelder: eiendoms- og bruksrett, individuell art og kollektiv art
 4. Unjárgga gilisearvi/Nesseby bygdelag Område: Nesseby, tradisjonelle høstningsområdet på Finnmarkseiendommens grunn i Nesseby bygdelags virkeområde nord for Varangerfjorden fra Šoaratjohka i vest til kommunegrensa mot Vadsø i øst, fra marbakken til Jakobselvkroken. Konkrete områder: Bergebyvann, Bergebyelv, Bergebybukt, Kirkebukta, Guommejeaggi. Meldingen gjelder: bruksrett, kollektiv art
 5. Tana og omegn sjølaksefiskeforening Område: Rundt Bergebybukta, Nesseby kommune. Meldingen gjelder: rett til lakseplasser, laksehytter m.v.
 6. Asbjørn Store Jakola og Leif Jørgen Store Område: Suolujávri, Nesseby kommune. Meldingen gjelder: eiendoms- og bruksrett
 7. Vestre Jakobselv utmarkslag Område: Bergeby, langs grensa til Vadsø kommune, Nesseby kommune. Meldingen gjelder: kollektive rettigheter, allemannsretten
 8. Sørsiden bygdelag Område Bygdenære områder på sørsiden av E6, strekningen Reahpenjohka – Builuokta, Nesseby kommune. Meldingen gjelder: kollektive rettigheter
 9. Vigidis Siri Område Čoskajeaggi, Nesseby kommune. Meldingen gjelder: bruksrettigheter


Den første delrapporten ble utgitt i mars i fjor og gjaldt rettighetsspørsmål på Stjernøya/Seiland i Vest-Finnmark. Da kom Finnmarkskommisjonen til den konklusjon at FeFo eier nesten alt på Stjernøya og på Seiland, bortsett fra et område på 20 dekar.

Den sakkyndige utredningen for Finnmarkskommisjonen som har utredet om bruk og rettsoppfatninger skriver om felt 2 i Nesseby at: "når det gjelder rettsoppfatninger er den fastboende befolkning i Nesseby kommune svært skeptisk til at utmark som til nå har vært betraktet som et felles ressursområde skal kunne privatiseres ved at noen brukere påberoper seg hevd og alders tids bruk."

Prosjektleder for utredningsgruppen er Einar Eythorsson fra Norsk Institutt for Kulturminnerfoskning.

Korte nyheter

 • Balto herjet: Tok fire av fem gull

  Sandra Maria Balto, som representerer Karasjok svømmeklubb, har denne helgen tatt fire av fem gull i årsklassemesterskapet for jenter 14 i svømming. Dermed vinner hun også soleklart sammenlagt i mesterskapet i Sandnes.

  De fire gullene kom på 400 meter fri fredag, 200 meter bryst lørdag samt seier i øvelsene 100 meter butterfly og 200 meter medley søndag.

  Sandra Maria Balto tok gull i årsklassemesterskapet for 14-åringer
  Foto: Karasjok Svømmeklubb
 • Hætta Isaksen almmuha girjji

  Les på norsk.

  Sámi artista Ella Marie Hætta Isaksen, guhte lea oassin ISÁK-joavkkus ja lea oasselástan ja vuoitán Stjernekamp-ráiddu 2018:s, álmmuha su vuosttaš girjji mas lea namma «Derfor må du vite at jeg er same».

  – Mun lean nu mielahis rámis ja dá lea juoidá mainna mun lean guhká juo bargan, čállá Isaksen Instagram:as.

  Son háliida ahte girjji galgá leat veahkkin sidjiide geat eai máhte nu ollu sámi kultuvrra ja historjjá birra, seammás go son maid háliida ahte earát galget dovdat gullevašvuođa dása. Girji lea oastinláhkái golggotmánu 8. beaivve rájes.

  Bokomslaget på boken til Ella Marie Hætta Isaksen
  Foto: Cappelen Damm
 • Hætta Isaksen med forfatterdebut

  Loga sámegillii.

  Ella Marie Hætta Isaksen, kjent fra bandet ISÁK og Stjernekamp, debuterer som forfatter med boken «Derfor må du vite at jeg er same».

  – Dette er noe jeg er sinnssykt stolt av, og noe jeg har jobbed med veldig lenge, skriver Isaksen på Instagram.

  Hun håper at boken skal hjelpe de som ikke kan nok om samisk kultur og historie, samtidig som den også skal være en bok som andre kan kjenne seg igjen i. Boken er i salg fra 8. oktober.

  Bokomslaget på boken til Ella Marie Hætta Isaksen
  Foto: Cappelen Damm