Fritt frem å søke på eiendomsrett

Sauenæringa frykter å bli utestengt når store deler av Finnmark skal utredes i forhold til eiendomsrett.

Finnmarkskomminsjonen

Her ser du hvilke områder i Finnmark som det søkes eiendomsrett på

Foto: Finnmarkskommisjonen

Områdene som er under utredning av Finnmarkskommisjonen er Stjernøya/Seiland, Nesseby, Sørøya, Karasjok og Varangerhalvøya øst. Det har til nå kommet inn hele 44 søknader på eiendomsrett i disse områdene.

Totalarealet for de områdene utgjør over 1/5 av hele det totale arealet på Finnmark fylke.

Frykter for næringen

Nils Henrik Sara

Leder i NRL Nils Henrik Sara har sagt seg fornøyd med bruksretten

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Nå frykter sauenæringen i fylket at de skal miste sitt sommerbeite for sauene sine. Fylkesleder i Finnmark bondelag Ola Tangen er redd for fremtiden for sine medlemmer.

– Vi frykter at sauenæringen vil bli fortrengt i de områdene der reinnæringen får eiendomsrett. For den retten er så sterk at da kan den de forlange at vi blir stengt ute, sier Tangen til NRK

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) Nils Henrik Sara tror ikke på en slik problemstilling.

– Fra NRL sin side har vi sagt oss fornøyd med bruksrett, men vi har ikke satt noen stopper for at distriktene eller enkeltpersoner kan søke om eiendomsrett, sier Sara

Beiter sammen

Sauebønder og reindriftssamer har i lang tid beitet sammen på de utmarksbeitene som finnes i dag, og Tangen mener det må de kunne fortsette med.

– Vi kan ikke akseptere en eventuell utestengelse. Vi beiter i lag i dag på mange områder og det må man også kunne gjøre i fremtiden, sier Tangen.

Sara er enig med Tangen, men tror de som har søkt om eiendomsrett har sine grunner.

– Det har jo fungert så langt, men jeg kjenner jo ikke til alle områdene. Jeg tror at de som har søkt om eiendomsrett kommer fra områder der det har vært store konflikter i forhold til det med beitebruk, sier Sara.

Vil bare ha beiterett

Finnmark bondelag jobber med å bevare dagens ordning der bønder har beiterett og de forlanger heller ingen eiendomsrett.

– Vi forstår at reindriften vil beskytte sine rettigheter, men vi er redde for at dette kommer til å gå på vår bekostning. Derfor jobber vi med å sikre bønder beiterett og vi forlanger ingen ting annet enn beiterett på de områder som brukes i dag, sier Tangen.