Reineiere på Tjeldøya frykter store tap

Fem gaupejegere har jaktet på en gaupe på Tjeldøya i Nordland de siste dagene.

Rein tatt av gaupe

Denne reinen er blitt derpt av gaupe på Tjeldøya i Nordland.

Foto: Anders Huva

Fylkesmannen i Nordland har gitt skadefellingstillatelse til å skyte en gaupe.

-Vi har funnet tre rein som er drept av gaupe, sier reineier og leder for Tjeldøya reinbeitedistrikt Anders Huva.

Tjeldøya er prioritert for beitedyr og der skal det ikke være rovdyr. I Evenes, Skånland og i Tjeldsund kommune er det blitt skutt 23 gauper siden 2009.

Jegerne som har jaktet på gaupa de siste dagene har funnet spor som tyder på at det er en gaupefamilie på Tjeldøya. De har ikke fått skutt gaupa de har fellingstillatelse på enda.

Regn redder gaupa

-Det regner og sporsnøen er borte nå , da blir vanskelig å finne gaupene, sier Anders Huva.

Anders Huva

Reineier Anders Huva ved siden av en gaupe som ble tatt under en skadefelling i 2009.

Foto: Mathis Eira / NRK

Huva frykter store tap om ikke gaupa blir tatt. Erfaringsmessig tar gaupa flere rein på kort tid, sier reineieren.

Forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) har funnet ut at en hanngaupe tar en rein hver fjerde dag om den har tilgang på rein.

Les også: Gaupa tar en rein hver fjerde dag

Fylkesmannen i Nordland har gitt skadefellingstillatelse frem til søndag. Seniorrådgiver Øyvind Skogstad hos Fylkesmannen i Nordland sier at skadefellingstillatelsen kan bli forlenget om det er nødvendig.