NRK Meny
Normal

Reineiere mer ulykkesutsatt enn andre

Over halvparten av reindrifsutøverne i Norge har vært utsatt for i ulykker i forbindelse med jobben. Det kommer fram i en rapport som Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) snart offentliggjør.

Rein på Finnmarksvidda

I en ny rapport kommer det fram at over halvparten av norske reindriftsutøvere er blitt skadet i forbindelse med jobben.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Reineiere har en livsfarlig jobb, hvert år dør flere reineiere på jobb i Sápmi.

Mandag kom nok en trist nyhet, en reineier var funnet omkommet ved Guolášjávri i Kåfjord etter å ha kjørt utfor en skrent med snøskuter.

I reindrifta opplever de at denne alvorlige situasjonen er dårlig belyst og tiltak for å redusere antall ulykker mangler.

Farlig jobb

I dag finnes det ingen data i Norge om ulykker i reindrifta. Uoffisielle tall viser derimot at i gjennomsnitt har 1-2 reineiere omkommet på jobb hvert år de siste 10 årene.

Tall fra Sverige viser at på 20 år har i gjennomsnitt tre reineiere omkommet på jobb hvert år. Tallet har fordoblet seg siden 1980-tallet, viser en undersøkelse gjennomført av Södra Lapplands forskningsenhet.

Ingen annen næring i Sverige har så høy ulykkesrisiko som reindrifta. Stress og flere kjøretøy er årsaken til at ulykkestallene har økt. Å jobbe i reindrifta er dobbelt så farlig som å være bonde eller skogbruker, som er de yrkene i Sverige som kommer på andre og tredje plass når det gjelder dødsulykker på jobb.

–Uakseptabelt

Norske reindriftssamers Landsforbund har i samarbeid med samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) utført en undersøkelse om hvordan reineiere opplever hverdagen. I rapporten, som ennå ikke er offentlig, kommer det fram at over halvparten av reindriftsutøverne har vært involvert i ulykker.

Inger Marit Eira-Åhren.

Inger Marit Eira-Åhren er prosjektmedarbeider i undersøkelsen «Reindriftas hverdag» som snart blir offentliggjort.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Det er en veldig stor andel av reindrifterne som forteller at de har blitt skadet i forbindelse med jobben. At det i 2016 fortsatt finnes yrkesgrupper i Norge som opplever en slik arbeidshverdag kan vi ikke akseptere, sier Inger Marit Eira- Åhren, som er prosjektmedarbeider og representerer NRL i prosjektgruppa.

Les også: Skal fortelle om den vanskelige hverdagen

Savner fokus

Leder i NRL, Ellinor Marita Jåma er fortvilet over at norske myndigheter ikke ser ut til å bry seg om dette.

Ellinor Marita Jåma

Leder i NRL, Ellinor Marita Jåma savner et større fokus på forebygging av ulykker i reindrifta.

Foto: Vaino Rensberg

– Det er vanskelig å få gjennomslag og forståelse for dette hos sentrale myndigheter. Statlige myndigheter, både gjennom Helsedepartementet og Landbruksdepartementet har et viktig ansvar her, sier Jåma.

Hun savner hjelp fra myndighetene,og sier at næringen ikke har kunnskap eller kapasitet til å løse utfordringene alene.

– Jeg mener at myndighetene må bidra med å få et større fokus på dette, sier Jåma.

Vil ha register

Hun er kritisk til at reineiere som blir utsatt for ulykker i forbindelse med jobben ikke blir registrert på lik linje med andre yrkesgrupper.

– Et slikt register ville vært med å forebygge ulykker. I dag har vi ikke et godt nok system som fanger opp dette, sier Jåma.

Landbruksdepartementet ønsket fredag ikke å kommentere denne saken, mens Helsedepartementet sier at dette ikke er en sak som kommer under deres departement.