Hopp til innhold

Sabotasje-beskyldninger

Politiet følger situasjonen mellom to nabosiidaer i et reinbeitedistrikt på Sennalandet i Vest-Finnmark. Partene beskylder hverandre for sabotasje.

SE SAKEN: Rein-sabotasje på Finnmarksvidda

Reingjerder ødelagt
Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

- Dette er hva man kan kalle sabotasje, sier Nils M. Gaup. Han er leder i en av siidaen i reinbeitedistrikt 23.

I løpet av de siste døgnene er gjerder ødelagt slik at reinflokkene har kommet seg avgårde.

Konflikten mellom to siidaer i et reinbeitedistrikt i Kautokeino ser dermed ut til å fortsette. Begge har fått ødelagt gjerdene i sommerbeitet på Sennaland.

Siidaene i reinbeitedistriktet møttes nettopp i Indre Finnmark tingrett i en reinsammenblandingssak, uten at de ble enige.

– Vi registrerer at det er en sabotasje, men hvem som har gjort det har vi ingen formening om nå, sier Inger Anita Øvregård - leder for Reinpolitiet.

– Må ha blitt klippet

Mikkel Hætta

Mikkel Hætta i reinbeitedistrikt 23 B Girenjárga

Foto: Ann Marita Eriksen

Mikkel Hætta i Girenjárga siida i reinbeitedistrikt 23 er tilstede på Sennalandet. Han ser på gjerdet som er blitt klippet av for andre gang på kort tid. Dette gjorde at reinen kom seg utenfor gjerdet.

– Nå er hullet tettet, men da jeg kom hit i morges så jeg at det var hull i gjerdet og at rein var kommet seg over på den andre siden av gjerdet.

– Mener du at noen har klippet hull i gjerdet?

– Ja, det er helt sikkert at noen må ha klippet gjerdet, sier Hætta og forteller at dette medfører mye merarbeid i tillegg til at det også er en ekstrabelastning for reinen. Distriktet har anmeldt hærverket.

Det er Hættas siida som av Indre Finnmark tingrett er pålagt til å samle reinflokken slik at nabosiidaen får hentet sine rein.

Rettssak gående

Men også i nabosiidaen, Válgenjárga, er gjerdet ødelagt på samme måte samme natta, slik at deler av flokken kom seg over på beiteområdene til et annet distrikt.

– Gjerdet var åpnet. 60-70 meter av nettet var tatt bort, sier leder i Válgenjárga, Nils M. Gaup til NRK Sámi Radio.

Nabosiidaene i distrikt 23 møttes i Indre Finnmark tingrett i begynnelsen av september. Girenjárga siida ble dømt til å medvirke til at sammenblandet rein skilles straks. Siidaen må også betale 50.000 kr i bot for hver uke som går uten at handleplikten blir oppfylt. Girenjárga siida vil anke dommen til lagmannsretten.

– Sabotasje

– Jeg har mange ganger opplevd å finne små huller i gjerdet, og dette er sabotasje. Det er mange som ikke liker gjerdene og mener at de er i vegen, så klipper de gjerdet slik at de kommer forbi med skuter, men dette er helt klart noe som er gjort for å ødelegge og for at vi skal få problemer, sier Gaup.

Han vil ikke spekulere i hvorfor det er gjort.

– Det er vanskelig å si, men vi har jo en sak i retten mellom siidaene, og jeg vet ikke om dette kan være noe som kommer på grunn av det, sier Gaup.

Også hans siida har anmeldt ødeleggelsene.

– Slike sabotasjer har veldig store konsekvenser. Det medfører mye ekstraarbeid, men det ødelegger også reindrifta. Dagens reindrift er avhengig av gjerder, og hvis de skal ødelegges hele tiden så er det ikke noe særlig å drive med reindrift.

Reinpolitiet på stedet

Reinpolitiet er på Sennalandet nå.

– Vår rolle så langt er at vi er i dialog og hører hva som skjer og hva som er framdriften i forhold til det arbeidet som skal gjøres med skillingen som retten har besluttet, sier Inger Anita Øvregård.

Hun frykter at ødeleggelsene kan lage problemer for skillingen.

Heller ikke reinpolitiet vet hvem som har ødelagt gjerdene.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Korte nyheter

 • Jus suovvanjurggonat eai doaimma

  Measta buot Norgga 500-duhát bartta geavahuvvojt beassážiid áigge.

  De lea ge dat ballu Brannvernforeningas, sii geat buollinsihkkarvuođa hárrái olu barget ja fuomášuhttet.

  Sin ballu lea dat ahte ollu dáid barttain mat geavahuvvojit ii leat doaibmi buollinalárbma dahje suovvanjurggon.

  Buot barttain ja astoáiggedáluin galgá leat unnimusat okta suovvanjurggon, dasa lassin de galget leat dollačáskadanrusttegat maid álkit oaidná ja gávdná.

  - Jos dat dollanjurggon ii doaimma, na de ii leat das masage ávki, go ii leat báhtter dahje báhtter lea billašuvvan dahje guorranan, ja dán sii vuhttet go gulahallet riika buollinčáskadeddjiiguin geat leat čađahan bearráigeahčču barttain ja asttuáigedáluin, lohká Brannvernforeninga hálddahuslaš direktevra Rolf Søtorp.

  Nu ávžžuhit ge seammás geahččat sihke suovvanjurggona ja eará dárbbašlaš rusttegiid go olle dál beassážiidda bartii.

  Brannalarm/Røykvarsler
  Foto: Malin Nygård Solberg / NRK
 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.