NRK Meny
Normal

Sabotasje-beskyldninger

Politiet følger situasjonen mellom to nabosiidaer i et reinbeitedistrikt på Sennalandet i Vest-Finnmark. Partene beskylder hverandre for sabotasje.

SE SAKEN: Rein-sabotasje på Finnmarksvidda

Reingjerder ødelagt
Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

- Dette er hva man kan kalle sabotasje, sier Nils M. Gaup. Han er leder i en av siidaen i reinbeitedistrikt 23.

I løpet av de siste døgnene er gjerder ødelagt slik at reinflokkene har kommet seg avgårde.

Konflikten mellom to siidaer i et reinbeitedistrikt i Kautokeino ser dermed ut til å fortsette. Begge har fått ødelagt gjerdene i sommerbeitet på Sennaland.

Siidaene i reinbeitedistriktet møttes nettopp i Indre Finnmark tingrett i en reinsammenblandingssak, uten at de ble enige.

– Vi registrerer at det er en sabotasje, men hvem som har gjort det har vi ingen formening om nå, sier Inger Anita Øvregård - leder for Reinpolitiet.

– Må ha blitt klippet

Mikkel Hætta

Mikkel Hætta i reinbeitedistrikt 23 B Girenjárga

Foto: Ann Marita Eriksen

Mikkel Hætta i Girenjárga siida i reinbeitedistrikt 23 er tilstede på Sennalandet. Han ser på gjerdet som er blitt klippet av for andre gang på kort tid. Dette gjorde at reinen kom seg utenfor gjerdet.

– Nå er hullet tettet, men da jeg kom hit i morges så jeg at det var hull i gjerdet og at rein var kommet seg over på den andre siden av gjerdet.

– Mener du at noen har klippet hull i gjerdet?

– Ja, det er helt sikkert at noen må ha klippet gjerdet, sier Hætta og forteller at dette medfører mye merarbeid i tillegg til at det også er en ekstrabelastning for reinen. Distriktet har anmeldt hærverket.

Det er Hættas siida som av Indre Finnmark tingrett er pålagt til å samle reinflokken slik at nabosiidaen får hentet sine rein.

Rettssak gående

Men også i nabosiidaen, Válgenjárga, er gjerdet ødelagt på samme måte samme natta, slik at deler av flokken kom seg over på beiteområdene til et annet distrikt.

– Gjerdet var åpnet. 60-70 meter av nettet var tatt bort, sier leder i Válgenjárga, Nils M. Gaup til NRK Sámi Radio.

Nabosiidaene i distrikt 23 møttes i Indre Finnmark tingrett i begynnelsen av september. Girenjárga siida ble dømt til å medvirke til at sammenblandet rein skilles straks. Siidaen må også betale 50.000 kr i bot for hver uke som går uten at handleplikten blir oppfylt. Girenjárga siida vil anke dommen til lagmannsretten.

– Sabotasje

– Jeg har mange ganger opplevd å finne små huller i gjerdet, og dette er sabotasje. Det er mange som ikke liker gjerdene og mener at de er i vegen, så klipper de gjerdet slik at de kommer forbi med skuter, men dette er helt klart noe som er gjort for å ødelegge og for at vi skal få problemer, sier Gaup.

Han vil ikke spekulere i hvorfor det er gjort.

– Det er vanskelig å si, men vi har jo en sak i retten mellom siidaene, og jeg vet ikke om dette kan være noe som kommer på grunn av det, sier Gaup.

Også hans siida har anmeldt ødeleggelsene.

– Slike sabotasjer har veldig store konsekvenser. Det medfører mye ekstraarbeid, men det ødelegger også reindrifta. Dagens reindrift er avhengig av gjerder, og hvis de skal ødelegges hele tiden så er det ikke noe særlig å drive med reindrift.

Reinpolitiet på stedet

Reinpolitiet er på Sennalandet nå.

– Vår rolle så langt er at vi er i dialog og hører hva som skjer og hva som er framdriften i forhold til det arbeidet som skal gjøres med skillingen som retten har besluttet, sier Inger Anita Øvregård.

Hun frykter at ødeleggelsene kan lage problemer for skillingen.

Heller ikke reinpolitiet vet hvem som har ødelagt gjerdene.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.