Glemte korona-penger til samiske museer

Regjeringen gir 60 millioner til museene, men ikke til de samiske. Når regjeringen fikk spørsmål om dette, startet en intern ping-pong-kamp.

Anne May Olli

KASTEBALL: Direktør ved det samiske museet Riddoduottarmusea er Anne May Olli med klar tale: – Departementene, som har de samiske museene som en kasteball, sørger for at vi aldri vil komme på samme nivå som de norske museene.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Vi er jo vant til å bli tilsidesatt og gjemt bort. Men at det også skjer med koronastøtten, er svært skuffende, sier Anne May Olli til NRK.

Hun er direktør ved det samiske museet Riddoduottarmusea. De har hovedkontor i Karasjok. Dette er det største av de seks samiske museene i Norge.

Olli var en av mange som lot seg begeistre av regjeringens koronapakke på 2,5 milliarder kr i statsbudsjettet til kultur og idrett. Av dette skal museene i Norge få 60 millioner kr.

Men gleden ble kortvarig.

– Da jeg så at det var 60 millioner til museene, tenkte jeg at det var jammen på tide. Så forsvant jo den gleden raskt, sier Olli.

For i budsjettforslaget fra regjeringen finnes ingen penger som er satt av til de samiske museene i Norge.

Riddoduottarmusea.

FÅ BESØKENDE: I likhet med andre museer og kulturinstitusjoner i Norge, har dette vært situasjonen for samiske museer i sommerhalvåret: Lokaler som er tomme for besøkende.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Ping-pong i regjeringen

Fire dager brukte regjeringen på å svare NRK på hvorfor de samiske museene ikke er med i korona-pakken.

8. oktober skriver Kulturdepartementet (KUD) i en e-post at spørsmålene må rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

De har det overordnede ansvaret for samiske saker i regjeringen.

Her er det første svaret fra KUD:

Fra: Kulturdepartementet
Til: NRK
Sendt: 8. oktober 2020, klokken 11:31
Emne: SV: Koronastøtte til museet - også samiske museer?
Henvendelsen din handlet om museer, og de samiske museene ligger under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Du må da eventuelt henvende deg dit for spørsmål om støtte til samiske museer. De 60 millionene du nevner er fordelt til museer Kulturdepartementet har ansvar for, og de samiske museene er altså ikke en del av denne porteføljen.

Samme dag (8. oktober) sender NRK en e-post til KMD med spørsmål om saken.

Etter flere purringer fredag 9. oktober, svarer departementet at dialogen fortsetter etter helgen.

Mandag 12. oktober får KMD på nytt flere purringer. De lover svar i løpet av dagen. Dette svaret kom ikke.

Dagen etter, tirsdag 13. oktober, sender NRK nok en e-post til KMD. Denne gangen med svarfrist, og henvisning til at korrespondansen har pågått i fire arbeidsdager.

Da kommer det endelige svaret fra KMD:

De skal ikke svare på dette. Dette er Kulturdepartementets bord.

Fra: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Til: NRK
Sendt: 13. oktober 2020, klokken 10:49
Emne: Koronastøtte til museer - også samiske museer?
Beklager at dette har tatt tid. Det er Kulturdepartementet som har sektoransvar for museene, også de samiske. Det er dermed KUD som har ansvar for å fremme forslag om økte bevilgninger til Sametinget på dette feltet, selv om bevilgingene til Sametinget er samlet på en fellespost hos KMD. Spørsmålet om koronastøtte til samiske museer må derfor stiller til KUD.

Den tirsdagen får NRK omsider en kommentar fra statssekretær Gunhild Berge Stang i Kulturdepartementet.

Hun skriver at de samiske museene «kan likevel ha havnet utenfor de etablerte ordningene». De skal også ha en dialog med Sametinget om koronastøtte til samisk kultur.

Fra: Kulturdepartementet ved Gunhild Berge Stang
Til: NRK
Sendt: 13. oktober 2020, klokken 13:51
Emne: SV: Koronastøtte - samiske museer
De samiske museene får driftstilskudd bevilget av Sametinget, som henter sine midler fra en samlet rammebevilgning over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Men det er altså Kulturdepartementet som må svare på spørsmålene du har stilt. Her er et svar fra statssekretær Gunhild Berge Stang: – Disse museene er Sametingets ansvarsområde, men kan likevel ha havnet utenfor de etablerte ordningene i forbindelse med konsekvenser av koronapandemien og fall i besøkstall ved institusjonene. Vi vil nå gå inn i dette og se om det er grunn til å foreta seg noe særskilt overfor disse.

– En innrømmelse

Henrik Olsen

PROVOSERT: Sametingsråd Henrik Olsen reagerer på at samiske museer ikke var inkludert i regjeringens koronapakke. – Det virker som om de samiske museenes arbeid ikke anerkjennes. At de blir neglisjert. Det provosere, sier han.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Sametinget har orientert regjeringen om hvordan pandemien rammer samiske museer. I sommer tapte de inntekter for om lag 1,6 millioner kroner.

Sametingsråd Henrik Olsen tolker statssekretærens uttalelse slik:

– Jeg leser dette som en innrømmelse om at de har glemt oss. Men den satt nok langt inne.

Lovnaden om at de skal se på dette på nytt, betyr ikke nødvendigvis et positivt resultat, påpeker Olsen.

– Sametinget må nok følge opp dette tett. De pengene kommer ikke automatisk på plass, sier han.

– Samisk kulturliv skal få hjelp

Sameminister Linda Hofstad Helleland har derimot større forventninger til at dette ender bra for de samiske museene.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

SAMEMINISTER: Linda Hofstad Helleland har ansvar for å koordinere samiske saker i regjeringen.

Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

– Jeg er veldig glad for at Sametinget og Kulturdepartementet skal snakke sammen. Og se på hvordan man i fellesskap kan hjelpe de samiske kulturinstitusjonene, sier hun.

Regner du da med at de samiske museene får koronastøtte?

– Altså, det som er viktig for meg er at når regjeringen hjelper kulturlivet, så skal det gjelde hele kulturlivet. Også i de samiske områdene. Og de samiske institusjonene, sier Helleland.

Statsråden bekrefter at hun har hatt kontakt med Kulturdepartementet om denne saken.

Ikke optimist

Museumsdirektøren tar det ikke for gitt at samiske museer får korona-penger.

Anne May Olli

HÅPER PÅ ENDRING: Anne May Olli er ikke bortskjemt med gode nyheter for de samiske museene. Hun håper at samtalene mellom Kulturdepartementet og Sametinget ender med koronastøtte også til samiske museer.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– De finner sikkert en grunn til å ikke forta seg noe. At Sametinget må prioritere innenfor eget budsjett. Av erfaring er jeg ikke optimist, sier hun.

Olli viser også til at samiske museer også blir glemt av regjeringen, når museene inviteres til faglig påfyll (ekstern lenke).

Hun forventer at det nå blir slutt på diskriminering av samiske museer.

– Denne effektive segregeringspolitikken gjør at samiske museer ikke får den samme utvikling som norske kulturinstitusjoner, sier Olli.

– Vi er stadig kasteball

Sametingsråd Henrik Olsen nikker gjenkjennende til NRKs fire dager lange runde med departementene om korona-pakken.

– Dette at det samiske perspektivet glemmes når det skal tas økonomiske løft på forskjellige samfunnsområder opplever vi ofte. Vi er stadig kasteball i regjeringssystemet, sier han.

Sameministeren sier hun følger med på at de andre departementene ikke glemmer samene.

– Jeg tar noen telefoner for å sjekke at alle gjør hjemmeleksa si, sier Helleland.

Jobben hennes er å være forsvarer for det samiske inne i regjeringen, påpeker hun.

Den nye Solberg-regjeringa

ENGASJEMENT: Sameminister Linda Hofstad Helleland vil gi ros til statsrådene. – Jeg er veldig glad for at det også er et sterkt engasjement hos de andre statsrådene til å bidra til vekst og utvikling i alle samiske områder.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen