Hopp til innhold

Samene er fornøyde med statsbudsjettet

Regjeringen vil bruke i alt 1,2 milliarder kroner til å styrke det samiske samfunnet.

Penger og samiske symboler

STATSBUDSJETTET: Forslaget til neste års statsbudsjett får tommel opp fra samene.

Foto: Simon Piera Paulsen/Gorm Kallestad / NRK/NTB Scanpix

– For oss er dette en stor gave, sier Rolf Degerlund.

Rolf Degerlund

JUBILEUM NESTE ÅR: Det samiske nasjonalteatret beaivváš er 40 år neste år. Teatersjef Rolf Degerlund er glad for at regjeringen nå signaliserer at det etterlengtede teaterbygget realiseres.

Foto: Aslak Mikal Mienna

Han er sjef for Det samiske nasjonalteatret beaivváš.

Degerlund gleder seg over at det i statsbudsjettet er foreslått 13 millioner kroner til arbeidet for et etterlengtet teaterbygg i Kautokeino.

I tillegg til teateret skal bygget huse Samisk videregående skole og reindriftsskole.

Totalt foreslås det i overkant av 1,2 milliarder kroner til samiske formål.

Mens fjorårets forslag til statsbudsjett ble omtalt som krisebudsjett og overstyring, får regjeringen i år tommel opp fra samene.

– Rimelig fornøyd

Den største posten er penger til Sametinget. I år foreslår regjeringen 539 millioner kroner til samenes parlament.

Sametingsråd Henrik Olsen

BETYDELIG STYRKING: Sametingsråd Henrik Olsen mener årets statsbudsjett viser at regjeringen har fått med seg signalene fra Sametinget.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Det er en økning på 26 millioner kroner. Forslaget blir godt mottatt i Sametinget.

– Vi er rimelig fornøyd. Det er en betydelig styrking i forhold til årets budsjett. En del signaler som er gitt fra oss til regjeringen, er tatt med. Blant annet på utvikling av læremidler, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Økningen er på 0,7 prosent over det som er forventet prisøkning i Norge.

Les også: Riksrevisjonen med kritikk av samisktilbudet i grunnskolen

– Må feire alle seire

Det foreslås også å øke reindriftsfradraget til samme nivå som jordbruksfradraget.

Ellinor Marita Jåma

FEIRER: Ellinor Marita Jåma (NRL) mener forslaget om å øke reindriftsfradraget er en seier for NRL.

Foto: PRIVAT

Det generelle fradraget i reindrifta økes fra 63 500 kroner til om lag 90 000 kroner.

Dette begeistrer Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma.

– Vi må feire alle seire. Dette har vi krevd i flere år. Det var også et viktig krav i årets forhandlinger. Et krav som måtte avklares før forhandlingene startet. Nå har regjeringen innfridd, sier Jåma.

Får gjøre ferdig museet

Birgitta Fossum

VIKTIG BYGG: Birgitta Fossum mener at ferdigstillelse av nybygget til Saemien Sijte også vil bety mye for styrkingen av sørsamisk kultur.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Til å ferdigstille det sørsamiske museet Saemien Sijte i Snåsa, har regjeringen lagt av 57 millioner kroner.

Direktør for museet, Birgitta Fossum har sett fram til dette.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen fulgte opp med bevilgningen. Vi har jo påbegynt byggingen. Det er bra å bli ferdig, sier hun.

Statsråd Linda Hofstad Helleland er ansvarlig for samiske saker i regjeringen.

Hun jubler også for museets nye bygg.

– Det er meget gledelig at Saemein sijte endelig ferdigstilles, sier Hofstad Helleland.

Les også: Kveitemager blir til kunst

– Gode signaler

Regjeringen vil også å bevilge 10 millioner kroner for å videreutvikle Regionalt samisk kompetansesenter i Karasjok.

May Helen Schanche

POSITIVE: Prosjektleder for regionalt samisk kompetansesenter i Karasjok May Helen Schanche gleder seg over forslag til statsbudsjett.

Foto: Bufetat

De foreslår det som en nasjonal ordning for familievern, barnevern og krisesentertilbud.

Leder for senteret May Helen Schanche, er meget fornøyd.

– Det ser lovende ut. Det er kjempepositive og gode signaler som har kommet nå, sier Schanche.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

FORVENTNINGSFULL: Distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland håper på stinn brakke for Saemien Sijte, når nybygget åpner. – Jeg har store forventninger til at folk fra hele landet får lyst til å besøke det fantastiske museet, sier hun

Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

NRK forklarer

Hvorfor er statsbudsjettet viktig?

Vi får se hvor mye Norge har å rutte med

Statsbudsjettet viser hvor mye penger regjeringen tror vil gå inn og ut av statens lommebok. Da får vi se hvor mye regjeringen vil bruke på for eksempel syke, skolebarn og hjelp til bedrifter. 

Vil bruke 1.515 milliarder kroner

Regjeringen tror staten vil få inn 1.242 milliarder neste år, og at utgiftene vil være på 1.515 milliarder kroner. De største utgiftene er trygd, pensjon og helsevesenet. 

Hvor mye har vi egentlig å gå på?

Norge får så mye inn i skatter, avgifter og oljepenger, at staten kan bruke nesten tre ganger så mye penger på hver innbygger, som Sverige og Finland. 

Men hvorfor sier politikerne at vi må spare inn da?

Selv om Norge er i en privilegert situasjon i verdenssammenheng, vil det fremover være mindre penger å hente fra olje. Vi er også færre i jobb og flere som får penger av staten. 

Hva betyr det for meg?

Politikerne må på sikt kutte i tilbud som vi setter pris på i dag, eller få inn mer penger fra skatter og avgifter. Det kan utløse store politiske debatter. I 2021 vil regjeringen for eksempel at folk skal betale mer i egenandel for å bruke helsevesenet. Det blir dyrere å fly og å kjøre bil fordi avgiftene settes opp. 

Hvor mye av oljeformuen vil regjeringen foreslå å bruke?

Oljefondet er på 10.500 milliarder. Regjeringen hadde egentlig planlagt å bruke 313 milliarder kroner i 2021. Politikerne har som mål at statsbudsjettet ikke skal bruke mer enn 3 prosent av forventet avkastning over tid av formuen.

Hvordan kan politikerne planlegge 2021, hvis ingen vet når koronakrisen er over?

Regjeringen og Stortinget plikter å planlegge hvor mye penger som går inn og ut av staten neste år. Regjeringen må bruke milliarder mer enn normalt på dagpenger, vaksiner og sykehus. 

Hvem bestemmer hvordan budsjettet ser ut?

I ett år jobber regjeringen med å lage et statsbudsjett. Men det er et flertall av våre folkevalgte på Stortinget som har makten til å vedta budsjettet. Arbeiderpartiet er for eksempel sterkt uenig i at regjeringen vil senke formueskatten. Frp mener avgiftene på alkohol og tobakk må ned. 

Hvor mektige er regjeringspartiene i Stortinget?

Krf, Høyre og Venstre har bare 61 av 169 seter på Stortinget. Det betyr at hvis de andre partiene ikke er fornøyde, må budsjettet endres for å bli vedtatt. 

Får fylket mitt eller kommunen min bestemme noe?

Når regjeringen forbereder budsjettet, får alle fylker og kommuner si hva de trenger. Men det er representanter fra regionen din som må ta kampen i Stortinget. 

Hvorfor kommer også partiene med egne budsjett?

Med de alternative budsjettene til partiene viser hvordan de ville styrt norsk økonomi dersom de kunne bestemme helt selv. Da får velgerne se hva partiene vil kjempe for i forhandlingene om budsjettet.

Når må budsjettet vedtas?

Stortinget må bli enige om budsjettet før det nye året starter. Hvis partiene ikke blir enige, vil Norge havne i en budsjettkrise.

Hva skjer etter at statsbudsjettet er vedtatt?

Statsbudsjettet gir regjeringen fullmakt av Stortinget til å styre landets økonomi. Regjeringen har plikt til å følge budsjettet, selv om regjeringen ikke er enig i alt som ble vedtatt. 

Bruker politikerne for mye oljepenger under koronakrisen?

Ja, de bør heller få ned utgiftene mer
35%
Nei, vi trenger å bruke mye penger nå
65%

1 946 stemmer

Korte nyheter

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.

 • Neavroe-blussem Plassjesne vöötjih

  Jååktan iehkeden almetje nænnoesti dïhte edtji neavroe-blussem Plassjen jarngesne vuetjedh. Almetje pollisese bïeljelamme, dan åvteste dïhte lea ïskeres moeregåetide goh leah jarngesne, pollise Twitterisnie tjaala.

  Det er boplikt i hele Røros sentrum
  Foto: Frode Søreide / NRK