Hopp til innhold

2,5 milliarder i korona-hjelp til kulturlivet

Reaksjonene er delte på kulturbudsjettet, som blir nesten 20 prosent større neste år for å stimulere et koronarammet kulturliv.

Abid Raja

KORONAHJELP: Kulturminister Abid Raja sier at hovedoppgaven til regjeringen er å bringe kulturlivet over til «den andre siden».

Foto: Heiko Junge / NTB

Alt tyder på at koronaen vil ramme kulturlivet hardt også neste år. De statlige støtteordningene videreføres derfor i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Regjeringen venter store begrensninger neste år for antall publikum og hva slags arrangementer som kan gjennomføres – og at kulturlivet trolig er blant de siste som kan gjenoppta normal virksomhet.

Regjeringen øker derfor kulturbudsjettet med 3,7 milliarder neste år. 2,5 milliarder av dette er satt av til rene korona-støtteordninger for kultur og idrett.

Les hele regjeringens budsjettforslag her

De ekstra korona-pengene i stimuleringsordningen fordeles slik:

 • 2,25 milliarder kroner skal stimulere til kultur/idrettsaktiviteter i et koronarammet samfunn. Hvordan disse pengene skal fordeles, er uvisst.
 • 200 millioner går til offentlig finansierte kulturinstitusjoner som faller utenfor stimuleringsordningene. 140 millioner går til musikk/scene, 60 millioner til museer.
 • 100 millioner kroner går til å styrke Statens kunstnerstipend. 70 millioner skal gå til midlertidige kunstnerstipend for alle kunstnergrupper, mens resten går til et krisefond for utøvende kunstnere som opplever avlyste oppdrag.

Stimuleringsordningen for kulturlivet vil vare minimum et halvt år inn i 2021, men kan bli forlenget ut året. I tillegg vil det komme midler for 2020 med tilbakevirkende kraft fra 1. oktober.

(Se liste med andre budsjettnyheter lengre ned i saken)

Vil satse på mangfold

Samtidig varsler kulturminister Abid Raja (V) at hovedsatsingen innen kulturfeltet handler om mangfold. Det vises til at kulturlivet må bruke denne uforutsigbare situasjonen til å omstille seg og se framover. I budsjettforslaget heter det at dette ikke er tiden for å «forholde seg passive og vente eller handle utelukkende med et passivt perspektiv».

Regjeringen ønsker derfor å peke ut en retning for kulturlivet ved å gjøre et krafttak for mangfold. Målet skal være å inkludere alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksualitet, funksjonsevne, sosial/økonomisk bakgrunn eller bosted. «Ikke for å instruere, men for å inspirere», heter det i regjeringens forslag.

Onsdag morgen sa Raja til NRK Nyhetsmorgen at regjeringen i 2020 bruker 5,7 milliarder ekstra til kulturlivet, og at det står oppi tidenes krise.

– Hovedoppgaven er å bringe kulturlivet over til den andre siden og å gjøre det mer mangfoldig, sier han.

Vil vite hvordan potten fordeles

Daglig leder i Norske konsertarrangører, Tone Østerdal, vil gjerne vite hvordan de ekstra 2,25 milliarderene skal fordeles.

– Vi savner den faktiske innretningen, det hjelper ikke med pengene hvis man ikke vet hvordan man skal bruke dem. Regjeringen skal få skryt for at de ser at krisen overhodet ikke er over, men her er det skryt med forbehold. Vi vet ikke hva innretningen er, vi har 2,25 milliarder i statsbudsjettet som vi ikke vet hvordan skal fordeles, sier hun.

Anette Trettebergstuen

KRITISK: Anette Trettebergstuen kaller budsjettet «puslete».

Foto: Mimsy Møller / Samfoto

Opposisjonspolitiker Anette Trettebergstuen (Ap) i familie- og kulturkomiteen deler frustrasjonen over at ingen vet hvordan de 2,25 milliarder kronene skal fordeles.

– Vi har ventet og spurt, og vi hadde forventet at de la fram noe om dette i statsbudsjettet i dag. Men Stortinget vet fortsatt ikke dette, og det grenser til komisk, sier hun til NRK.

Hun sier at det er vanskelig å si om summen er stor nok når de ikke vet hvordan dette treffer. Samtidig mener hun at kulturbudsjettet er «overraskende puslete» om man ser bort fra koronahjelpen.

– Kulturlivet har fått den sterkeste støyten av koronakrisen. Vi hadde forventet et budsjett som viste muskler og satset på aktivitet og arbeid for kunst- og kulturarbeidere over hele landet. Det gjør ikke dette budsjettet. Om man ser bort fra koronahjelpen øker budsjettet bare med i underkant av 4 prosent.

Komitékollega Silje Hjemdal (Frp) er kritisk til at budsjettet for vedlikehold av kirker kuttes, og mener man må satse mer på å bevare uerstattelige kulturverdier. Hun er også kritisk til at det satses 100 millioner kroner ekstra på kunstnerstipender.

– Vi har også tidligere vært skeptiske til slike stipender og mener pengene heller skal brukes på kunst som folk vil ha i stedet for at en liten elite får en vanvittig økning i sine budsjetter. Vi ønsker heller at pengene brukes på en mye større satsning på barn og unge, sier hun.

Får skryt

Raja får ros av forbundsleder Hans Ole Rian i Creo, Norges største kunstnerorganisasjon, med 9000 medlemmer. Samtidig etterlyser han også svar på hvordan stimuleringsordningen blir.

– Vi er veldig tilfredse med de 2,25 milliardene. Vi har vært tydelige på at kulturlivet trenger langsiktige ordninger for å komme ut av krisen og jeg tror at denne kompensasjonen vil hjelpe kulturlivet videre. Vi er nysgjerrige på hvordan stimuleringsordningen skal skrus sammen, det sies ikke noe om hvordan det skal innrettes, sier han.

Han sier at de samtidig er er glade for at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende er videreført. Creo forventer at dette videreføres i hvert fall for første halvdel av 2021. Samtidig stusser Rian over at dette ikke er nevnt i budsjettet til Arbeids- og sosialdepartementet, som denne ordningen sorterer under.

– Det er merkelig at Kulturdepartementet anerkjenner at selvstendig næringsdrivende må kompenseres, mens et annet departement ikke anerkjenner det. Det er 3500 kulturarbeidere som har dratt nytte av ordningen.

Ivar Horneland Kristensen, som er administrerende direktør i Virke, er meget fornøyd med budsjettet.

– Samlet sett er dette en god satsing på kulturfeltet, vi må gi ros når det gjøres gode ting. Kulturministeren leverer det han har lovet og leverer også over forventning på enkelte felt. Blant annet 200 millioner til scene og museum. Det viktigste er at de nå myker opp på «200-grensen» slik at folk kan benytte seg av kulturopplevelser, sier han til NRK.

Leder i Norske Billedkunstnere, Ruben Steinum, er fornøyd med at regjeringen setter av 100 millioner kroner til å styrke Statens kunstnerstipend.

– Det viser at Raja har forståelse for hvor trangt kunstnerne har det, og at han lytter til kunstnerorganisasjonene, sier han til NRK.

I første omgang skal bevillingen foreslått som et midlertidig tiltak og skal gjelde for første halvår i 2021, men Steinum håper dette er et tiltak de viderefører fremover.

– I dag mottar kun 10 prosent av søkerne stipendet, og Statens kunstnerstipend meldes hvert år om mange flere kvalifiserte søkere. Vi mener at alle profesjonelle kunstnere bør ha en reell mulighet til å få stipend og det langsiktige målet vårt er at nivået bør ligge på minst 25 prosent, sier han.

Museumsforbundet er usikre på hvordan den foreslåtte stimuleringsordningen vil slå ut for de museene som har mindre enn 60 % offentlig støtte.

– Det bekymrer oss at to av disse, Blaafarveværket og Baroniet Rosendal, bare har fått to prosent økning i budsjettforslaget, sier generalsekretær i Norges Museumsforbund Liv Ramskjær.

Samtidig jubler de over 106,6 mill. kroner til nybygg for Finnskogens hus på Svullrya i regi av Norsk Skogfinsk Museum.

– Det vil gi anledning til god formidling av skogfinnene, som en av våre nasjonale minoriteter, kultur og historie, sier hun.

Her er noen av de viktigste nyhetene i budsjettforslaget:

 • 91 millioner kroners økning i tilskuddet til Nasjonalmuseet, totalt 881 millioner. Nybygget skal etter planen åpnes i 2021.

 • 9,5 millioner kroner mer til KODE Kunstmuseer.

 • Den Nationale Scene får 10 millioner kroner mer.
 • 30 millioner skal gå til aktører som stimulerer til mangfold, likestilling og integrering, en økning på 6 millioner fra i fjor.
 • 15,7 millioner i økt bevilgning til barne- og ungdomskultur.
 • Dansefeltet styrkes med 11 millioner kroner.
 • 8 millioner til ny tilskuddsordning til kamp mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Økt tilskudd til LHBTIQ-organisasjoner.
 • 29 millioner kroner i økt bevilgning til talentsatsing, herunder 14 millioner mer til Talent Norge og 15 millioner til Norsk filminstitutts jobb med talentutvikling. Dette skal sikre bredere rekruttering.
 • 100 millioner kroner til Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024.
 • Lovnad om 106 millioner i statlig medvirkning til nybygget Finnskogens hus i Grue.
 • 25,7 millioner kroner mer til Filmfondet, hvor det skal fokuseres på talentsatsing og dataspill.
 • 11,5 millioner i økte språktiltak.
 • NRKs tilskudd øker med 153 millioner, i tråd med Stortingets vedtak for perioden 2020–2022.
 • Den direkte mediestøtten forlenges (428,5 millioner kroner).

Kulturstrøm

 • «Underholdende, dog noe underveldende debut»

  – Albumets tittel og gjennomgående tematikk handler om forhold som visner bort. Selv om man som lytter ikke sitter igjen med en klar følelse av hvilke forhold det hintes til, er det ingen tvil om at Blackie ser på disse bruddene som høyst nødvendige, skriver NRK P3-kritiker Even Samir Kaushik i sin anmeldelse av debutalbumet til Blackie.