Budsjettet på Sametinget: – Arbeidet med å hente hjem skattene er i fare

Det blir et magert år for samiske museer og festivaler. Her er taperne og vinnerne av Sametingets budsjett.

Gamle samisk kulturgjenstander, luer og hornlue, i Norsk folkemuseum

SAMISKE KULTURSKATTER: Omkring 4500 museumsgjenstander skal tilbake til Sápmi. Dette arbeidet er i fare når museene får budsjettkutt.

Foto: Åse Pulk/NRK

Nærmere 5000 gjenstander har blitt hentet fra samiske områder gjennom historien. Disse skal nå bringes tilbake til samiske museer.

Et arbeid som koster titalls millioner kroner.

Men de samiske museene får mindre penger i Sametingets budsjett.

Dermed står dette arbeidet nå i fare, mener direktør for et samisk museum.

– Dette er et kraftig tilbakeskritt og helt feil. Samiske museer skal egentlig bygges opp for å forvalte vår egen kulturarv, sier Lars Magne Andreassen, direktør for Árran lulesamiske senter.

Han er bekymret for budsjettkuttet fra Sametinget.

– Nå kan vi rett å slett ikke ta imot dem. Det er snakk om både stillinger og gode nok magasiner. Dette stopper opp prosessen med å få tilbake kulturarven vår, sier Andreassen.

Lars Magne Andreassen

Lars Magne Andreassen, direktør på Árran lulesamisk senter.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Stor del øremerkede penger

Sametingsrådet (Sametingets «regjering») har laget et forslag på neste års budsjett, der museene er blant taperne og får 0,6 prosent mindre penger enn i år.

– Jeg synes det er trist at Sametinget ikke tør å prioritere museene. Dette er ikke holdbart, mener Andreassen.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen.

Foto: Frode Grønmo / NRK

Store deler av sametingets budsjett på nærmere 519 millionerer er øremerkede midler. Bruken av disse må diskuteres med departementet.

– Rammen vi har fått av regjeringen med en realnedgang på 12 millioner, har gjort årets budsjettarbeid utfordrende, sier sametingsråd Henrik Olsen.

«Hjertespråket» er budsjettvinner

Institusjoner som samiske barnehager, språksentre, samiske museer og teatre er de store budsjett taperne.

  • Oppfølgingen av den statlige utredningen «Hjertespråket», bevilges 13 millioner kroner, og er den store budsjettvinneren.
  • Sametingets arbeid mot mobbing får 1 million kroner. Dette er bevilgninger som staten på forhånd har bestemt.

I en debattartikkel på Nordnorsk debatt forklarer Sametingsråd Henrik Olsen at han er skuffet over at de kun har muligheten til å gjennomføre kutt.

– I år har regjeringen bestemt hvor det skal satses, mens det har vært opp til Sametinget hvor i det samiske samfunnet det skal kuttes, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Olsen forklarer at de har brukt ostehøvelprinsippet. Det vil si at de i stort sett har kuttet jevnt over hele budsjettet.

Sametingets budsjett 2020

Virkemidler

Budsjett 2020

Budsjett 2019

Avvik

Avvik i %

Språk

110 085

95 583

14 502

15,2 %

Kunnskap

47 503

46 571

932

2,0 %

Arealer, miljø og klima

2 567

2 563

4

0,2 %

Næringer

34 895

33 650

1 245

3,7 %

Kultur

133 936

135 481

-1 545

-1,1 %

Kulturminnervern

8 800

9 087

-287

-3,2 %

Helse og sosial

3 005

3 000

5

0,2 %

Urfolksrettigheter

2 074

2 065

9

0,4 %

Samarbeidsavtaler

2 000

2 000

0

0,0 %

Andre tiltak

5 747

0

5 747

0,0 %

Sum virkemidler

350 612

330 000

20 612

6,2 %