Hopp til innhold

Pynt deg i kofte og bli med på verdensrekordforsøk!

I anledning feiringen av samenes nasjonaldag 2015 oppfordrer NRK alle som har tilgang til samekofter om å bli med i et spektakulært verdensrekordforsøk. Dette skjer på direktesendt tv i samekommunen Tana.

Illustrasjon: Kler på seg kofte
Foto: Wenche Marie Hætta / NRK

Koftefest i Tana ga ideen

I Tana kommune har det de senere år blitt vanlig å oppfordre folk til å pynte seg med kofte på forskjellige arrangementer. I år faller nasjonaldagen på en fredag, og da skal det være koftefest i bygda. Dette fikk NRK på ideen om å samle flest mulig koftekledde mennesker på et gigantisk gruppefoto.

Det er ingen ringere enn den samiske kjendisfotografen Per Heimly som kommer for å ta bildet som da forhåpentligvis godkjennes som verdens største ansamling av koftekledde mennesker på ett bilde.

Per Heimly
Foto: TV2

Heimly forteller til NRK at han gleder seg stort til å feire dagen på denne måten. Selv skal han lete frem markasamekofta si, og selvfølgelig ha den på mens han fotograferer i Tana.

Kleskode aller viktigst

Idrettslaget Deanu searat bidrar i anledning dagen med egen "kofteservice". Det betyr at du kan få kyndig hjelp om du plages med f.eks silketørklet eller fottøy. Dermed burde det være nærmest garantert at alle som stiller opp, er kledelig og korrekt antrukket før fotograferingen starter.

Musikkvideo til Samefolkets dag

Et utvalg av samiske kofter

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kofta behøver ikke være din egen, og du trenger heller ikke være same for å være med på fotografiet. Her gjelder det at antallet koftekledde blir størst mulig. Det vil være godkjente tellere tilstede, og det hele foregår i et avgrenset område. Fotograf Heimly skal opp i en lift for å få med seg alle de pent kledde menneskene på ett og samme foto.

Programleder er Ole Máhtte Gaup, som i fjor laget en raplåt om de forskjellige koftene som finnes i Sápmi. Den videoen kan du se om igjen her: Feiring av samenes nasjonaldag 2014

Verdensrekordforsøket skjer i en direktesending 6.2.2015 på NRK1, kl. 19.50.

Følg med på våre nettsider og på Facebook om mer info etterhvert som dagen nærmer seg.

Korte nyheter

 • Reakta-aamhtese orre daatoem åådtje

  Reakta-aamhtese gaskem Jillen Njaarke jïh Øyfjellet Wind, mij edtji suehpeden 23 biejjien aelkedh, ij edtjh læjhkan aelkedh dellie. Øyfjellet Winden advokaath tuhtjieh dah fer vaenie tïjjem utnieh ryöjredidh, jïh dan åvteste krïeveme reakta-aamhtese tjuara mænngan aelkedh. Jillen Njaarken advokaath eah leah latjkes. Digkiereakta edtja minngeben våhkoen orre daatoem gaavnedh.

  Les saken på norsk.
  Loga sámegillii.

  Vindturbiner på Øyfjellet vindpark
  Foto: NRK
 • Bevilger støtte til nordsamisk språkopplæring

  Sametinget bevilger 175 000 kroner i støtte til ABC-COMPANY E- skole AS og 40 000 kroner til Loppa Sameforening for at de skal holde nordsamisk språkkurs til voksne. – I Norge er det mange folk, som ønsker og trenger undervisning i samisk. Mange har et passivt språk og de behøver trygge rammer for å begynne å bruke språket, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen i en pressemelding.

 • Doaibmabijuid goavvejagiid várás

  Dán jagi leamašan garra goavvejahki mii lea čuohcan garrasit bearrašiidda ja boazodoalloservodahkii sihke ruđalaččat ja dearvvašvuođa dáfus. Norgga Sámediggi ja Davvi Dearvvašvuohta leat čoahkkinasttán dainna áigumuššan ahte geahčadit mo sáhttet ásahit bissovaš veahkkefálaldagaid sápmelaččaide. Sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto dadjá, ahte Davvi Dearvvašvuođas áddejit dan duođalaš dili mii leamaš, ja leatge dál fárrolaga iskamin gávdnat bistevaš doaibmabijuid ja fálaldagaid dán hárrái.

  Rein spiser fôr fordi de ikke klarer å nå ned til lav og mose. Det er flere lag med is som hindrer dem. Derfor må reineiere fôre dem selv. Det vil de helst ikke.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr