Hopp til innhold

– Mange samer føler sorg over tap av språk og identitet

Mange samer går rundt med en slags kollektiv sorg over tap av språk og samisk identitet, viser en ny doktorgradsavhandling ved Universitetet i Nordland.

Mange samer går rundt med en slags kollektiv sorg over tapt samisk identitet. Det kommer frem i en ny doktorgradsavhandling.

FORSKER: Astri Dankertsen er samisk, født i Tromsø og vokst opp i Oslo. Hun er en av få her i landet som har forsket på det å være samisk.

På den samiske siidaen i Ersvika utenfor Bodø, får barna lære om samisk kultur og prøvd seg på både lassokasting og reinkjøring. De med samisk blod i årene er stolte over opphavet sitt.

– Jeg kan lese samisk, sier Kristian Langås.

– Mange føler sorg

Astri Dankertsen er samisk, født i Tromsø og vokst opp i Oslo. Hun er en av få her i landet som har forsket på det å være samisk. I sin ferske doktoravhandling skriver hun at mange samer bærer på en kollektiv sorg over tap av språk og identitet, noe som de må forsone seg med.

– Hvis man ikke håndterer dette og klarer å finne måter å akseptere disse tapsopplevelsene, er det også vanskelig å bevare samiske fellesskap for fremtiden, sier Dankertsen.

Bedre i dag

Likevel er det mye bedre å være same i dag enn for 30–40 år siden, til tross for at det ennå finnes diskriminering.

– Jeg tror de fleste som har hatt på seg ei kofte og gått på Karl Johan, har opplevd å bli joika etter. Det er kanskje ikke den mest alvorlige formen for diskriminering, men det er fortsatt en stund igjen før det å være samisk er naturlig for alle, sier forskeren.

Likevel er hun er optimistisk hva angår den oppvoksende slekt. Og da er slike boplasser som i den Ersvika viktige.

– Det er viktig at barn som vokser opp møter samer i dag og får et mer vanlig forhold til det.