Protesterer mot kraftlinjebygging

Statnett ble møtt med protester i dag mot utbygging av den store kraftlinja som skal gå fra Balsfjord til Skaidi. Representanter for flere reinbeitedistrikter hadde møtt opp i Skillemo i Alta.

Tord Lien og Hans Ole Eira

Leder av Lakkonjarga reinbeitedistrikt Hans Ole Eira og olje- og energiminister Tord Lien

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Olje- og energiminister Tord Lien er i Alta for offisielt å åpne utbyggingen av 420 kv kraftlinja mellom Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark. Der ble ministeren møtt med protester mot utbyggingen.

Ikke fått gjennomslag

– Vi har jo prøvd å få en dialog med Statnett, men vi er ikke blitt hørt og ikke fått gjennomslag for våre forslag, sier Hans Ole Eira, leder av Lákkonjárga reinbeitedistrikt.

Reinbeitedistriktene sier at de ikke var invitert til åpningen, men flere fra reinbeitedistriktene møtte opp for å vise at de ikke har blitt hørt i konsultasjonsprosessen.

Totalt er over tretti reinbeitedistrikt berørt fra Balsfjord til Skaidi.

– Området er viktig for oss, fordi dette er sommerboplassen vår her, sa Karen Marie Eira Buljo til Statnetts representanter.

Statsråden sier alt er klart for bygging

– Jeg vil si at både NVE, Statnett og Olje- og energidepartementet har hatt veldig god dialog med mange av de som har legitime interesser når det gjelder byggingen av denne linjen. Vi har kommet fram til at vi kan gi konsesjon, og det har vi gitt, og nå starter byggingen, sier olje- og energi minister Tord Lien til NRK.

Statsråden mener at den svære kraftlinja vil bli viktig for verdiskapningen i Nord-Norge.

– Når den nå skal bygges vil det bety veldig stor aktivitet i byggeperioden. Når linja er ferdig bygget vil den kunne fære til økt verdiskapning basert på kraftproduksjon, nye lønnsomme arbeidsplasser i industri som bruker kraft.

Trenger vi denne linja?

– Det er behov for å styrke nettet i store deler av landet, det gjelder også denne regionen. Derfor har departementet gitt konsesjon, og derfor har Statnett bestemt seg for å bygge denne viktige linjen, svarer Lien, som legger til at også vanlige folk vil nyte godt av den slik at de har strøm til kaffetrakteren.

Reindriftseierne som møtte opp på Skillemo i Alta, der en stor transformatorstasjon skal bygges, legger vekt på at de ikke er imot selve byggingen, men at de ikke har fått gehør for at de har behov for støtte til flyttingen av skillegjerdet, som vil måtte flyttes på når linja kommer.