NRK Meny
Normal

Reindriften stopper ikke 420 kV-linjen

Reineiere anker ikke dommen, selv om de ikke aksepterer den.

Kraftlinje-master

Advokat Haugen fraråder reindriftsdistriktene han representerer mot Statnett- utbygging av 420 kV-ledning fra Balsfjord i Troms til Hammerfest i Finnmark.

Foto: Håvard Wien / NRK

– Vi har ikke tatt den endelige beslutningen om hva vi skal gjøre, men det går i den retningen at vi anker ikke denne kjennelsen.

Det sier advokat Geir Haguen, som representerer Mauken/Tromsdalen- og Hjerttind reinbeitedistrikt i Troms fylke.

Fire reinbeitedistrikter kom ikke til enighet med Statnett om den nye 420 kV-kraftledning fra Balsfjord til Hammerfest. Dermed endte saken i Ofoten tingrett, hvor Statnett har fått medhold.

Advokat Geir Haugen

Advokat Geir Haugen

Foto: NRK/Brennpunkt
Anker ikke selv om de ikke aksepterer dommen

Selv om advokat Haugen mener at dommen fra tingretten er feil, så anbefaler han ikke reindriftsdistriktene å anke saken.

– Det er fordi vi har ikke så mye å vinne på det juridisk, og dette vil bare føre til unødvendige utgifter for partene, sier advokat Geir Haugen.

Kraftlinjen Balsfjord Hammerfest

Ifjølge Statnett er den nye kraftledningen nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark.

Ledningen vil legge til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres.