Fikk æreprisen og dro rett til Afrika

Ragnhild Nystad ble hedret av Norske Samers Riksforbund. Like etter at veteranen i norsk samepolitikk mottok ærespisen, satte hun kursen mot Afrika.

Ragnhild Nystad
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Jeg ville gjerne ha vært lenger sammen med dere, men jeg har dessverre ikke tid, sa hun i takketalen til landsmøtet.

Selv om 62-åringen fra Karasjok ikke lenger er med i politikken, er engasjementet like stort som da hun var Sametingets visepresident.

Nå jobber hun med bistands- og hjelpearbeid for barn i Afrika i regi av Samerådet. I forbindelse med dette arbeidet reiste hun i går fra Kautokeino til Afrika.

Kastet ut av rådhuset

Norske Samers Riksforbund ga æresprisen til Ragnhild Nystad for 35 årelang innsats i organisasjonen og for det samiske folket.

LES OGSÅ: Nystad får ærespris av NSR

I talen fortalte hun om et barndomsminne.

- Jeg var en ung pike da jeg opplevde at min kjære bestefar ble kastet ut av rådhuset i Karasjok av ordføreren. Jeg ba til gud om at han burde slippe slike ting.

Til NRK Sámi Radio sier Nystad at dette minne har fulgt henne i alle år.

- Jeg er ikke sikker på om bestefars vonde opplevelse som fikk meg til å engasjere meg for samene, men det har sikkert bidratt mye, sier hun.

Nystad ble aktiv i Oslo sameforening i 1973. Etter hvert ble hun valgt til leder i NSR, og senere også visepresident på Sametinget.

- Tenk mer på miljøet

I takketalen sa hun at det samiske folket har oppnådd svært mye.

NSR-veteranen rettet også blikket framover, og trakk fram miljøvern som noe av det viktigste også samene må fokusere mer på.

- Hvor er det blitt av våre forfedres prinsipper om ikke å hente mer ut av naturen enn den tåler, og at vi ikke må legge igjen rusk som naturen selv ikke klarer å renske, spurte hun.

Nystad mener naturvern er det største utfordringen også for samene i framtida.

- Da bør ikke bare motorferdselen stå i sentrum, men også iverksetting av tiltak som sikrer framtidige generasjoners mulighet til å bruke naturen. Tiden er moden for folk i alle aldre å lære seg måten våre forfedre brukte naturen, sa hun i talen.

Nystad fikk overrakte et maleri laget av Josef Halse.