Hopp til innhold

Nystad får ærespris av NSR

Ragnhild Lydia Nystad var den første kvinnelige lederen i Norske Samers Riksforbund. I dag får hun en ærespris.

Ragnhild Lydia Nystad og Ole Henrik Magga

Ragnhild Nystad sammen med tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

NSRs første kvinnelige leder og tidligere visepresident på Sametinget, Ragnhild Lydia Nystad, får i dag fredag 24. oktober 2008 overrakt Norske Samers Riksforbunds ærespris på landsmøtet i Kautokeino.

Ragnhild Lydia Nystad er født 04.11.46 i Karasjok.

En viktig faktor i samepolitihkken

Nystad er utdannet anestesisykepleier og var leder for samisk sykepleieforbund fra 1985-1991. Hun har vært leder for en rekke av NSR sameforeninger og var NSRs første kvinnelige leder.

Prisvinneren har vært en viktig faktor i forhold til samiske perspektiver i ny barnehagelov, og sentral i utforming av Sametingets helsepolitikk, samt langvarig rettighetsarbeid, skriver NSR i en pressemelding.

– Vi vil påstå at prisvinneren har bidratt sterkt til at vi nå sitter med et Sameting hvor hele 51% kvinner er representert i den folkevalgte forsamlingen, sier avtroppende NSR-leder Silje Muotka.

Norske Samers Riksforbund er i helgen samlet til landsmøte i Kautokeino med 100 delegater og inviterte gjester. Prisvinneren selv er på snarvisitt på landsmøtet og er på tur til hjelpearbeid for urfolk i Afrika.

Korte nyheter

 • FrP: Uaktuelt å gi Sametinget forslagsrett på Stortinget

  - For FrP er forslaget om forslagsrett på Stortinget totalt uaktuelt, sier Helge Andre Njåstad, stortingsrepresentant for FrP.

  Det er Miljøpartiet de grønne, MDG som ønsker at Sametinget skal få en permanent forslagsrett på Stortinget.

  - Stortinget representerer alle innbyggerne og det blir helt feil å gi ulike nordmenn ulike rettigheter basert på etnisk opprinnelse. Sametinget og samiske interesser kan på lik linje med alle andre stille på høringer og ta opp saker de er opptatt av. Det er slik det må og skal fungere i et demokrati, skriver Helge Andre Njåstad.

  Han mener at man med MDG sin tankegang må gi fylkesting og kommunestyrers amme forslagsrett.

  - Det er allerede store konflikter i Norge med basis i særordninger med sametinget og innsigelsesretten deres. Dette forslaget ville medført enda større konflikter mellom ulike etniske grupper, avslutter Njåstad.

  Helge Andre Njåstad (Frp)
  Foto: Jon Bolstad
 • Sátnejođiheaddjievttohasat Guovdageainnus

  27 jahkásaš Elle Mari Dunfjell Oskal lea Guovdageainnu Sámilistu (GSL) vuosttaševttohas ja nu maid sátnejođiheaddjievttohassan suohkanválggain Guovdageainnus.

  Nuppi sajis lea Nils Johan Heatta ja goalmmát sajis Elle Kari Anti Sara.

  Guovdageainnu Guovddášbellodaga (GB) sátnejođiheaddjievttohas lea Jon Evald Hætta (45).

  2. sajis Inga Biret Marja Triumf ja 3. sajis Nils Andreas Tornensis.

  Valggat 2015
  Foto: NRK
 • Diimmu seavdnjadasas lávvardaga

  Miljovnna olbmo máilmmis jáddadit lávvardaga čuovgga diimmu go čájehit sin áŋggirdeame dálkkádat ja luonddu ovddas.

  Norggas lea 15. geardde go Earth Hour lágiduvvo.

  – ON aitto almmuhuvvon dálkkádatraporta konkludere ahte dál lea maŋimuš vejolašvuohta vel eastadit dan globálalaš liegganeami. Čuovvovaš čieža jagi leat kritihkalaš jagit máilmmi ovddas.

  Dan oaivvilda Máilmmi luonddufoandda, WWF oaivečálli Karoline Andaur. D

  asa lassin go dát symbolalaš dáhkku jáddadit čuovgga diibmui, de sávvá Karoline Andaur ahte olbmot dien diimmus jurddašit maid sáhttet dahkat luonddu ovddas.

  Earth Hour Norggas álgá diibmu 20.30 lávvardaga.

  Earth Hour
  Foto: Steffen Granberg