Nystad får ærespris av NSR

Ragnhild Lydia Nystad var den første kvinnelige lederen i Norske Samers Riksforbund. I dag får hun en ærespris.

Ragnhild Lydia Nystad og Ole Henrik Magga

Ragnhild Nystad sammen med tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

NSRs første kvinnelige leder og tidligere visepresident på Sametinget, Ragnhild Lydia Nystad, får i dag fredag 24. oktober 2008 overrakt Norske Samers Riksforbunds ærespris på landsmøtet i Kautokeino.

Ragnhild Lydia Nystad er født 04.11.46 i Karasjok.

En viktig faktor i samepolitihkken

Nystad er utdannet anestesisykepleier og var leder for samisk sykepleieforbund fra 1985-1991. Hun har vært leder for en rekke av NSR sameforeninger og var NSRs første kvinnelige leder.

Prisvinneren har vært en viktig faktor i forhold til samiske perspektiver i ny barnehagelov, og sentral i utforming av Sametingets helsepolitikk, samt langvarig rettighetsarbeid, skriver NSR i en pressemelding.

– Vi vil påstå at prisvinneren har bidratt sterkt til at vi nå sitter med et Sameting hvor hele 51% kvinner er representert i den folkevalgte forsamlingen, sier avtroppende NSR-leder Silje Muotka.

Norske Samers Riksforbund er i helgen samlet til landsmøte i Kautokeino med 100 delegater og inviterte gjester. Prisvinneren selv er på snarvisitt på landsmøtet og er på tur til hjelpearbeid for urfolk i Afrika.