Porsáŋgu áigu fárrehit ohppiid eará gildii

Mánát geat orrut Smiervuonas, Leaibevuonas ja Ruoššanjárggas fertejit lonuhit skuvlla Jáhkovutnii. Dan mearridii Porsáŋggu gielddastivra odne.

Billefjord skole

Skuvlladilli Porsáŋggus sáhttá šaddat dehálaš gieldda válggain. Govas lea Billávuona skuvla man birra leamaš sáhka juo máŋga jagi Porsáŋggu gielddas.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Mu mielas lea áibbas boastut – mearrádus maid gielda lea dahkan dál, dadjá Bargiid Bellodaga (BB) Kåre Olli NRK Sápmái.

Sus lei otne su maŋemuš gielddastivrračoahkkin Porsáŋggu gielddastivrras, ja dalle bođii ge mearrádus ahte gielda áigu sirdit Smiervuona, Leaibevuona ja Ruoššanjárgga mánáid oahpposaji.

Ballá mánát eai oačču albma sámegielfálaldaga

Bargiid Bellodat manai mearrádusa vuostá gielddastivrras, muhto Olgešbellodaga ja Ovddádusbellodaga eanetlohku dagahii ahte mearrádus dahkui gielddastivrras.

Olli ballá ahte mánát geat šaddet sirdit eará skuvlii eai boađe oažžut seamma sámegielfálaldaga mo Porsáŋggus, go Jáhkovuotna lea Fálesnuori gielddas.

– Dat addá stuorra hástalusaid, go Porsáŋgu gullá Sámi hálddašan guvlui, ja dan ii leat Jáhkovuotna ja Fálesnuori gielda.

Son jurddaša erenoamážit váhnemiid birra.

– Diet šaddá váttisvuohtan váhnemiidda, mo galget daid mánáiguin? Jus sii gáibidit sámegiela, makkár njuolggadusaid dat galget čuovvut, lea go Porsáŋggu gieldda, gos leat geatnegahtton oažžut sámegieloahppu, vai lea go Fálesnuori gieldda gos ii leat nu?

Jearrala son retoralaččat.

– Lihkus lea válga hui fargga

Porsáŋgu gielda lea ovdalis árvalan heaittihit Billávuona nuoraidskuvlla, dat mearrádus lea Fylkkagieldda duohken.

Kåre Olli jáhkká Porsáŋggu gieldda skuvllaid ja ohppiid boahtteáigi šaddat dehálaš áššin válgagiččus.

– Muhto lihkus lea válga hui fargga, ja mii doaivut ahte dat bohtet eará bellodagat njunnošii. Besset njulget dien boasttuvuođa, lasiha Kåre Olli.

Ruđalaš ákkat

NRK Sápmi ii leat lihkostuvvon oažžut kommentára Olgeža Jonas Sørum Nymos, geas lea ovddasvástádus dán áššis gielddastivrras.

NRK dieđuid mielde leat ruđalaš ákkat mat leat gielddastivrra mearrádusa vuođđun.