Populært med samisk i barnehagen

- Buorre idit! Nå er det samisk som gjelder når man skal ønske hverandre god morgen i Stjernemyra barnehage.

Vilde (5) lærer om samisk kultur

Vilde (5) er en av barna som lærer om samisk kultur.

Foto: Mette Ballovara / NRK

I over en måned har barnehagen hatt fokus på samisk kultur og samisk språk. Prosjektet ble rundet av for denne gangen med feiringen av Samefolkets dag 6. februar.

Da prosjektet startet var de ansatte litt i tvil om hvordan barna ville reagere på at de skulle ha så mye fokus på det samiske. Det gikk ikke lang tid før de oppdaget at dette var et populært tiltak.

Stolt femåring

Vilde (5) er en av de rundt 50 barna som har deltatt i prosjektet. Nå kan hun være stolt fordi hun allerede har lært seg noen ord samisk.

– Buorre iđit! God morgen! Buorre beaivi! God dag!, lyder det perfekt på samisk og norsk fra den lærevillige jenta. De andre barna som står rundt henne nikker bifallende og supplerer også med andre samiske ord.

Marianne Charlotte Tufteland og Ada Stuge

Marianne Charlotte Tufteland og pedagogisk ansvarlig i småbarnsavdelingen i Stjernemyra barnehage, Ada Stuge.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Det var veldig rart for barna at vi sang "Bæ Bæ lille lam på samisk". De syntes ikke det stemte helt, men nå har barna begynt å synge den sjøl og det er veldig stas, sier Marianne Charlotte Tufteland, som har tatt intitiativet til prosjektet.

Hun er nyutdannet førskolelærer fra høgskolen i Trondheim, Dronning Mauds Minne Høyskole. I bacheloroppgaven sin skrev hun om «Samisk kultur i barnehage».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Samiske tegninger på Stjernemyra barnehage

Her er noen av de flotte tegningene barna har laget.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Barna sier "samene våre", opplyser Tufteland og peker på store tegninger på veggen. Barna har blant annet malt det samiske flagget.

Interessen for det samiske fikk Tufteland etter at hun så Nils Gaups film "Kautokeino-opprøret".

– Det er ikke alle som vet så mye om samer, som er en egen kultur og en del av det flerkulturelle norge, sier Marianne Charlotte Tufteland.

Barnehageløftet

Marianne Charlotte Tufteland.

Marianne Charlotte Tufteland.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ble fastsatt 1. mars 2006 og trådte i kraft 1. august samme år. Det samiske perspektivet ble fra da av en integrert del av rammeplanen i motsetning til tidligere hvor samisk kultur og språk var omhandlet i et eget kapittel.

Både Sametinget og de aller fleste samiske høringsinstanser ga klart uttrykk for at det sikret likeverd på en bedre måte.

Fra storsamfunnets side har samisk språk og kultur tradisjonelt ikke vært verdsatt på samme måte som norsk språk og kultur. Dette har gitt seg utslag i negative holdninger om samer. Barnehagen har en viktig oppgave i å bidra til at stereotype forestillinger om samer ikke får leve videre. Nettopp fordi samer har erfaring fra hvordan det er å være i en minoritetssituasjon, har dere en særlig kompetanse og et særlig ansvar for å bidra til at andre minoritetskulturer i Norge får sikret og utviklet sin kulturelle arv, står det i Barnehageløftet.