Hopp til innhold

Alene på debatt

Aps Geir Johnsen var eneste politiker som dukket opp på en skoledebatt i Skånland. –Skuffende, sier elev.

Geir Johnsen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Debatten skulle avholdes på Vågsfjord videregående skole, studiested Skånland, og omtrent hundre elever hadde møtt opp for å høre på hva Sametingspolitikerne hadde å si.

Både Ap, NSR, Samenes Folkeforbund, Senterpartiet og Frp var invitert til debatten.

Men Geir Johnsen ble alene om ordet på debatten. Ingen andre dukket nemlig opp.

HØR: Geir Johnsen om skoledebatt

– Jeg ble forferdet over at mine politiske motstandere ikke ønsket å komme på debatten. Jeg ble flau og beklemt av å sitte der alene, sier Johnsen.

Føler seg snytt

Risten Anine Gaup (20) er førstegansvelger og elev på skolen. Hun føler seg snytt.

– Jeg hadde forventet å høre hva de forskjellige politikerne mente, siden det er første gang jeg skal stemme. Det var trist, rart og skuffende at bare en hadde møtt opp, forteller hun.

Hun tror ikke politikerne prioriterer skoledebatter.

– Hvis det hadde vært en vanlig debatt, så hadde dette aldri skjedd. De sender dessuten ut et signal om at de ikke bryr seg om ungdom, når de ikke kommer, og ikke engang gidder å melde avbud. , mener hun.

Møtte ikke opp på grunn av jobb

Ann-Mari Thomassen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Norske Samers Riksforbund beklager at de ikke kunne komme, og skylder på at deres representant måtte jobbe. De sier at de meldte avbud to timer før debatten, noe som skolen bekrefter.

HØR: Ann Mari Thomassen beklager

– Vi har som policy at ungdomspolitikere skal delta på skoledebatter. Bare unntaksvis skal listetoppene delta. Den ungdomsrepresentanten som skulle møte, kunne ikke forlate barnehagen hun jobber i på grunn av sykefravær, forteller Ann-Mari Thomassen, 1.kandidat på NSR's liste i Vesthavet valgkrets.

Hun forklarer at hun selv og 2. kandidat Miriam Paulsen var på tilskuddstyremøte i Kvalsund, og kunne derfor ikke møte oppsom stedfortredere.

Også Senterpartiet skylder på jobb, og det samme gjør Samenes Folkeforbund. Begge partiene beklager dette.

Invitert på for kort varsel

Kritisk til ny valgordning
Foto: Sametinget

1.kandidat for Sjaddo i samme valgkrets, Anders Urheim, sier at han gjerne hadde møtt opp, hvis han hadde fått bedre tid på seg.

Han forteller at han først dagen før fikk invitasjon av arrangøren, som er Troms Fylkeskommune.

HØR: Anders Urheim om skoledebatt

– Vi skulle gjerne ha vært på den debatten. Men først den 31. august, altså dagen før, fikk jeg en invitasjon fra fylket. For oss ble det helt umulig å møte opp. De andre partiene ble invitert allerede i juni og fikk en påminnelse den 24. juni, sier Urheim.

NRK Sami hadde i dag ikke anledning til å kontakte Troms Fylkeskommune og få deres versjon av saken.

Korte nyheter

 • Ođđa raporta: Divraseappot leat sámi suohkan

  Giellahálddašanguovllu suohkaniin leat gaskamearálaččat stuorát golut vuođđoskuvlii ja hálddahussii go muđui riikkas, nu čájeha iskkadeapmi «lassigolut sámegiela ja sámi kultuvrra fuolaheapmái sámegiela hálddašanguovllus».

  Raporta ovdanbuktojuvvui Álttás odne.

  – Váttisvuohta lea ollu stuorat go dat mii ovdal lea boahtán ovdan. Raporta čájeha ahte suohkanin leat stuorra hástalusat, dadjá KS guovlludirektevra, Bente Larssen.

  Ekonomalaš analysa čájeha ahte guovttegielatvuođadoarjagiid ja guovttegielatvuođa lassigoluid gaskka lea sullii 1000 ruvnno juohke ássi nammii.

  Gaskamearálaččat ožžo sámi giellahálddašansuohkanat vuollel 2000 ruvnno guovttegielatvuođadoarjaga Sámedikkis juohke ássi nammii.

  Raporttas leat njeallje váldočuoggá:

  Lassi doaibmagolut vuođđoskuvllas ja hálddahusas.

  Guovttegielatvuođadoarjagat leat deaŧalaččat dán barggus, muhto ortnega ferte buoridit.

  Lea váttis árvvoštallat ruhtadeami ja goluid balánssa.

  Váilevaš gelbbolašvuohta buktá lassi goluid.

  Raporttas boahtá ovdan ahte suohkanat oaivvildit ahte sis lea stuorra ovddasvástádus sámi giella- ja kulturmáhtu ovddidit, ja ohcalit stáhtalaš veahki čoavdit rekrutterenhástalusaid.

  – Ja dat han dagaha ahte don leat gilvaleamen eambbogiiguin, nu ahte don oaččut liige goluid go bálkká fertet atnit rekrutterendoaibman, dadjá Larssen.

  Bente Larssen
  Foto: KS
 • Rørosmartnan daelie aalkeme

  Daenbiejjien Rørosmartnan Plassjesne eelki. Staateministeere Jonas Gahr Støre rïhpestimmiehåaleme utnih, goh lea dïhte voestes aejkien histovrijisnie. Jeehti maarhna lea akte vihkeles öörneme, aaj jaepie 2024. Dan jaepien lea dïhte 169 aejkien lea maarhna, jïh vienhtieh gaskesne 70 000 jïh 80 000 almetjh edtjieh Plassjese båetedh.

  Åpningsdagen av Rørosmartnan 2012
  Foto: NRK
 • Energiministeren åpner for forlenget gasskraft i Finnmark

  Energiminister Terje Aasland (Ap) skisserer en løsning der staten tar over gasskraftanlegget hvis det ikke er nok kraftproduksjon når Melkøya skal elektrifiseres.

  – En løsning kan være at rettighetshaverne driver anlegget i særlige perioder, eller at staten overtar anlegget, sier Aasland om gasskraftanlegget på Melkøya i Finnmark til Europower.

  I rapporten fra den private stiftelsen European Green Table (EGT) skisseres det svært høye kraftpriser i Finnmark fra 2030 fordi det ikke vil komme på plass nok ny kraftproduksjon når Melkøya ved Hammerfest skal elektrifiseres.

  Dette bekymrer stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp), som har tatt opp saken med statsråden.

  – Vil statsråden anmode deltakerne i Snøhvit-lisensen om å bidra med 3,3 TWh ny kraftproduksjon og 381 MW ny effekt i Finnmark? Eller vil statsråden sikre nødvendig elektrisk kraft og effekt i Finnmark også etter 2030 på andre måter? spør Halleland.

  Aasland har skissert flere løsninger hvis ikke tilstrekkelig kraft er på plass.

  – Vi har lagt til grunn at dersom hensynet til kraftsituasjonen tilsier det, vil departementet før 1. januar 2030 gå i dialog med rettighetshaverne for å finne avtalebaserte løsninger for å sikre periodevis drift ved det eksisterende energianlegget, sier han.

  (©NTB)

  Melkøya hammerfest
  Foto: Allan Klo